Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

0100
  6
 
6 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 aláírást.

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Oryginał Petycji jest dostępny tu: http://zbyszek.evot.org/sady.php

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów.
autor: Zbigniew Lisiecki, 25.07.2017

My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się całkowitego usunięcia z Konstytucji Polskiej artykuły 181 o obecnym brzmieniu:

Art. 181.

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Uzasadnienie:
Instnienie tego artykułu w Konstytucji nie ma żadnego uzasadnienia.
Jego usunięcie jest logicznie konieczne ze względu na wymóg równości wobec prawa oraz praktycznie konieczne ze względu na obecny stan zapści sądownictwa w Polsce Usunięcie samego artykułu 181 bez żadnych innych zmian Konstytucji nie prowadzi do żadnych złych następstw i może zostać dokonane głosowaniem w Polskim Sejmie.

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Aláírásával elfogadja a CitizenGO Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, és hozzájárul, hogy e-mailen keresztül tájékoztassuk kampányainkról. Leveleinkről bármikor leiratkozhat.

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Írja alá most

0100
  6
 
6 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 aláírást.