Területi autonómiát Székelyföldnek!

A petíció címzettje: Románia kormányának - parlamentjének és nemzetközi fórumoknak

 

Területi autonómiát Székelyföldnek!

Területi autonómiát Székelyföldnek!

05 000
  3 056
 
3 056 aláírás. A következő cél: 5 000!

A közösség megvédi Székelyföld Autonómia Statútumát! 2017. december 22-én harmadik alkalommal került a parlament elé Székelyföld Autonómia Statútuma. A román törvényhozás a tervezetet 2018 tavaszán elutasította. Az elutasítás alapja a román parlament Törvényhozási Tanácsnak 123/2018.02.23 számú véleményezése, amely számos tévedést, valótlan állítást és az európai értékrendtől idegen értelmezést tartalmaz. Ez a véleményezés, amelyre a parlament mindkét házának szakbizottságai az elutasító érvrendszerüket felépítették, és amely összhangban van a kormány, a Képviselőház valamint a Szenátus plénumának elutasításával, a román állam hivatalos álláspontjának tekinthető. A Székely Nemzeti Tanács úgy tekinti, hogy a román állam elutasításával szemben a cáfolat joga az egész székely közösséget megilleti, ezért a Törvényhozási Tanács érveinek tételes cáfolatát közvitára bocsájtotta, a mai naptól pedig megkezdi az aláírások, kiegészítő javaslatok, észrevételek összegyűjtését. Kérjük a székelyeket, az erdélyi magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a román állam érvelésének cáfolatát, amely itt http://sznt.sic.hu/hu-sic/index.php?option=com_content&view=article&id=1043%3A2018-07-24-15-55-25&catid=13%3Akoezlemenyek&Itemid=18&lang=fa  olvasható. Észrevételeiket az alábbi címre továbbítsák: A Székely Nemzeti Tanács által véglegesített álláspontot, a támogató aláírásokkal együtt továbbítani fogjuk Románia kormányának és parlamentjének, és tájékoztatásul el fogjuk juttatni a nemzetközi közösség különböző fórumainak. A dokumentumot, melyet Izsák Balázs SZNT elnök jegyzett kézjegyével, aláírta még: Ferencz Csaba, Tulit Attila, Gazda József, Csinta Samu, Imreh Ödön, Vass Imre, Thamó Csaba, Szabó Miklós, a Székely Nemzeti Tanács alelnökei, valamint László György, Albert Mátyás jegyzők, s Dónáth Árpád, Gazda Zoltán, Ferencz Botond széki elnökök is. Kézjegyével csatlakozott nyomban Tőkés László, az EMNT elnöke EP képviselő, Kincses Előd ügyvéd, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke. Támogassa aláírásával a székelység jogos követelését!

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
05 000
  3 056
 
3 056 aláírás. A következő cél: 5 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Románia kormányának - parlamentjének és nemzetközi fórumoknak

Területi autonómiát Székelyföldnek

[az Ön neve]

A petíció címzettje: Románia kormányának - parlamentjének és nemzetközi fórumoknak

Területi autonómiát Székelyföldnek

[az Ön neve]