Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

 

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

05.000
  2.483
 
2.483 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Nu de verkiezingen van 22 november dichterbij komen, staan we voor een uitdaging. Onze waarden – leven, gezin, vrijheid – hebben ernstig bescherming nodig. Het gaat niet alleen om het kiezen van een partij. We moeten de kandidaten binnen die partijen vinden die onze waarden het beste zullen verdedigen.

Dit is een dringende oproep tot actie. Dit is het moment om de kandidaten ertoe te bewegen zich aan onze waarden te binden. De klok tikt en er moeten beslissingen worden genomen. Het is van cruciaal belang dat onze kandidaten weten dat onze waarden belangrijk zijn voor ons, en voor een groot aantal kiezers.

Het is natuurlijk mogelijk dat de politieke beslissingen van een kandidaat later afwijken van hoe zij de vragenlijst invullen. Het is juist daarom belangrijk om hun standpunten zwart op wit te hebben staan zodat we hen ter verantwoording kunnen roepen en bij de volgende verkiezingen integriteit kunnen belonen. En we stoppen hier niet. We vragen ieder van jullie om contact op te nemen met elke kandidaat die je persoonlijk kent en onze vragenlijst met hen te delen.

de vragenlijst voor kandidaten kan hier gedownload/opgeslagen worden:
https://go.citizengo.org/rs/907-ODY-051/images/Vragenlijst Verkiezingen Tweede Kamer 2023 HR.jpg?version=0

De vragen zijn:

1. De effectiviteit van de COVID-maatregelen die zijn genomen in de periode van 2020 tot 2022 moet nauwkeurig onderzocht en geëvalueerd worden. Net als de besluitvorming die tot deze maatregelen heeft geleid.

 

2. CBDC's zoals de "digitale euro" vormen een ernstige bedreiging voor de privacy en vrijheid van Nederlanders, omdat hun betaalverkeer gemonitord en zelfs geblokkeerd kan worden.

 

3. Het wetsvoorstel om een partijverbod in te voeren vormt, net als de dreigende verbanning van Ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel, een onacceptabele aanval op onze rechten en vrijheden – zoals het kiesrecht en de vrijheid van meningsuiting.

 

4. Gedwongen uitkoop of onteigening van boerderijen omwille van stikstof is nooit acceptabel. Boeren moeten boer kunnen blijven, als ze dat willen. De overheid mag dit niet verbieden of praktisch onmogelijk maken.

 

5. Zeggen dat een man een man is, zoals Rikkie Kolle die de Miss Nederland verkiezing won, is geen "haatspraak".

 

6. Drag queens en kinderen gaan niet samen. Voorleesmiddagen waarbij drag queens voorlezen aan jonge kinderen, om hen te laten wennen aan het fenomeen "queer", zijn niet wenselijk.

 

7. LHBTQ-regenboogvlaggen horen niet thuis op of bij overheidsgebouwen. De overheid moet alle Nederlanders vertegenwoordigen en niet alleen een sterk ideologische minderheid.

 

8. Abortus is een groot kwaad. Iedere abortus is een tragedie. Daarom moeten we hard werken aan het verminderen van het aantal abortussen in Nederland.

 

Op elke vraag kan de kandidaat antwoorden met: "eens", "oneens", of "weet ik niet".

De kandidaten kunnen hun antwoorden sturen naar: [email protected]

 

Als onze enquêtes worden beantwoord, kunnen we duidelijk de kandidaten identificeren die onze waarden van leven, gezin en vrijheid delen.

Onze inspanningen kunnen verandering teweegbrengen, maar alleen als we nu handelen. De urgentie is reëel. De inzet is hoog.

 

Doe samen met ons een beroep op alle kandidaten. Onderteken onze petitie om hen ertoe te bewegen zich aan onze waarden te binden. Het is tijd voor ons om te weten waar zij staan op het gebied van leven, gezin en vrijheid.

 
05.000
  2.483
 
2.483 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, willen u dringend vragen de CitizenGO-vragenlijst te beantwoorden, zodat we uw antwoorden kunnen gebruiken om mede onze stem te bepalen op 22 november.

Wij roepen u op om eerlijk te reageren op acht stellingen over thema’s, die voor ons als kiezers van grote waarde zijn.

Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u zich voor wil gaan inzetten de komende jaren.

Wij zullen uw antwoorden ernstig meewegen bij het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2023

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, willen u dringend vragen de CitizenGO-vragenlijst te beantwoorden, zodat we uw antwoorden kunnen gebruiken om mede onze stem te bepalen op 22 november.

Wij roepen u op om eerlijk te reageren op acht stellingen over thema’s, die voor ons als kiezers van grote waarde zijn.

Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u zich voor wil gaan inzetten de komende jaren.

Wij zullen uw antwoorden ernstig meewegen bij het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]