Vragenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

Oproep aan kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen

 

Vragenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

Vragenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

05.000
  2.606
 
2.606 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Volgende week zijn de Provinciale Statenverkiezingen!

En het is belangrijk dat kiezers een goede keuze kunnen maken.

Ik wil hen, en dus ook jou, daarbij helpen.

Daarom stuur ik een vragenlijst aan kandidaten, met 6 stellingen over kernpunten die belangrijk zijn voor onze waarden.

En ik wil jou vragen om ons te helpen die stellingen beantwoord te krijgen.

Met behulp van de reacties van kandidaten, zal iedereen precies kunnen zien waar zij staan op belangrijke thema’s als de boeren, LHBTQ en de bescherming van ongeboren kinderen.

De stellingen zijn toekomstgericht: waar willen de kandidaten zich de komende vier jaar voor gaan inzetten? Wat vinden zij belangrijk en wat niet?

Teken onze petitie aan kandidaten, om hen op te roepen te reageren op deze belangrijke stellingen!

Dit zijn de stellingen die ik aan kandidaten wil voorleggen:

  1. Boeren moeten niet gedwongen worden of onder druk worden gezet om hun bedrijf stop te zetten of te verkopen. Onteigening is nooit acceptabel.

  2. Om ons land van het slot te halen, moet het stikstofbeleid fundamenteel anders. Er moet niet meer eenzijdig worden uitgegaan van stikstofmodellen bij de beslissing om wel of geen vergunning te verlenen voor boeren of bouwen.

  3. LHBT-vlaggen en soortgelijke ideologische symbolen hebben geen plaats op of bij overheidsgebouwen, zoals het provinciehuis.

  4. Onlangs hebben diverse partijen in Gelderland een Regenboog-Stembusakkoord gesloten met het COC. Ik verwerp dit soort akkoorden en de LHBT-ideologie die erachter steekt.

  5. Het recht op leven van ongeboren kinderen is voor mij van fundamentele waarde en moet krachtig beschermd worden.

  6. De "woke"-beweging moet een halt worden toegeroepen, als deze andersdenkenden (bijvoorbeeld gelovigen) de mond wil snoeren.

Op iedere stelling kan een kandidaat reageren met: eens, oneens, of weet ik niet/geen antwoord:

Help mij om antwoord te krijgen op deze stellingen, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn de komende jaren!

Uiteraard kan het zijn dat kandidaten zich in de toekomst niet houden aan wat ze in verkiezingstijd hebben beloofd.

Maar als we hun beloften zwart op wit hebben staan, kunnen we ze daar op aanspreken!

Dit geeft ons als CitizenGO kans om in de toekomst betere campagnes te voeren, mocht het nodig zijn om politici aan hun beloftes te herinneren!

We moeten laten merken dat we hen kritisch volgen.

Maar natuurlijk willen we vooral duidelijk zichtbaar maken wie zich wél serieus willen inzetten voor onze waarden.

En wie dus de beste kandidaten zijn om op te stemmen.

Help ons dit doel te bereiken, door onze oproep te tekenen aan kandidaten om hun reactie te krijgen op deze belangrijke stellingen.

Als heel veel mensen deze oproep ondertekenen, is de kans groter dat politici zullen antwoorden!

Teken daarom snel onze oproep aan kandidaten om duidelijk kleur te bekennen op belangrijke punten rond boeren, LHBTQ en ongeboren kinderen!

05.000
  2.606
 
2.606 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Vragenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, willen u dringend vragen de CitizenGO-vragenlijst te beantwoorden, zodat we uw antwoorden kunnen gebruiken om mede onze stem te bepalen op 15 maart.

Wij roepen u op om eerlijk te reageren op zes stellingen over thema’s, die voor ons als kiezers van grote waarde zijn.

Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u en uw partij zich voor willen gaan inzetten de komende jaren.

Wij zullen uw antwoorden ernstig meewegen bij het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Vragenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, willen u dringend vragen de CitizenGO-vragenlijst te beantwoorden, zodat we uw antwoorden kunnen gebruiken om mede onze stem te bepalen op 15 maart.

Wij roepen u op om eerlijk te reageren op zes stellingen over thema’s, die voor ons als kiezers van grote waarde zijn.

Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u en uw partij zich voor willen gaan inzetten de komende jaren.

Wij zullen uw antwoorden ernstig meewegen bij het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]