Vegyék ki az abortuszra utaló részt az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága 53. ülésének nyilatkozattervezetéből!

Határidő: 2020. június 15.

 

Vegyék ki az abortuszra utaló részt az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága 53. ülésének nyilatkozattervezetéből!

siker

Vegyék ki az abortuszra utaló részt az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága 53. ülésének nyilatkozattervezetéből!

01 000 000
  553 292
 
553 292 have signed.

SIKER

Az ENSZ Népededési és Fejlesztési Bizottságának ötvenharmadik ülésén (CPD 53) folytatott hosszú, bizonytalan és heves tárgyalások életpárti sikerrel végződtek.

Hála Istennek, a CitizenGO csapata több más életpárti szervezettel összefogva hatással tudott lenni a tárgyalásokra. Ehhez hozzájárult az is, hogy gyorsan cselekedtünk, és sokan, több mint félmillióan felszólaltunk.

Az eredeti tervezet tartalmazta az ellentmondásos és elfogadhatatlan 15. bekezdést, amely világszerte abortuszpárti lépésekre sürgette volna a tagállamokat. A szöveggel kapcsolatban szintén aggályos volt, hogy szintén először az ENSZ történetében nem tartalmazta a szuverenitással kapcsolatos bekezdéseket.

Amint értesültünk az aggasztó szövegről, megfogalmaztuk a petíciónkat, és arra kértük közösségünk tagjait, hogy fogjunk össze, és próbáljuk együtt megakadályozni az abortuszpártiak legújabb lépését az ENSZ-ben. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sokan a szívünkön viseljük a születendő gyermekek sorsát. Petíciónkhoz 528 002-en csatlakoztunk, így ennyi e-mailt küldtünk az ENSZ-bizottság elnökségének irodájába. Az aláírók között 15 000 magyar volt, nagyon köszönjük a támogatásukat!

Köszönjük tagjaink türelmét, akik szeretettel fogadták az üggyel kapcsolatos híreinket és felhívásainkat, akkor is, amikor a határidőt eltolták, így kampányunkat is meg kellett hosszabbítani. Az abortuszlobbi képviselői tologatták a záróülés határidejét, mivel a céljuk az volt, hogy konszenzussal elfogadják a nyilatkozatot az életellenes 15. bekezdéssel együtt.

Munkatársaimmal együtt mindvégig éberek maradtunk, és New York-i barátainkkal és küzdőtársainkkal együttműködve gondoskodtunk róla, hogy a döntéshozók meghallják a hangunkat.

Az eredeti dokumentumtervezeten minden alkalommal változtattak. Ezekből a változtatásokból teljesen egyértelművé vált az abortusz melletti következetesség.

Ezen tervezetek elfogadása hatalmas veszteséget jelentett volna a születendő gyermekek védelme szempontjából. Így gyorsan kellett cselekednünk, és egyszerre lobbiznunk az ENSZ-bürokraták hivatalában és a tagállamok fővárosaiban. Különféle módokon igyekeztünk felhívni a döntéshozókat a szövegben rejlő életellenes tartalomra.


Végül számos ország meghallgatta a figyelmeztetésünket, és a vita során elutasították a szöveg végleges tervezetét, így csak nem született meg a nyilatkozat elfogadásához szükséges konszenzus. Ez azt is jelentette, hogy az ülés elnökének kétoldalú tárgyalásokat kellett kezdeményeznie a konszenzus elérése érdekében.

Miután világszerte mozgósítottunk, több ország elutasította az abortusznyelvezetet a dokumentumban, ami így a végső konszenzus hiányához is vezetett. Az ülés elnöke tehát közölte a tárgyaló felekkel a vitatott nyilatkozat visszavonását a konszenzus hiánya miatt. Ez a pillanat kampányunk győzelmét jelentette.

Köszönjük, hogy számíthattunk Önre, még akkor is, amikor sürgős lépésekre kértük. Köszönjük a türelmét, amellyel a kampánnyal kapcsolatos sürgős leveleinket fogadta, és a lépéseit, amelyeket a siker érdekében tett. Például a petíció aláírását vagy ismerősi körében való terjesztését. Hisszük, hogy minden fáradságot megér a kicsiny, ártatlan emberi életekért küzdeni.

Most nyertünk, de az életért folytatott küzdelem közel sem ért véget. További nemzetközi együttműködésre van szükség a pro-life szervezetek és az életet védő országok részéről, amely segít minket abban, hogy a jövőben is megállítsuk a hasonló aljas törekvéseket, és világszerte minél nagyobb védelmet eszközöljünk ki legfiatalabb embertársaink részére.

Az ENSZ folyamatosan a humanitárius és fejlesztési segélyek feltételéül szabja az életpárti országok számámra az abortusz és az LGBT-ideológia elfogadását. Ez nem más, mint ideológiai gyarmatosítás, amit mi a leghatározottabban elutasítunk. A CitizenGO a jövőben is fel fog szólalni a nemzetközi szervezetek szélsőséges élet- és családellenes törekvéseivel szemben.

------------

Korábban részletesen beszámoltunk a WHO életellenes lépéseiről. Sajnos az Egészségügyi Világszervezet nem az egyedüli abortuszt népszerűsítő szerv az ENSZ-ben, hanem az egész szervezetet átjárja ez az irányvonal. Például az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának Globális Humanitárius Intézkedési Tervében is megjelennek az abortuszok kódolt megfelelői, a reproduktív jogok. A radikális feminista csoportok évtizedek óta tartó jól felépített lobbitevékenységgel elérték, hogy a reproduktív jogok annak ellenére funkcionálnak ma már az abortuszok szinonimáiként, hogy több korábbi ENSZ-dokumentum leszögezi, hogy a reproduktív jogok nem jelentenek abortuszhoz való jogot.

Úgy tűnik, hogy az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága is elfogadhat jövő héten egy olyan nyilatkozatot amely a koronavírus-járvány kapcsán nyújtott nemzetközi segítségnyújtás keretében szintén nyomást gyakorol a világ országaira az abortuszok széleskörű elfogadása és biztosítása érdekében. Sürgős petíciónkban a Bizottság tagjaihoz fordulunk, kérve őket a tervezet aggályos pontjának törlésére.

Az ENSZ május 29-én pénteken online hívta össze a Népesedési és Fejlesztési Bizottságát (CPD), anélkül, hogy erről a nyilvánosságot értesítette volna, ahogy egyébként menetrend szerint ezt tenni szokta. A Bizottság 53. ülését eredetileg március 30-án és április 3-án tartották volna, de a COVID-19 kitörése miatt elhalasztották.

Az online találkozón eredetileg a koronavírus-járvány sújtotta emberek és területek megsegítéséről lett volna szó. Sajnos az abortuszok nemzeti stratégiákba való beépítése is bekerült a prioritások közé. A Bizottság 53. ülése záródokumentumának tervezetében a reproduktív jogok is szerepelnek. 

Ha a Bizottság tagállamai elfogadják a tárgyalt dokumentum jelenlegi verzióját, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos segítségnyújtás nevében olyan dolgokat támogatnak, mint az

  • abortusz

  • ENSZ-tagállamok felszólítása az abortuszhoz való hozzáférés növelésére

  • óvszer és születésszabályozás

  • gyermekek szexuális nevelése (aminek az ENSZ szerinti elképzelése nagyon sok aggasztó pontot tartalmaz)

Továbbá nagyobb jogkörrel ruházzák fel az ENSZ főtitkárát is.

A tárgyalt nyilatkozat címe Nyilatkozattervezet a népességről, az élelmezésbiztonságról, a táplálkozásról és a fenntartható fejlődésről a 2019-es koronavírus-betegség kapcsán (COVID-19). Az élelmezésbiztonság és a táplálkozás létfontosságú szükségletek az egész világon, ezért ebből a címből az ember azt gondolná, hogy az ENSZ fontos szükségletek kielégítésére igyekszik a nemzetközi segélyt használni.

Mindazonáltal a tervezetben a következőket olvassuk: „Mi, a kormányok képviselői a Népesedési és Fejlesztési Bizottság ötvenharmadik ülésén, a 2019-es koronavírus-betegség (COVID-19) által okozott példátlan válság idején (...) (15) Vállaljuk, hogy 2030-ig biztosítjuk a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférést, ideértve a családtervezést, az információt és az oktatást, valamint a reproduktív egészség integrációját a nemzeti stratégiákba a megegyezés szerint, a Népesedési és Fejlesztési Nemzetközi Konferencia cselekvési programjával és a Pekingi Cselekvési Platformmal, valamint a felülvizsgálati konferenciák kimeneti dokumentumaival összhangban.”

Az ENSZ világában jártas embernek föltűnik, hogy a 15. bekezdésben megbújik az abortuszok támogatása. Tehát sikerült a járványhelyzet idején az emberek legfontosabb igényeinek kielégítését előirányozó nyilatkozatba is becsempészniük a témát.

Petíciónkban a 15. bekezdés törlésére kérjük a Bizottság tagjait, hogy kikerüljön a reproduktív jogok mögött rejlő abortuszok támogatása a nyilatkozatból.

01 000 000
  553 292
 
553 292 have signed.

Aláírás

Ez a petíció...

Győzelem!
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Petíció az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága 53. ülésének résztvevőihez

Felhívjuk Önöket, hogy ne használják a koronavírus-járványt az abortuszok előmozdítására!

Az abortusz egy ártatlan ember életének szándékos kioltása. Nem létezik abortuszhoz való jog.

Kérjük, töröljék a 15. bekezdést a CDP 53. ülése záródokumentumának tervezetéből!

[az Ön neve]

Petíció az ENSZ Népesedési és Fejlesztési Bizottsága 53. ülésének résztvevőihez

Felhívjuk Önöket, hogy ne használják a koronavírus-járványt az abortuszok előmozdítására!

Az abortusz egy ártatlan ember életének szándékos kioltása. Nem létezik abortuszhoz való jog.

Kérjük, töröljék a 15. bekezdést a CDP 53. ülése záródokumentumának tervezetéből!

[az Ön neve]