Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Petitie aan: Minister van Onderwijs

 

Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

010.000
  6.861
 
6.861 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.

Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

In Het laatste Nieuws van zaterdag 23 september ‘Hoe pak ik mijn eerste kus aan?’: Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid' lezen we dat de Jongerengids vertrok naar alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse lagere scholen om uitgedeeld te worden aan leerlingen van de derde graad. Ook de jeugddiensten en Jongeren Adviescentra (JAC’s) kregen een pakket.

Dit initiatief gaat uit van de organisatie Ambrassade en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Voor het thema seks verwijst men ook door naar de jongerensite van Sensoa ‘alles over seks’. In het boekje krijgen jongeren zogezegd een betrouwbaar (Trusty?) antwoord op alle mogelijke vragen die ze kunnen hebben. Men wil de jongeren proactief informeren. (De nieuwe Jongerengids is nog niet te vinden op hun site, Jongerengids.be).

Moeten deze tieners proactief geïnformeerd worden over hun eerste kus? Het kind is nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk als emotioneel. Hoe kan het dan klaar zijn voor seks?

De eerste kus

De informatie over het thema ‘relaties en seks’ is enkel gericht op het genot van seks. Het eerst aangaan van een duurzame relatie en het belang ervan komt nergens ter sprake. Moeten tieners niet eerst relationele vaardigheden ontwikkelen voordat ze aan seks beginnen? Zo niet worden ze emotioneel beschadigd.

De seksuele meerderjarigheid wordt door de wet vastgesteld op 16 jaar. Waarom wordt dan aan elf- en twaalfjarigen een Jongerengids meegegeven met expliciete informatie over seks, die jongeren onrechtstreeks uitnodigt om seksueel actief te worden?

De Jongerengids brengt onze kinderen, tieners en jeugd geen seksuele en relationele vorming maar een pleidooi voor seksuele vrijheid waar ze recht op zouden hebben. Geen ouder, geen wet, geen instituut mag dit volgens hen verhinderen! Volgens die visie is het belangrijk dat de tiener er plezier aan beleeft en dat het met wederzijdse toestemming gebeurt. De druk van de “peers” en de wrange, bittere nasmaak tot en met de totale ontreddering bij zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen ondanks preventie wordt niet in aanmerking genomen.

Deze ongevraagde overheidsbemoeienis tast steeds meer het privéleven van kinderen en gezinnen aan. De ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind. Zeker als het gaat over heel gevoelige thema’s zoals seksualiteit en geloof vragen de ouders het recht om vorm te kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen volgens de eigen waarden. Door zo'n gids met vrijheid-blijheid strekking wordt dit onmogelijk.

De tieners krijgen de boodschap dat er niks mis is met porno kijken en sexting. Hoe valt dit te rijmen met de wet die porno onder de 18 jaar verbiedt? De volgende link, een doorverwijzing van Jongerengids, laat zien hoe deze organisatie worstelt met de illegaliteit van porno en de aanwezigheid ervan door de vingers ziet. In plaats van sexting te ontraden, zeggen ze bovendien dat het beter is om jezelf onherkenbaar te maken, daar het niet uit te sluiten valt dat de foto’s worden doorgestuurd en het bovendien illegaal is voor jongeren beneden de 18. Feitelijk gaat het hier immers om kinderporno.

Wie verder rondkijkt op de site www.allesoverseks.be, ziet al snel dat er veel op staat wat niet door de beugel kan voor een jong publiek. Zo worden verschillende manieren om seks te hebben met expliciete tekeningen geïllustreerd. De Jongerengids verwijst ook naar www.fara.be, een website met informatie over abortus voor het geval dat je ongewenst zwanger bent geworden. Dit alles achter de ruggen van ouders om.

Een reden om kinderen vroegtijdig te informeren zou zijn, omdat porno het beeld over seksualiteit totaal vervormt en men deze sites wil voor zijn. Goedele Liekens bracht dit nog aan in haar les seksuele vorming uitgezonden op TV-één. Waarom maakt men deze pornosites niet ontoegankelijk voor jongeren onder 18 jaar en past men de wet niet strikter toe? Sommige buurlanden slagen daar wel in.

Het is onjuist dat het hier gaat om gedeelde eindtermen binnen het onderwijs. Alhoewel er goede info staat in de Jongerengids die we wel kunnen delen, is dit met het thema ‘relaties en seks’ helemaal niet het geval. De normen van de Jongerengids zijn namelijk van een geheel andere orde en vertolken een liberale ideologie. Waarom worden zoveel andersdenkende organisaties uitgesloten bij het maken van deze Jongerengids?

Zolang de Vlaamse Gemeenschap Sensoa en afgeleide organisaties met geld van de gemeenschap onrechtmatig blijft ondersteunen, zullen zij met hun initiatieven vrije toegang krijgen binnen het Onderwijs en diverse organisaties.

ACTIE: Het Comité Bezorgde Ouders vraagt aan de ouders om naar hun schooldirectie te stappen en hun bezwaren over te brengen. De inhoud die doorgegeven wordt op school moet stroken met het opvoedkundig project van de school. Hoe meer ouders hun ongenoegen uiten, hoe duidelijker de directie zal kunnen constateren dat de ideologie achter de Jongerengids niet gedeeld wordt door de achterban en hoe groter de kans dat de directie hier in het vervolg rekening mee zal houden door dergelijke lectuur in het vervolg niet meer mee te geven aan de leerlingen. Als de Jongerengids niet meer verspreid wordt, zullen de auteurs verplicht zijn hun inhoud aan te passen aan ethisch verantwoorde normen.

Teken daarnaast deze petitie om een heldere boodschap af te geven aan de ministers en de schooldirecties.

De initiatiefnemers van deze actie zijn een Facebookgroep begonnen, waar u ook al uw vragen en suggesties kwijt kunt. Meldt u zich gerust aan als lid.

Vink ook het hokje 'Houd mij op de hoogte' aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze en andere campagnes van het Comité Bezorgde Ouders en Grootouders.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Samen sterk!

Omslag Jongerengids 2017

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
Wij verwerken uw informatie volgens ons Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.Door te tekenen aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van CitizenGO en stem je ermee in af en toe e-mails te ontvangen over onze campagnes. Je kunt op elk moment uitschrijven.

Petitie aan: Minister van Onderwijs

Geachte Ministers van de Vlaamse Gemeenschap,
Geachte Schooldirecties,

Met ergernis hebben we de komst van de nieuwe Jongerengids moeten vaststellen die gericht is aan onze kinderen van elf en twaalf jaar en die verdeeld werd in alle scholen. Deze vorm van ‘proactief informeren’ wordt door ons niet gewaardeerd.

In onze grondwet staat: ‘De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.’ De Jongerengids is niet neutraal, zeker niet over het thema ‘relaties en seks’. We vragen dat u rekening houdt met de verschillende ideologische opvattingen wanneer u een brochure opstelt voor alle scholen van Vlaanderen.

Beste Minister van Onderwijs, we vragen u om grondig na te gaan welke informatie in deze Jongerengids staat en te onderzoeken of dit de gedeelde visie is van alle zuilen binnen het onderwijs. Zo niet vragen we om de inhoud te beperken tot de algemene noemer voor de volgende versie.

Beste Minister van Gezin, we vragen of u wilt toezien dat bij het doorgeven van informatie, in het bijzonder over relaties en seks, de privacy van het kind en de gezinnen geen geweld wordt aangedaan en de ouder als opvoeder blijvend gerespecteerd wordt tot de kinderen 18 jaar zijn.

Beste Minister van Jeugd, we vragen om de verschillende visies over seksuele en relationele vorming binnen de diverse levensbeschouwingen te eerbiedigen, zolang die niet ingaan tegen de Mensenrechten.

We vragen aan de Directies van de scholen om deze Jongerengids kritisch te onderzoeken. Als de inhoud van de Jongerengids ingaat tegen het pedagogisch traject van de school, dan vragen we die niet mee te geven aan de kinderen.

Er zijn reeds grensoverschrijdende eindtermen over burgerzin uitgewerkt door de verschillende scholengemeenschappen. We vragen ons af waarom nog een apart boekje moet uitgegeven worden? Wil men terug via grensoverschrijdende projecten de eigenheid van de verschillende zuilen tenietdoen?

We hopen op respect voor alle zuilen binnen het onderwijs, voor alle ouders binnen onze gemeenschap, dat in deze gezindheid een goede samenwerking mag ontstaan tussen overheid, onderwijs, organisaties en gezinnen.

Dank bij voorbaat.

[Uw Naam]

Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Teken nu de petitie!

010.000
  6.861
 
6.861 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.