ADF International

V decembri oslávi OSN 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Počas podujatí venovaných tomuto výročiu bude v sídle OSN v Ženeve predložené vyhlásenie s cieľom pripomenúť tejto organizácii a jej členským štátom skutočný význam tohto dokumentu, ktorý vyžaduje ochranu života každého človeka, manželstvo muža a ženy, skutočnú rodinu a práva rodičov ako aj práva veriacich. Podporte tento krok podpisom výzvy OSN a jej členským štátom sveta, aby rešpektovali tieto skutočné ľudské práva!

Stehen Sie auf für Christen und andere religiöse Minderheiten, die in Afrika und Asien (und anderswo auf der Welt) unter Verfolgung leiden. Stehen Sie auf - gemeinsam mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die in Europa darum kämpfen, dass ihre Gewissensentscheidungen anerkannt und respektiert werden.

Alziamoci per i Cristiani e per tutte le minoranze religiose perseguitate in Africa e Asia. Alziamoci per i medici e gli operatori sanitari che vogliono lavorare curando e difendendo la vita nel rispetto della loro coscienza. Aiutaci a difendere i più vulnerabili della società, il cui Diritto alla Vita è attaccato in tutto il mondo.

Să apărăm creștinii și pe alte minorități religioase din Africa și Asia, victime ale persecuțiilor! Să colaborăm cu personalul sanitar din Europa, ce urmărește să acționeze conform conștiinței lor! Ajută-ne să-i apărăm pe cei mai vulnerabili din societate, ai căror drepturi la viață sunt amenințate în toată lumea!

Dajte svoj glas za kršćane, i druge vjerske manjine u Africi i Aziji, koji trpe progonstva. Stanite uz zdravstvene djelatnike u Europi koji traže slobodu djelovanja u skladu sa svojom savješću. Pomozite nam u obrani najranjivijih u društvu, čije pravo na život je svakodnevno ugroženo diljem svijeta.

Stańmy w obronie chrześcijan i innych mniejszości religijnych, które cierpią prześladowania w Afryce i Azji. Brońmy razem pracowników służby zdrowia w Europie, którzy chcą działać zgodnie ze swoim sumieniem. Prosimy Państwa o pomoc, aby wspólnie chronić najbardziej bezbronnych spośród nas, których życie jest zagrożone na całym świecie.

Levez-vous pour défendre les chrétiens et les autres minorités religieuses persécutés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Soutenez les travailleurs de la santé en Europe qui cherchent à agir selon leur conscience. Aidez-nous à défendre les plus vulnérables de la société, dont le droit à la vie est menacé dans le monde entier.

Este 10 de diciembre se cumple el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. El derecho a la vida está más amenazado que nunca en todo el mundo. Súmate a nuestro manifiesto

Stand up for Christians and other religious minorities in Africa and Asia facing persecution. Stand together with healthcare workers in Europe who seek to act according to their conscience. Help us defend the most vulnerable in society, whose right to life is being threatened around the world.