Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

Petíció

 

Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

020 000
  15 787
 
15 787 aláírás. A következő cél: 20 000!

E petíció aláíróinak célja, hogy a román hatóságok és bíróságok helyezzék hatályon kívül azt a jogi szempontból megalapozatlan, és ilyen formában etnikai alapon, az erdélyi és romániai magyar kisebbség megfélemlítésének céljából meghozottnak tűnő ítéletet, mellyel öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

A kezdeményezés támogatóinak célja mindemellett annak elérése, hogy az ártatlanul elítélt két székely hazafi felmentésének és szabadon bocsátásának érdekében a magyar kormány és a magyar diplomácia alaptörvénybe foglalt kötelességének megfelelően tegyen meg minden tőle telhetőt és módjában állót, hiszen e két ember nem csupán erdélyi magyar, hanem egyúttal magyar állampolgár is.

!!! Nem ez az egyetlen eset az elmúlt időben, amikor a román hatóságok és bíróságok csupán azért hoznak ítéletet vagy döntést ellenünk, legalábbis a kárunkra, mert az alperes, az igénylő, a vádlott magyar. Ennek bizonyítására elegendő a kolozsvári magyar alpolgármesterre, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium román államnak ítélésére vagy a marosvásárhelyi katolikus magyar iskolára és magyar egyetemi karra, vagy a marosvásárhelyi mentőparancsnok ügyére, a korábban visszaszolgáltatott, ám a napokban újraállamosított ratosnyai Bánffy-erdőkre gondolnunk, és a lehetséges példák sorolása ezzel korántsem véges. A két székely elítélésének e magyarellenes folyamat részeként történő megítélését segítheti továbbá, hogy  ugyancsak 2018. július 4-én történt, hogy az illetékes román bíróság újabb döntésében is megerősítette: a román állam nem adja vissza a Batthyáneumot, a világhírű könyvtárat és tudományos gyűjteményt a magyaroknak, azaz az erdélyi magyar katolikus egyháznak.

Kérem, segítsen aláírásával, hogy közösen elérhessük: mind a magyar, mind a román kormány tegyen meg mindent e szégyenletes és a jogbiztonságot lábbal tipró ítélet megsemmisítéséért, és két erdélyi magyar nemzettársunk mielőbbi szabadon bocsátásáért.

Kérem továbbá, hogy ossza meg rokonaival, ismerőseivel és barátaival, valamint minél több emberrel mind a Facebookon, mind az egyéb internetes közösségi oldalakon és a rendelkezésére álló egyéb médiumokon keresztül e petíció linkjét és hírét. Segítsen abban, hogy minél több emberben tudatosítsuk azt a Szabó Dezső-i alapigazságot, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ráadásul minden magyar ember tehet is valamit a többi magyarért.

020 000
  15 787
 
15 787 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

Tisztelt Szijjártó Péter Külügyminiszter Úr! Tisztelt Klaus Iohannis Államelnök Úr!

Kérjük Önöket, mint a magyar külügy és diplomácia meghatározó vezetőjét, valamint a román állam elnökét, hogy minden rendelkezésükre álló diplomáciai és egyéb eszközzel lépjenek fel az ártatlanul elítélt két székely, azaz Beke István és Szőcs Zoltán jogerős, ám minden jogalapot nélkülöző, továbbá a jogbiztonságot sértő eljárásjogi hibákkal tarkított, éppen ezért etnikai alapon meghozottnak tűnő öt éves letöltendő börtönbüntetést kiróvó román bírósági ítéletének megsemmisítéséért.

Mint ismeretes:

2018. július 4-én immáron jogerősen fejenként öt év letöltendő börtönre ítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a „székely terroristaper” néven elhíresült ügy kézdivásárhelyi vádlottait. Ezt megelőzően azonban Bekééket 2017 áprilisában gyakorlatilag felmentették a terrorvád alól.

Beke Istvánt a SRI megfigyelése alapján még 2015. december 1-jén tartóztatta le a DICOTT (a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészség) azzal a gyanúval, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom helyi tagjai bombát akartak robbantani a december 1-jei, Románia Erdéllyel való egyesülésének kimondására – azaz magyar szempontból egy végzetesen tragikus eseményre - emlékező és emlékeztető nemzeti ünnepre szervezett, nyilvánvalóan demonstratív célú kézdivásárhelyi katonai parádén. A vád közösség elleni merénylet kísérlete és az arra való felbujtás, valamint robbanóanyaggal való visszaélés volt, a vád alapja és bizonyítéka pedig egy lehallgatott beszélgetés, melyben az érintettek azon élcelődtek, hogy felrobbantják a városukban tervezett román állami ünnepség részvevőit december 1-jén. A bombamerénylet terve aztán a vádiratban is helyet kapott, de a bíróság nem látta bizonyítottnak az emberölés szándékát. Bekét és Szőcsöt mégis a feketehalmi börtönbe szállították.

Több mint két év telt el a tárgyalásokkal, miközben a vádlottak először európai viszonylatban nem megfelelő körülmények között előzetes fogva tartásban voltak, majd házi őrizetbe kerültek. 2017. március 24-én volt az utolsó tárgyalás, majd 2017. április 7-én a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság felmentette Beke Istvánt az alkotmányos rend elleni cselekmény kísérletének, Szőcs Zoltánt pedig az arra való felbujtásnak a vádja alól.

A tavaly decemberben megjelent indoklás szerint Bekéék tehát nem akartak terrorcselekményt végrehajtani, ‒ ezt a bíró szerint csupán az SRI találta ki ‒  ám mivel Beke István már beszerezte a riadalomkeltésre alkalmas, de csak tűzszerészek által kezelhető petárdákat, amelyekről tudta, hogy tilos ilyeneket birtokolni, a bíróság végül robbanószerek illetéktelen kezelése miatt ítélte 11 havi és 6 napi, Szőcs Zoltánt pedig felbujtásért 10 havi és 8 napi börtönre, épp annyira, amennyit előzetes letartóztatásban töltöttek.  (Egyikük szabálytalanul tárolt a lakásán petárdákat és gyerekjátékhoz való pukkanó tölteteket, melyeket engedéllyel árultak a játéküzletekben is. Ez volt a „visszaélés.”)

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészség (DICOTT) rövid időn belül fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, mivel túl enyhének tartotta azt.. A fellebbezést 2017. április 13-án iktatta a Bukaresti Táblabíróság. Beke István és Szőcs Zoltán szintén fellebbezett, hiszen nem csupán romániai, hanem nemzetközi szinten is példátlan, hogy néhány petárda birtoklása miatt letöltendő börtönbüntetésre ítéljenek valakit.

Fontos tény, amely szintén több szempontból jogellenes, hiszen az eljárási jog alapvető szabályaival ütköző, hogy a 2018. július 4-én hozott fellebbviteli ítélet előtt az ügyészség a perbeszédeket követően, a tárgyalás utolsó pillanataiban indítványozta a vád besorolásának megváltoztatását közösség elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre, melyre a védelemnek nem volt lehetősége érdemben se felkészülni, se reagálni. Arról, hogy a bíróság jóváhagyta e kérelmet,  sem a vádlottak, sem ügyvédeik nem kaptak semmiféle értesítést, így a védőbeszédek csak és kizárólag a pirotechnikai eszközzel való visszaélés vádjára irányultak, mely alól fel is mentették őket. A újonnan kiszabott, sokkoló, jogerős büntetés így lett végül 5 év letöltendő szabadságvesztés.

Tehát olyan ügyben és olyan vádpontok alapján ítélték el őket, mellyel kapcsolatban még lehetőséget sem kaptak arra, hogy védekezzenek. Információink szerint Beke ügyvédje panasszal élt a jogszerűtlen eljárás ellen, de ez nem akasztja meg a folyamatot. Az ítélet kézhezvételétől számított 24 órán belül meg kellett kezdeniük a büntetés letöltését.

Tisztelt Klaus Iohannis elnök úr! Tisztelt Szijjártó Péter miniszter úr! 

Túl azon, hogy az igazságtalan ítélet miatt két ember a cselekedeteihez képest nemzetközi összehasonlításban is példátlan, aránytalanul súlyos büntetésben részesült, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fentebb részletezetthez hasonló, abszurd ítéletek azt az érzést kelthetik az erdélyi és az egész Kárpát-medencei magyarságban, hogy Romániában a korábbi évtizedek gyakorlatához hasonlóan ismételten üldözik a nemzeti kisebbségeket. Az ilyen érzések nem növelik az érintett kisebbségek országukhoz való lojalitását, és hosszú távon több szempontból veszélyeztethetik a térség stabilitását és biztonságát, melynek megőrzése pedig mindannyiunk közös érdeke.

Mivel Szijjártó Péter miniszter úr az elmúlt időben sokat tett nem utolsósorban a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogainak helyreállításáért és megvédéséért, ismételten kérem Önöket, ha már a történelem úgy hozta, hogy Erdélyben együtt, egymás mellett és egymásra utalva kell éljünk, közösen fellépve, közös erőfeszítéseikkel járuljanak hozzá, hogy a kérdéses ítéletet az illetékes hatóságok a feltárt eljárásjogi hiányosságok miatt hatályon kívül helyezzék. Az igazságosságnak és jogszerűségnek megfelelő döntés elősegítésével Önök hathatósan járulhatnak hozzá, hogy a legnagyobb romániai kisebbséget alkotó erdélyi magyarok végre teljes értékű, azonos jogokat és lehetőségeket élvező és azonos kötelességekkel bíró román állampolgárnak érezhessék magukat, és a két ország viszonya is a lehető legjobb lehessen a továbbiakban.

Bízunk kiállásukban!

[az Ön neve]

Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

Tisztelt Szijjártó Péter Külügyminiszter Úr! Tisztelt Klaus Iohannis Államelnök Úr!

Kérjük Önöket, mint a magyar külügy és diplomácia meghatározó vezetőjét, valamint a román állam elnökét, hogy minden rendelkezésükre álló diplomáciai és egyéb eszközzel lépjenek fel az ártatlanul elítélt két székely, azaz Beke István és Szőcs Zoltán jogerős, ám minden jogalapot nélkülöző, továbbá a jogbiztonságot sértő eljárásjogi hibákkal tarkított, éppen ezért etnikai alapon meghozottnak tűnő öt éves letöltendő börtönbüntetést kiróvó román bírósági ítéletének megsemmisítéséért.

Mint ismeretes:

2018. július 4-én immáron jogerősen fejenként öt év letöltendő börtönre ítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a „székely terroristaper” néven elhíresült ügy kézdivásárhelyi vádlottait. Ezt megelőzően azonban Bekééket 2017 áprilisában gyakorlatilag felmentették a terrorvád alól.

Beke Istvánt a SRI megfigyelése alapján még 2015. december 1-jén tartóztatta le a DICOTT (a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészség) azzal a gyanúval, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom helyi tagjai bombát akartak robbantani a december 1-jei, Románia Erdéllyel való egyesülésének kimondására – azaz magyar szempontból egy végzetesen tragikus eseményre - emlékező és emlékeztető nemzeti ünnepre szervezett, nyilvánvalóan demonstratív célú kézdivásárhelyi katonai parádén. A vád közösség elleni merénylet kísérlete és az arra való felbujtás, valamint robbanóanyaggal való visszaélés volt, a vád alapja és bizonyítéka pedig egy lehallgatott beszélgetés, melyben az érintettek azon élcelődtek, hogy felrobbantják a városukban tervezett román állami ünnepség részvevőit december 1-jén. A bombamerénylet terve aztán a vádiratban is helyet kapott, de a bíróság nem látta bizonyítottnak az emberölés szándékát. Bekét és Szőcsöt mégis a feketehalmi börtönbe szállították.

Több mint két év telt el a tárgyalásokkal, miközben a vádlottak először európai viszonylatban nem megfelelő körülmények között előzetes fogva tartásban voltak, majd házi őrizetbe kerültek. 2017. március 24-én volt az utolsó tárgyalás, majd 2017. április 7-én a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság felmentette Beke Istvánt az alkotmányos rend elleni cselekmény kísérletének, Szőcs Zoltánt pedig az arra való felbujtásnak a vádja alól.

A tavaly decemberben megjelent indoklás szerint Bekéék tehát nem akartak terrorcselekményt végrehajtani, ‒ ezt a bíró szerint csupán az SRI találta ki ‒  ám mivel Beke István már beszerezte a riadalomkeltésre alkalmas, de csak tűzszerészek által kezelhető petárdákat, amelyekről tudta, hogy tilos ilyeneket birtokolni, a bíróság végül robbanószerek illetéktelen kezelése miatt ítélte 11 havi és 6 napi, Szőcs Zoltánt pedig felbujtásért 10 havi és 8 napi börtönre, épp annyira, amennyit előzetes letartóztatásban töltöttek.  (Egyikük szabálytalanul tárolt a lakásán petárdákat és gyerekjátékhoz való pukkanó tölteteket, melyeket engedéllyel árultak a játéküzletekben is. Ez volt a „visszaélés.”)

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészség (DICOTT) rövid időn belül fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, mivel túl enyhének tartotta azt.. A fellebbezést 2017. április 13-án iktatta a Bukaresti Táblabíróság. Beke István és Szőcs Zoltán szintén fellebbezett, hiszen nem csupán romániai, hanem nemzetközi szinten is példátlan, hogy néhány petárda birtoklása miatt letöltendő börtönbüntetésre ítéljenek valakit.

Fontos tény, amely szintén több szempontból jogellenes, hiszen az eljárási jog alapvető szabályaival ütköző, hogy a 2018. július 4-én hozott fellebbviteli ítélet előtt az ügyészség a perbeszédeket követően, a tárgyalás utolsó pillanataiban indítványozta a vád besorolásának megváltoztatását közösség elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre, melyre a védelemnek nem volt lehetősége érdemben se felkészülni, se reagálni. Arról, hogy a bíróság jóváhagyta e kérelmet,  sem a vádlottak, sem ügyvédeik nem kaptak semmiféle értesítést, így a védőbeszédek csak és kizárólag a pirotechnikai eszközzel való visszaélés vádjára irányultak, mely alól fel is mentették őket. A újonnan kiszabott, sokkoló, jogerős büntetés így lett végül 5 év letöltendő szabadságvesztés.

Tehát olyan ügyben és olyan vádpontok alapján ítélték el őket, mellyel kapcsolatban még lehetőséget sem kaptak arra, hogy védekezzenek. Információink szerint Beke ügyvédje panasszal élt a jogszerűtlen eljárás ellen, de ez nem akasztja meg a folyamatot. Az ítélet kézhezvételétől számított 24 órán belül meg kellett kezdeniük a büntetés letöltését.

Tisztelt Klaus Iohannis elnök úr! Tisztelt Szijjártó Péter miniszter úr! 

Túl azon, hogy az igazságtalan ítélet miatt két ember a cselekedeteihez képest nemzetközi összehasonlításban is példátlan, aránytalanul súlyos büntetésben részesült, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fentebb részletezetthez hasonló, abszurd ítéletek azt az érzést kelthetik az erdélyi és az egész Kárpát-medencei magyarságban, hogy Romániában a korábbi évtizedek gyakorlatához hasonlóan ismételten üldözik a nemzeti kisebbségeket. Az ilyen érzések nem növelik az érintett kisebbségek országukhoz való lojalitását, és hosszú távon több szempontból veszélyeztethetik a térség stabilitását és biztonságát, melynek megőrzése pedig mindannyiunk közös érdeke.

Mivel Szijjártó Péter miniszter úr az elmúlt időben sokat tett nem utolsósorban a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogainak helyreállításáért és megvédéséért, ismételten kérem Önöket, ha már a történelem úgy hozta, hogy Erdélyben együtt, egymás mellett és egymásra utalva kell éljünk, közösen fellépve, közös erőfeszítéseikkel járuljanak hozzá, hogy a kérdéses ítéletet az illetékes hatóságok a feltárt eljárásjogi hiányosságok miatt hatályon kívül helyezzék. Az igazságosságnak és jogszerűségnek megfelelő döntés elősegítésével Önök hathatósan járulhatnak hozzá, hogy a legnagyobb romániai kisebbséget alkotó erdélyi magyarok végre teljes értékű, azonos jogokat és lehetőségeket élvező és azonos kötelességekkel bíró román állampolgárnak érezhessék magukat, és a két ország viszonya is a lehető legjobb lehessen a továbbiakban.

Bízunk kiállásukban!

[az Ön neve]