Szabad szülészorvos- és szülésznőválasztást, tiszta körülményeket az egészségügyben! Javítsanak az új eü. szabályokon!

Petíció a Magyar Kormányhoz

 

Szabad szülészorvos- és szülésznőválasztást, tiszta körülményeket az egészségügyben! Javítsanak az új eü. szabályokon!

Szabad szülészorvos- és szülésznőválasztást, tiszta körülményeket az egészségügyben! Javítsanak az új eü. szabályokon!

020 000
  11 245
 
11 245 aláírás. A következő cél: 20 000!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek alapvetően régóta esedékes és nagyon fontos dolgokat, így a hálapénz rendszerével való leszámolást, az orvosok fizetésének emelését, illetve az egészségügyi szakemberek foglalkoztatási módjainak egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét tűzték ki célul. Ezen célokkal maximálisan egyetértünk.

Az új rendszer egyes elemei viszont további átgondolást és változtatásokat kívánnak meg, mivel jelenlegi formájukban újabb problémákat fognak okozni, ami senkinek nem érdeke.

Jelen állás alapján az új rendszerben a kismamáknak nem lesz valós lehetőségük a szülést kísérő szakemberek megválasztására, a rendszer kiskapukat hozhat magával, és azzal járhat, hogy a legjobb orvosok elhagyják az állami egészségügyi rendszert, ezzel csökkentve annak színvonalát.

Ne fosszák meg kismamákat attól, hogy igény szerint választott orvossal és szülésznővel hozzák a világra a gyermeküket! A választott orvos és szülésznő sokak által igényelt és vágyott többletszolgáltatásának legális, látható finanszírozására megoldást kell találni.

Petíciónkban ezért a Magyar Kormányhoz fordulunk, kérve az illetékes döntéshozókat az új jogszabályok kapcsán jelentkező problémák alapos átgondolására, majd a szükséges és megnyugtató változtatató döntések meghozatalára, hogy az egészségügy valóban felívelő pályát vehessen Magyarországon az azt igénybevevők, a benne dolgozók és az állam érdekében egyaránt.

Kérjük, segítse Ön is a kismamák és a betegek szabad szülésznő- és orvosválasztásának ügyét, és csatlakozzon ehhez a fontos petícióhoz!

020 000
  11 245
 
11 245 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Petíció a Magyar Kormányhoz


Az illetékes döntéshozók, kiemelten Prof. Dr. Kásler Miklós, Gulyás Gergely, Novák Katalin és Rogán Antal miniszterek figyelmébe

Tisztelt Döntéshozók!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek alapvetően régóta esedékes és nagyon fontos dolgokat, így a hálapénz rendszerével való leszámolást, az orvosok fizetésének emelését, illetve az egészségügyi szakemberek foglalkoztatási módjainak egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét tűzték ki célul. Ezen célokkal maximálisan egyetértünk.

Az új, január 1-től, illetve a veszélyhelyzet miatt részben csak március 1-től kezdődő rendszer egyes elemei viszont további átgondolást és változtatásokat kívánnak meg, mivel jelenlegi formájukban új problémákat fognak okozni, ami senkinek sem érdeke.

Jelen állás szerint a kismamáknak nem lesz valós lehetőségük a szülést kísérő szakemberek megválasztására, az új rendszer kiskapukat hoz magával, és azzal járhat, hogy a legjobb orvosok elhagyják az állami egészségügyi rendszert, ezzel csökkentve annak színvonalát. Arra kérjük ezért a Kormányt és annak illetékes tagjait, hogy alaposan átgondolva a magyar állampolgárok, a páciensek, a családok, a kismamák és az egészségügyi dolgozók jelzéseit, küszöböljék ki az új egészségügyi jogszabályok kezdeti hiányosságait.

1. Választhassanak továbbra is szülészorvost és szülésznőt a kismamák! Oldják meg a választott szakember plusz szolgáltatásának legális, látható javadalmazását az összes olyan területen, ahol erre szükség van, ezzel biztosítva a törvényben garantált szabad orvosválasztást!

Jelen állás szerint az új rendszerben a kismamáknak nincs valós lehetőségük a szülést kísérő szakemberek megválasztására. Az új szabályozás megszünteti a szülési hálapénzt, de a választott orvos és szülésznő munkaidőn kívüli, az egészségbiztosítás által nem finanszírozott, plusz szolgáltatásának díjazását (hogy munkaidején túl, akár éjjel 3-kor is bemegy a kórházba, ha hívják) nem definiálja, nem teremt rá legális módot.

Ezzel sok kismama lehet megfosztva attól, hogy választott orvossal és szülésznővel hozza világra a gyermekét, az ügyeletes szakemberekre pedig az eddiginél sokkal nagyobb teher fog hárulni, aminek a szülések segítésének minősége is kárát vallhatja.

A választott orvos és szülésznő egy olyan többletszolgáltatás, amire nagy igény van, de amiért az egészségbiztosító nem fizet, és amit eddig a hálapénz rendszere „oldott meg”. Nyilvánvaló, hogy e sokak által igényelt és vágyott többletszolgáltatás legális, látható finanszírozására megoldást kell találni.

Javasoljuk, hogy a többletszolgáltatást igénybe venni szándékozó személy szerződhessen a választott orvossal és szülésznővel, akik így a kórházzal kötött szerződésük alapján részt vehetnek az ellátásban, aminek alapvető költségeit továbbra is az egészségbiztosító állja a kórház felé, ugyanakkor az orvos és szülésznő által nyújtott többletszolgáltatást a szülő nő, vagy az általa igénybe vett egészségbiztosító térítse meg a szakemberek felé.

A Kormány vállalt célja a családtámogatás, illetve hogy minél több gyermek szülessen meg hazánkban. E célok mentén támogatja a Kormány a családbarát szülészeti ellátás hazai elterjedését, aminek egyik alapja a bizalmon alapuló, személyes ellátás. Arra kérjük ezért a felelős döntéshozókat, hogy alaposan átgondolva a páciensek, a családok, a kismamák és az egészségügyi dolgozók jelzéseit, mihamarabb hozzanak megnyugtató döntéseket az ügyben!

2. Teremtsenek tiszta körülményeket a kiskapuk kiküszöbölésére!

Az új szabályozás szerint egy orvos nem láthat el valakit ugyanazzal a diagnózissal a magán és az állami ellátás keretein belül is. Az orvos és páciens, aki szeretné, ha a bizalmába fogadott orvos műthetné, gyógyíthatná, egyaránt érdekelt lesz abban hogy más diagnózist tüntessenek fel a magán és a kórházi ellátás során, vagy pedig más orvos neve alatt lássák el a pácienst a kórházban.

Kérjük a döntéshozókat, hogy az egészségügyi ellátás teljes egészében tegyék valóban lehetővé az egészségbiztosításról szóló törvény által biztosított orvos és egyéb egészségügyi dolgozó szabad választásának a lehetőségét olyan módon, hogy az ellátott páciens választott orvos vagy egészségügyi dolgozó igénylése esetén befizet a kórház számlájára, amely összegnek jelentős részét az ellátó orvos, vagy egyéb egészségügyi dolgozó kapja meg.

3. Ne legyen érdeke a legjobb orvosoknak az állami rendszer elhagyása!

Az új szabályozás még a jelentős fizetésemelésekkel is csökkenti sok magasan kvalifikált, tehetséges, nagy tudással rendelkező, és/vagy hiányszakmában vagy jelentős orvoshiánnyal küszködő településen dolgozó orvos (akár hivatalos) bevételét, akik így a magánellátásba való távozásban lesznek érdekeltek. Ezzel csökkenni fog az állami rendszer színvonala, megnő annak leterheltsége, tovább nőhetnek a várólisták.

Az orvosok és egyéb egészségügyi dolgozók szabad választásának hivatalos többletfinanszírozása lehetővé tenné a nagyobb szaktudással rendelkező orvosok és egészségügyi dolgozók jövedelmében is megmutatkozó eltérését, melyre az új bértábla nem ad lehetőséget, ezzel is motiválva az összes egészségügyi dolgozót a magasabb szintű szaktudás megszerzésére és eredményesebb gyógyító munka végzésére.

Tisztelettel kérjük ezért a Magyar Kormányt a szükséges változtató döntések meghozatalára, hogy az egészségügy valóban felívelő pályára léphessen Magyarországon az azt igénybevevők, a benne dolgozók, az állam és az egész nemzet érdekében.

[az Ön neve]

Petíció a Magyar Kormányhoz


Az illetékes döntéshozók, kiemelten Prof. Dr. Kásler Miklós, Gulyás Gergely, Novák Katalin és Rogán Antal miniszterek figyelmébe

Tisztelt Döntéshozók!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek alapvetően régóta esedékes és nagyon fontos dolgokat, így a hálapénz rendszerével való leszámolást, az orvosok fizetésének emelését, illetve az egészségügyi szakemberek foglalkoztatási módjainak egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét tűzték ki célul. Ezen célokkal maximálisan egyetértünk.

Az új, január 1-től, illetve a veszélyhelyzet miatt részben csak március 1-től kezdődő rendszer egyes elemei viszont további átgondolást és változtatásokat kívánnak meg, mivel jelenlegi formájukban új problémákat fognak okozni, ami senkinek sem érdeke.

Jelen állás szerint a kismamáknak nem lesz valós lehetőségük a szülést kísérő szakemberek megválasztására, az új rendszer kiskapukat hoz magával, és azzal járhat, hogy a legjobb orvosok elhagyják az állami egészségügyi rendszert, ezzel csökkentve annak színvonalát. Arra kérjük ezért a Kormányt és annak illetékes tagjait, hogy alaposan átgondolva a magyar állampolgárok, a páciensek, a családok, a kismamák és az egészségügyi dolgozók jelzéseit, küszöböljék ki az új egészségügyi jogszabályok kezdeti hiányosságait.

1. Választhassanak továbbra is szülészorvost és szülésznőt a kismamák! Oldják meg a választott szakember plusz szolgáltatásának legális, látható javadalmazását az összes olyan területen, ahol erre szükség van, ezzel biztosítva a törvényben garantált szabad orvosválasztást!

Jelen állás szerint az új rendszerben a kismamáknak nincs valós lehetőségük a szülést kísérő szakemberek megválasztására. Az új szabályozás megszünteti a szülési hálapénzt, de a választott orvos és szülésznő munkaidőn kívüli, az egészségbiztosítás által nem finanszírozott, plusz szolgáltatásának díjazását (hogy munkaidején túl, akár éjjel 3-kor is bemegy a kórházba, ha hívják) nem definiálja, nem teremt rá legális módot.

Ezzel sok kismama lehet megfosztva attól, hogy választott orvossal és szülésznővel hozza világra a gyermekét, az ügyeletes szakemberekre pedig az eddiginél sokkal nagyobb teher fog hárulni, aminek a szülések segítésének minősége is kárát vallhatja.

A választott orvos és szülésznő egy olyan többletszolgáltatás, amire nagy igény van, de amiért az egészségbiztosító nem fizet, és amit eddig a hálapénz rendszere „oldott meg”. Nyilvánvaló, hogy e sokak által igényelt és vágyott többletszolgáltatás legális, látható finanszírozására megoldást kell találni.

Javasoljuk, hogy a többletszolgáltatást igénybe venni szándékozó személy szerződhessen a választott orvossal és szülésznővel, akik így a kórházzal kötött szerződésük alapján részt vehetnek az ellátásban, aminek alapvető költségeit továbbra is az egészségbiztosító állja a kórház felé, ugyanakkor az orvos és szülésznő által nyújtott többletszolgáltatást a szülő nő, vagy az általa igénybe vett egészségbiztosító térítse meg a szakemberek felé.

A Kormány vállalt célja a családtámogatás, illetve hogy minél több gyermek szülessen meg hazánkban. E célok mentén támogatja a Kormány a családbarát szülészeti ellátás hazai elterjedését, aminek egyik alapja a bizalmon alapuló, személyes ellátás. Arra kérjük ezért a felelős döntéshozókat, hogy alaposan átgondolva a páciensek, a családok, a kismamák és az egészségügyi dolgozók jelzéseit, mihamarabb hozzanak megnyugtató döntéseket az ügyben!

2. Teremtsenek tiszta körülményeket a kiskapuk kiküszöbölésére!

Az új szabályozás szerint egy orvos nem láthat el valakit ugyanazzal a diagnózissal a magán és az állami ellátás keretein belül is. Az orvos és páciens, aki szeretné, ha a bizalmába fogadott orvos műthetné, gyógyíthatná, egyaránt érdekelt lesz abban hogy más diagnózist tüntessenek fel a magán és a kórházi ellátás során, vagy pedig más orvos neve alatt lássák el a pácienst a kórházban.

Kérjük a döntéshozókat, hogy az egészségügyi ellátás teljes egészében tegyék valóban lehetővé az egészségbiztosításról szóló törvény által biztosított orvos és egyéb egészségügyi dolgozó szabad választásának a lehetőségét olyan módon, hogy az ellátott páciens választott orvos vagy egészségügyi dolgozó igénylése esetén befizet a kórház számlájára, amely összegnek jelentős részét az ellátó orvos, vagy egyéb egészségügyi dolgozó kapja meg.

3. Ne legyen érdeke a legjobb orvosoknak az állami rendszer elhagyása!

Az új szabályozás még a jelentős fizetésemelésekkel is csökkenti sok magasan kvalifikált, tehetséges, nagy tudással rendelkező, és/vagy hiányszakmában vagy jelentős orvoshiánnyal küszködő településen dolgozó orvos (akár hivatalos) bevételét, akik így a magánellátásba való távozásban lesznek érdekeltek. Ezzel csökkenni fog az állami rendszer színvonala, megnő annak leterheltsége, tovább nőhetnek a várólisták.

Az orvosok és egyéb egészségügyi dolgozók szabad választásának hivatalos többletfinanszírozása lehetővé tenné a nagyobb szaktudással rendelkező orvosok és egészségügyi dolgozók jövedelmében is megmutatkozó eltérését, melyre az új bértábla nem ad lehetőséget, ezzel is motiválva az összes egészségügyi dolgozót a magasabb szintű szaktudás megszerzésére és eredményesebb gyógyító munka végzésére.

Tisztelettel kérjük ezért a Magyar Kormányt a szükséges változtató döntések meghozatalára, hogy az egészségügy valóban felívelő pályára léphessen Magyarországon az azt igénybevevők, a benne dolgozók, az állam és az egész nemzet érdekében.

[az Ön neve]