Az Európai Parlamentben szavaznak az Isztambuli Egyezményről

Kérés az európai parlamenti képviselőinkhez

 

Az Európai Parlamentben szavaznak az Isztambuli Egyezményről

050 000
  20 259
 
20 259 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.

Az Európai Parlamentben szavaznak az Isztambuli Egyezményről

Az európai parlamenti képviselők a mai napon, szeptember 12-én szavaznak arról, hogy az Európai Unió csatlakozzon-e az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményéhez, az Isztambuli Egyezményhez.

Az Emberi Méltóság Központ februárban állásfoglalást készített az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos aggályairól annak magyarországi ratifikálásának terve kapcsán. Petíciónk útján ezt az állásfoglalást küldjük el az EP képviselőknek.

Kérjük, írja alá az európai parlamenti képviselőinknek címzett felhívásunkat, hogy megállítsuk a gender ideológia trójai falovát!

Fontosnak tartjuk nemzeti és nemzetközi szinten is fellépni az erőszakkal szemben, irányuljon az bárki ellen. Az Isztambuli Egyezményhez való EU-s csatlakozást az alább részletezett okokból aggályosnak tartjuk, még ha a mindenfajta erőszak visszaszorításának célkitűzésével maximálisan egyet is értünk.

 

Mi a baj az Isztambuli Egyezménnyel?

  •  Az Isztambuli Egyezmény az Európa Tanács egyetlen olyan egyezménye, amely elfogadásáról nem szavazott a Miniszteri Bizottság.

Törökország elnöksége a Miniszteri Bizottság élén a végéhez közeledett, ami nyomást gyakorolt vezetőire. Szerették volna, hogy az ő elnökségük alatt fogadják el az Egyezményt, mivel ez azt a politikai üzenetet hordozza magában, hogy Törökország elkötelezett a női egyenjogúság mellett, ami pozitívan befolyásolhatja az Európai Uniós csatlakozásának ügyét. [1]

  • Az Egyezmény a gender ideológia trójai falovát jelentheti.

Az Egyezmény célul tűzte ki egy ellentmondásos, konszenzussal nem rendelkező fogalom, a „gender” kodifikálását. A magyar jogszabályok nőről és férfiról beszélnek, nem különböztetik meg a biológiai és a társadalmi nemet (gender ideológia), ezért egy olyan fogalomról van szó, amelynek a jelentése nem egyértelmű.

A gender-rel az a baj, hogy jelentése nem egyértelmű. Az egyetlen ránk nézve kötelező érvényű definíciója a Nemzetközi Büntető Bíróság Római Statútumának meghatározása, amely szerint a gender a biológiai nem szinonimájaként értelmezve két nemre utal, a férfi és a női nemre a társadalom keretein belül.[2]

Ezzel ellentmond az Isztambuli Egyezmény gender fogalma [3], amely szerint a ’nem’ egy szociális konstrukció, amely változó lehet, és amely lényegében független a biológiai valóságtól Az Egyezmény különválasztja a biológiai és a társadalmi nem fogalmát, ezzel azt sugallva, hogy a kettő két teljesen különböző, egymástól független dolog.[4]

„Az Egyezmény célja változásokat elősegíteni a nők és a férfiak társadalmi és kulturális viselkedésmintáiban, és megszüntetni azokat az előítéleteket, szokásokat, hagyományt és más gyakorlatokat, amelyek  a nők alsóbbrendűségének gondolatán vagy a sztereotip női és férfi szerepeken alapulnak.” [5]

Egyetértünk azzal, hogy az egyenjogúságért való küzdelem részeként meg kell szüntetni a nők alsóbbrendűségének gondolatát, viszont felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyezmény nem fejti ki, hogy mit ért sztereotip női és férfi szerepeken”, amelyen egyes hagyományok és szokások alapulnak. Akár a néptáncoktatás is sztereotip lehet az Egyezmény alapján és gender mainstreaming képviselői szerint, mivel megjelennek benne a lányok és a fiúk hagyományos szerepeinek elemei.

  • Az Egyezmény diszkriminálja a fiúkat és a férfiakat

Az Egyezmény nemcsak a nők elleni erőszakról, hanem a kapcsolati erőszakról is szól, amely bárkit érhet, nőket és férfiakat, lányokat és fiúkat egyaránt.

Az Egyezmény nem védi egyenlően, és negatívan diszkriminálja a társadalom férfi és fiúgyermek tagjait. Aggályosnak tartjuk, hogy az Egyezmény alapján más megítélés alá esnek a bántalmazott férfiak és nők. Véleményünk szerint egy a nők és a férfiak közötti tényleges egyenjogúság elősegítését célul kitűző Egyezménynek hozzá kellene járulnia, hogy az erőszak elszenvedői, legyenek akár lánygyermekek, nők, fiúgyermekek vagy férfiak, egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Aggasztó, hogy míg a nőkkel szembeni erőszak minden formájára alkalmazni kell[6] az országoknak az Egyezményt, az csupán ösztönzi őket arra, hogy a kapcsolati erőszak minden áldozata tekintetében is alkalmazzák, tehát az érintett fiúkra és férfiakra.[7]  (Pl. Ha egy férfi bántalmaz egy lánygyermeket, az „nőkkel szembeni nemi alapú erőszak” az Egyezményben meghatározottak alapján, amellyel kapcsolatban az államnak kötelessége fellépni az Egyezmény értelmében. Ha viszont egy nő teszi ezt egy fiúgyermekkel, az „csupán” kapcsolati erőszak az Egyezmény szempontjából, amellyel összefüggésben nem ír elő kötelező lépéseket az Egyezmény az országok számára.)

Az Egyezmény potenciális erőszak-elkövetőknek állítja be a férfiakat és fiúkat, azt várva a tagállamomktól, hogy"arra ösztönözzék a társadalom minden tagját, különösen a férfiakat és a fiúkat, hogy aktívan járuljanak hozzá a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó erőszak minden formájának megelőzéséhez." [8]

  • Az Egyezmény egy költséges ellenőrző rendszer létrehozására kötelezné Magyarországot. Ezt a pénzt a valódi segítségre kellene költeni.

„Az Egyezményben foglaltak alapján a részes feleknek megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítaniuk az integrált politikák végrehajtásához és létre kell hozniuk egy koordinációs testületet a politikák és intézkedések összehangolása érdekében.”

Egy ilyen rendszer létrehozása hatalmas terheket ró az államháztartásra, melyet javaslatunk szerint inkább a szociális ellátórendszer javítására, a prevencióra, az áldozatokat segítő ellátórendszer fejlesztésére és a kapcsolati kultúra javítására, pl. a családi életre nevelésre, és szakemberek képzésére lenne szükséges költeni.

  •  Oktatás, vallás megbélyegzése
 
A szülők a gyermekek elsődleges nevelői. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a szülőknek elsődleges joguk kiválasztani gyermekeik számára a megfelelő oktatást. [9] Az Isztambuli Egyezmény sérti ezt a jogot, mivel korlátozhatja a szülők jogát, hogy visszautasítsanak olyan iskolai órákat, és tanterveket, melyben a genderről, a szexuális orientációkról vagy a transzneműségről (ezen belül akár nem átalakító műtétekről) tanítják gyermekeiket.

Az Egyezmény megbélyegzi a legnagyobb vallások kiállását a férfi-női különbségek, értékek, és a házasság (férfi és nő kapcsolata) mellett, mint egy olyan hagyományt, ami káros hagyományos nemi szerepeken, sztereotípiákon alapul, amiket cáfolni „kell” az iskolai tananyagokban. Az Egyezmény alapján az egyházi iskolák sem vonhatják ki magukat a kötelező tananyagok oktatása és a gender kötelező érvényű definíciója alól. Így akár nálunk is előállhat egy olyan helyzet, hogy azért szankcionálnak egy lányiskolát, mert nem vesz föl hallgatói közé olyan fiúkat, akik lánynak érzik magukat.

Kérjük, figyelmeztesse az EP képviselőket, hogy minden eszközzel lépjen fel a nők és a gyermekek (fiúk és lányok) elleni erőszak ellen, de ezt ne az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozással, hanem prevencióval, az áldozatokat segítő ellátórendszer támogatásával, a kapcsolati kultúra javításával, illetve szakemberek képzésének támogatásával tegyék.


[1] Francesco Agnello, 'A New “Gender” Approach Definition in International Law: The Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence' [2014] (18) The Spanish Yearbook of International Law 87-114

[2] „the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society.” http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf.

[3] Isztambuli Egyezmény, 3. cikk (c)

[4] Isztambuli Egyezmény, 4. cikk (3)

[5] Isztambuli Egyezmény 12. cikk (1)

[6] Isztambuli Egyezmény 2. cikk (1)

[7] Isztambuli Egyezmény 2. cikk (2)

[8] Isztambuli Egyezmény 12. cikk  (4)

[9]Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948 UNGA Res 217 A(III) (UDHR) Article 26 (3), emphasis added  

 

Arra kérjük képviselőinket, ne szavazzák meg az egyezményhez való EU-s csatlakozást!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

https://spectator.sme.sk/c/20628259/slovak-cabinet-postpones-ratification-of-istanbul-convention.html

http://agenda.ge/news/86180/eng

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Kérés az Isztambuli Egyezményhez való EU-s csatlakozás kapcsán

Ne csatlakozzon az EU az Európa Tanács Isztambuli Egyezményéhez!


Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők!

Napjainkban a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak az Európai Unió összes tagállamában bűncselekménynek minősül. Azonban mindössze a tagállamok fele ratifikálta az ellentmondásos Isztambuli Egyezményt, mivel alapvetően jó célkitűzése ellenére tartalma számos aggodalomra ad okot.

Az Isztambuli Egyezményhez való uniós csatlakozást nem támogatom, ezért a figyelmükbe ajánlom az alábbi állásfoglalást álláspontom alátámasztásaként, amelyet az Emberi Méltóság Központ készített az Egyezmény magyarországi ratifikálásának terve kapcsán.

ÁLLÁSFOGLALÁS

Nemet mondok a ’gender’ nem egyértelmű, általánosan nem elfogadott definíciójának bevezetésére.

Nemet mondok az olyan szabályok bevezetésére, amelyek nemzeti jogi keretek közé ültetve olyan alapvető emberi jogokat sérthetnek, mint pl. a szülői jogok.

Nemet mondok a fiúgyermekek és a férfiak sztereotip ábrázolására, elkövetőként való beállítására, illetve a fiúgyermek vagy férfi áldozatok diszkriminációjára.

Kérem, ne szavazza meg az Egyezményhez való csatlakozást!

[az Ön neve]

Az Európai Parlamentben szavaznak az Isztambuli Egyezményről

Írja alá most

050 000
  20 259
 
20 259 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.