Vallásgyalázás abortusztablettával

Kérjenek bocsánatot!

 

Vallásgyalázás abortusztablettával

siker

Vallásgyalázás abortusztablettával

020 000
  12 731
 
12 731 have signed.

FRISS HÍREINK EGY ÉVVEL A PETÍCIÓ ELINDÍTÁSA UTÁN (2017. április 13.)

Jogerős! Döntött a bíróság a "Vallásgyalázás abortusztablettával" ügyben. Bocsánatot kell kérniük.

 

Kedves Barátaink!

Nagyszerű hírről számolhatunk be éppen Nagycsütörtökön, amikor a keresztények az utolsó vacsorát és a kenyértörést ünneplik.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon jogerős ítéletében helyt adott barátainknak a „Vallásgyalázás abortusztablettával” ügyben! A vallásgyalázásban részt vevők megsértették a keresztény közösség tagjainak emberi méltóságát, mivel számunkra Jézus Krisztus a legfontosabb, legszentebb személy.

Több mint 12 000 magyar ember emelte föl a szavát a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő megnyilvánulás kapcsán, és csatlakozott a napra pontosan egy éve indított petíciónkhoz, arra kérve a a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt előadott abortuszpárti és vallásgyalázó akció résztvevőit, hogy kérjenek bocsánatot. A püspöki ruhába öltözött férfi ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az „abortusztablettákat”, minden egyes tablettára kijelentve, hogy „Krisztus teste”, sok ezer keresztény embert sértve meg ezzel.

Mivel Jézus Krisztus a keresztények számára magát az Életet jelenti, a katolikus tanítás szerint a Szentostyában maga Jézus van jelen, és az Úrvacsorában a protestánsok is Jézusra emlékeznek, az akció résztvevői magát Jézust azonosították a halált hozó abortusztablettával, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére. Petíciónk nyomán ezért keresztény jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak és nyertek az ügyben!

Az elsőfokú tárgyaláson a CitizenGO petíciója is átadásra került. Örülünk, hogy petíciónk arra ösztönözte barátainkat, hogy aktív lépéseket tegyenek a keresztények hite és méltósága mellett! Köszönjük hitüket, bátorságukat és elszántságukat!

Köszönjük a kereset beadóinak, dr. Lábady Tamás volt alkotmánybírónak, Zarka Rozina Borbála életvédő aktivistának és dr. Frivaldszky Gáspárnak, az Emberi Méltóság Központ jogi igazgatóhelyettesének, hogy nevüket és arcukat adták a keresztény közösség tagjainak védelméhez!

Továbbá köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a petícióhoz, és aki imádkozott közös ügyünkért!

Nagyon szomorú lettem, amikor először láttam a videót a vallásgyalázó akcióról. Feltettem magamnak a kérdést: "Ma Magyarországon valóban nyilvánosan, minden következmény nélkül meg lehet gyalázni a keresztény hitet, megsértve ezzel emberek ezreit?"

Úgy határoztunk, hogy petíciót indítunk, kifejezve vele, hogy fájdalmat okozott nekünk, hogy a számunkra legfontosabb személyt, Jézust Krisztust gyalázták meg. A petícióhoz pár nap alatt 12 000 ember csatlakozott, bocsánatkérés az abortuszpárti résztvevőktől mégsem érkezett. Ezért barátaink úgy döntöttek, hogy jogi lépéseket tesznek azért, hogy ilyen többet Magyarországon ne fordulhasson elő, és egy évvel az eset után sikerrel jártak. Az akció három fő résztvevőjét minden további jogsértéstől eltiltotta az Ítélőtábla, a perköltségeken kívül 600 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelesek, törölniük kell az internetről az inkriminált részeket, és bocsánatot kell kérniük.

Kérdésemre megkaptam a választ: "Nem, nem lehet következmények nélkül meggyalázni hitünket ma Magyarországon. Nem lehet, ha nem hagyjuk." Úgy érzem, érdemes volt összefognunk, és hallatnunk a hangunkat. Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk...

Szeretettel:

Zaymus Eszter
és a CitizenGO csapata 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Néhány magát liberálisnak és jogvédőnek tartó szervezet képviselője tartott demonstrációt április 10-én a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt azért, mert Lengyelországban a hetekben fölmerült az abortusztörvényen való szigorítás kérdése.

Vállalhatatlan, vallásgyalázó „szertartást” vezettek le az esemény szervezői, melyhez egyikük püspöki ruhába öltözött. Az átváltoztatás szövegének elmondása után „Ha gyóntatok, járuljatok szentáldozáshoz” kijelentéssel hívta "áldozni" a résztvevőket az álpap, gúnyt űzve a Katolikus Egyház szentségéből.

Hátborzongató módon egy ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az Oltáriszentséget kifigurázó „abortusztablettákat”, konkrétan kijelentve minden egyes tablettára, hogy „Krisztus teste”.

Míg Jézus a keresztények számára az Életet jelképezi, a tüntetők ezzel a halált hozó tablettával (gyógyszernek nem nevezhetjük, mert senkit nem gyógyít) azonosították, meggyalázva ezzel a keresztények hitét.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértéséreA közösséghez tartozó személyek jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.  (IX. cikk (1), (4), (5))

Akár hívők vagyunk, akár nem, jóérzésű emberként emeljük föl szavunkat ez ellen a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő megnyilvánulás ellen!

Csatlakozzon petíciónkhoz, és írja alá a botrányos esemény szervezőinek írt levelünket, hogy kérjenek bocsánatot azoktól az emberektől, akiket vallásukban vagy személyükben megsértettek!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, FRISS HÍREK:

Petíciónk nyomán keresztény jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak az ügyben, melyet november 24-én tárgyalt a Fővárosi Törvényszék. A tárgyaláson átadásra került az alperesek és a bíróság részére a CitizenGO petíciója. 2016. december 12-én született meg az elsőfokú ítélet, mely elutasította a felperesek keresetét. Barátaink természetesen nem adják föl a harcot, és fellebbezni fognak. Több információt a perről blogunkon talál: http://blog.citizengo.org/magyar/2016/12/19/polgari-per-vallasgyalazas-a...

-----------------------------

http://www.csaladhalo.hu/cikk/hatter/csak-hallgatni-tud-vallasgyalazo-demonstraciorol-jogvedo-patent-egyesulet

Dr. Barna R. Emília, aki az álpap megafonját tartotta, utólag elhatárolódik a vallásgyalázásban való részvételétől. Ezenkívül kifejezte, hogy nem kívánt senkit vallásában, vallási meggyőződésében megbántani, de úgy érzi, nincs felelőssége az akcióban, a vallásgyalázáshoz való "úgynevezett "hozzájárulását" technikainak és esetlegesnek értékelte, és bár elhatárolódott, a megsértett emberektől bocsánatot nem kért.

Antoni Rita facebook oldalán tett nyilatkozatában kijelentette, nem kér bocsánatot, mivel a rendezvény szerinte nem a magyar keresztény emberek ellen irányult. Petíciónkat nyilatkozata alatti hozzászólásában felhördülésnek nevezte. Tagadja, hogy a rendezvénynek szervezője, valamint a szerinte "állítólagos vallásgyalázó performansz" ötletgazdája lett volna, bár a rendezvényen felszólalóként részt vett. A felvételekből tisztán látszik, hogy részt vett a vallásgyalázásban ("áldozott" az "abortusztablettával"), így annak aktív résztvevője volt. Bízva abban, hogy igazat állít ezzel kapcsolatban, "a vallásgyalázás állítólagos ötletgazdája" részt töröltük levelünkből.

Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, följelentést tesznek a szervezők és a "vallásgyalázó fiatalember" ellen. (MTI)

http://www.talita.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2559%3...

http://www.csaladhalo.hu/felderito/velemenyek/abortusztablettaval-aldozt...

Az videót ITT is megtekintheti.

A kép az esemény facebook oldalán volt megosztva. 

 

FRISS HÍREINK EGY ÉVVEL A PETÍCIÓ ELINDÍTÁSA UTÁN (2017. április 13.):

Jogerős! Döntött a bíróság, vallásgyalázás történt. Bocsánatot kell kérniük.

Kedves Barátaink!

Nagyszerű hírről számolhatunk be éppen Nagycsütörtökön, amikor a keresztények az utolsó vacsorát és a kenyértörést ünneplik.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon jogerős ítéletében helyt adott barátainknak a „Vallásgyalázás abortusztablettával” ügyben! A vallásgyalázásban részt vevők megsértették a keresztény közösség tagjainak emberi méltóságát, mivel számunkra Jézus Krisztus a legfontosabb, legszentebb személy.

Több mint 12 000 magyar ember emelte föl a szavát a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő megnyilvánulás kapcsán, és csatlakozott a napra pontosan egy éve indított petíciónkhoz, arra kérve a a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt előadott abortuszpárti és vallásgyalázó akció résztvevőit, hogy kérjenek bocsánatot. A püspöki ruhába öltözött férfi ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az „abortusztablettákat”, minden egyes tablettára kijelentve, hogy „Krisztus teste”, sok ezer keresztény embert sértve meg ezzel.

Mivel Jézus Krisztus a keresztények számára magát az Életet jelenti, a katolikus tanítás szerint a Szentostyában maga Jézus van jelen, és az Úrvacsorában a protestánsok is Jézusra emlékeznek, az akció résztvevői magát Jézust azonosították a halált hozó abortusztablettával, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére. Petíciónk nyomán ezért keresztény jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak és nyertek az ügyben!

Az elsőfokú tárgyaláson a CitizenGO petíciója is átadásra került. Örülünk, hogy petíciónk arra ösztönözte barátainkat, hogy aktív lépéseket tegyenek a keresztények hite és méltósága mellett! Köszönjük hitüket, bátorságukat és elszántságukat!

Továbbá köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a petícióhoz, és aki imádkozott közös ügyünkért!

Nagyon szomorú lettem, amikor először láttam a videót a vallásgyalázó akcióról. Feltettem magamnak a kérdést: "Ma Magyarországon valóban nyilvánosan, minden következmény nélkül meg lehet gyalázni a keresztény hitet, megsértve ezzel emberek ezreit?"

Úgy határoztunk, hogy petíciót indítunk, kifejezve vele, hogy fájdalmat okozott nekünk, hogy a számunkra legfontosabb személyt, Jézust Krisztust gyalázták meg. A petícióhoz pár nap alatt 12 000 ember csatlakozott, bocsánatkérés az abortuszpárti résztvevőktől mégsem érkezett. Ezért barátaink úgy döntöttek, hogy jogi lépéseket tesznek azért, hogy ilyen többet Magyarországon ne fordulhasson elő, és egy évvel az eset után sikerrel jártak. Az akció három fő résztvevőjét minden további jogsértéstől eltiltotta az Ítélőtábla, a perköltségeken kívül 600 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelesek, törölniük kell az internetről az inkriminált részeket, és bocsánatot kell kérniük.

Kérdésemre megkaptam a választ: "Nem, nem lehet következmények nélkül meggyalázni hitünket ma Magyarországon. Nem lehet, ha nem hagyjuk." Úgy érzem, érdemes volt összefognunk, és hallatnunk a hangunkat. Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk...

Szeretettel:

Zaymus Eszter
és a CitizenGO csapata 

-----------------------------------------------------------------------------------------

020 000
  12 731
 
12 731 have signed.

Aláírás

Ez a petíció...

Győzelem!
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Felszólítás hivatalos bocsánatkérésre

Krasznahorkai Emma, Antoni Rita (Nőkért Egyesület), Dr. Barna R. Emília (egyetemi adjunktus, BME Szociológia), Szatmári Réka (Nőkért Egyesület), Bajusz Orsolya, Gergely Dóra Viktória és mindazok részére, akik a vallásgyalázásban és/vagy annak szervezésében részt vettek, illetve nem szólaltak föl ellene.

A Lengyel Nagykövetség előtt szervezett április 10-i demonstráción a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyos sérelem érte.

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányulhat vallási kisebbségek méltóságának megsértésére.

Míg Jézus Krisztus a keresztények számára az Életet jelképezi, Önök ezzel a halált hozó tablettával (gyógyszernek nem nevezhetjük, mert senkit nem gyógyít) azonosították, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.

Elhatárolódom a demonstráció szervezőitől, és Öntől, aki szervező volt, vagy aktívan részt vett a vallásgyalázásban. Felszólítom, hogy hivatalosan kérjen bocsánatot azoktól, akiket vallásukban vagy személyükben megsértett!

[az Ön neve]

Felszólítás hivatalos bocsánatkérésre

Krasznahorkai Emma, Antoni Rita (Nőkért Egyesület), Dr. Barna R. Emília (egyetemi adjunktus, BME Szociológia), Szatmári Réka (Nőkért Egyesület), Bajusz Orsolya, Gergely Dóra Viktória és mindazok részére, akik a vallásgyalázásban és/vagy annak szervezésében részt vettek, illetve nem szólaltak föl ellene.

A Lengyel Nagykövetség előtt szervezett április 10-i demonstráción a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyos sérelem érte.

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányulhat vallási kisebbségek méltóságának megsértésére.

Míg Jézus Krisztus a keresztények számára az Életet jelképezi, Önök ezzel a halált hozó tablettával (gyógyszernek nem nevezhetjük, mert senkit nem gyógyít) azonosították, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.

Elhatárolódom a demonstráció szervezőitől, és Öntől, aki szervező volt, vagy aktívan részt vett a vallásgyalázásban. Felszólítom, hogy hivatalosan kérjen bocsánatot azoktól, akiket vallásukban vagy személyükben megsértett!

[az Ön neve]