Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Petitie aan: Minister van Onderwijs Ben Weyts

 

Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Actie: STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

010.000
  6.993
 
6.993 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

In Het laatste Nieuws van zaterdag 23 september 2017 ‘Hoe pak ik mijn eerste kus aan?’: Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid' lezen we dat de Jongerengids vertrok naar alle Nederlandstalige lagere scholen om uitgedeeld te worden aan leerlingen van de derde graad. Ook de jeugddiensten kregen een pakket. Dit initiatief wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Men wil de jongeren proactief informeren. (Sedert 2019 is de jongerengids vervangen door de website WATWAT, Jongerengids.be).

Moeten deze tieners proactief geïnformeerd worden over hun eerste kus? Het kind is nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk als emotioneel. Hoe kan het dan klaar zijn voor seks?

De eerste kus

De informatie over het thema ‘relaties en seks’ is enkel gericht op genot. Het eerst aangaan van een duurzame relatie en het belang ervan komt nergens ter sprake. Moeten tieners niet eerst relationele vaardigheden ontwikkelen voordat ze aan seks beginnen? Zo niet worden ze emotioneel beschadigd.

De seksuele meerderjarigheid wordt door de wet vastgesteld op 16 jaar (14 jaar als er maximaal 5 jaar leeftijdsverschil is tussen de partners). Waarom wordt dan aan elfjarigen een Jongerengids/WATWAT-info doorgegeven met expliciete informatie over seks, die jongeren onrechtstreeks uitnodigt om seksueel actief te worden?

De Jongerengids/WATWAT brengt onze kinderen, tieners en jeugd geen seksuele en relationele vorming, maar een pleidooi voor seksuele vrijheid waar ze recht op hebben. Geen ouder, geen wet, geen instituut mag dit verhinderen! De enige vereiste voor het overgaan tot seks is dat het met wederzijdse toestemming gebeurt. De druk van de “peers” en de wrange, bittere nasmaak tot en met de totale ontreddering bij zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen, ondanks preventie, worden ontkend.

Deze ongevraagde overheidsbemoeienis tast het privéleven van kinderen en gezinnen aan. De ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind. Zeker als het gaat over een heel gevoelig thema zoals seksualiteit, vragen de ouders het recht om vorm te kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen volgens de eigen waarden. Door zo'n input wordt dit onmogelijk.

Een reden om kinderen vroegtijdig te informeren zou zijn, omdat porno het beeld over seksualiteit totaal vervormt en men deze sites wil voor zijn. Waarom blijft men dan tieners de boodschap brengen dat er niks mis is met porno kijken? Waarom maakt men deze pornosites niet ontoegankelijk voor jongeren onder 18 jaar en past men de wet niet strikter toe? Dan kunnen ze beginnen met een blanco blad.

Wie verder rondkijkt op de site www.WATWAT.be zal de libertijnse ideologie meermaals bespeuren.  Vanaf 15 jaar wordt o.a. via het seks-ABC de vele variaties binnen het seksgebeuren weergegeven, zoals de verschillende standjes, one-night-stand, romantische fluïde seksualiteit, BDSM met tepelklemmen, chemseks met poppers, squirten, seksspeeltjes, voorbindpiet,... Regelmatig wordt voor meer informatie doorverwezen naar www.allesoverseks.be, een site voor volwassenen. Vanaf 18 jaar laat men zien dat seks buiten een vaste relatie moet kunnen. Seks is zogezegd een levensnoodzakelijke behoefte en als uw partner deze nood niet voldoende kan invullen, dan kan u dit elders zoeken. Liefde en seks moeten voor hen niet altijd samen vallen.

Zolang de Vlaamse Gemeenschap enkel Sensoa, WATWAT en afgeleide organisaties met geld van de gemeenschap eenzijdig blijft ondersteunen, zullen enkel hun initiatieven grootschalig toegang krijgen binnen het Onderwijs. Waarom worden andere organisaties uitgesloten van subsidies? Of waarom wordt er niet samengewerkt aan één gemeenschappelijk project?

ACTIE: Het Comité Bezorgde Ouders vraagt aan de ouders om naar hun schooldirectie te stappen en hun bezwaren over te brengen. Hoe meer ouders hun ongenoegen uiten, hoe groter de kans dat de scholen dergelijke organisaties in het vervolg niet meer uitnodigen of geen beroep meer op hen doen. Er zijn voldoende alternatieven.

Teken deze petitie om een heldere boodschap af te geven aan de ministers en de schooldirecties.

Op onze Facebookgroep kan u al uw vragen en suggesties kwijt. Meldt u gerust aan als lid.

Vink ook het hokje 'Houd mij op de hoogte' aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze en andere campagnes van het Comité Bezorgde Ouders en Grootouders.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Samen sterk!

Omslag Jongerengids 2017

010.000
  6.993
 
6.993 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Minister van Onderwijs Ben Weyts

Geachte Ministers van de Vlaamse Gemeenschap,
Geachte Schooldirecties,

Met ergernis hebben we de komst van de nieuwe Jongerengids/Jongerensite WATWAT moeten vaststellen die gericht is aan onze kinderen van elf jaar en die gedeeld werd in alle scholen. Deze vorm van ‘proactief informeren’ wordt door ons niet gewaardeerd.

In onze grondwet staat: ‘De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.’ De Jongerengids is niet neutraal, zeker niet over het thema ‘relaties en seks’. We vragen dat u rekening houdt met de verschillende ideologische opvattingen wanneer u een brochure/website opstelt voor alle scholen van Vlaanderen.

Beste Minister van Onderwijs, we vragen u om grondig na te gaan welke informatie in deze Jongerengids/WATWAT-site staat en te onderzoeken of dit de gedeelde visie is van alle zuilen binnen het onderwijs. Zo niet vragen we om de inhoud te beperken tot de algemene noemer.

Beste Minister van Gezin, we vragen of u wilt toezien dat bij het doorgeven van informatie, in het bijzonder over relaties en seks, de privacy van het kind en de gezinnen geen geweld wordt aangedaan en de ouder als opvoeder blijvend gerespecteerd wordt tot de jongeren 18 jaar zijn.

Beste Minister van Jeugd, we vragen om de verschillende visies over seksuele en relationele vorming binnen de diverse levensbeschouwingen te eerbiedigen, zolang die niet ingaan tegen de Mensenrechten.

We vragen aan de Directies van de scholen om deze Jongerengids/WATWAT-site kritisch te onderzoeken. Als de inhoud  ingaat tegen het pedagogisch traject van de school, dan vragen we die niet mee te delen met de kinderen.

Er zijn reeds grensoverschrijdende eindtermen over burgerzin uitgewerkt door de verschillende scholengemeenschappen. We vragen ons af waarom nog een aparte jongerengids/WATWAT-site moet uitgegeven worden? Wil men terug via grensoverschrijdende projecten de eigenheid van de verschillende zuilen tenietdoen?

We hopen op respect voor alle zuilen binnen het onderwijs, voor alle ouders binnen onze gemeenschap, dat in deze gezindheid een goede samenwerking mag ontstaan tussen overheid, onderwijs, organisaties en gezinnen.

Dank bij voorbaat.

[Jouw naam]

Petitie aan: Minister van Onderwijs Ben Weyts

Geachte Ministers van de Vlaamse Gemeenschap,
Geachte Schooldirecties,

Met ergernis hebben we de komst van de nieuwe Jongerengids/Jongerensite WATWAT moeten vaststellen die gericht is aan onze kinderen van elf jaar en die gedeeld werd in alle scholen. Deze vorm van ‘proactief informeren’ wordt door ons niet gewaardeerd.

In onze grondwet staat: ‘De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.’ De Jongerengids is niet neutraal, zeker niet over het thema ‘relaties en seks’. We vragen dat u rekening houdt met de verschillende ideologische opvattingen wanneer u een brochure/website opstelt voor alle scholen van Vlaanderen.

Beste Minister van Onderwijs, we vragen u om grondig na te gaan welke informatie in deze Jongerengids/WATWAT-site staat en te onderzoeken of dit de gedeelde visie is van alle zuilen binnen het onderwijs. Zo niet vragen we om de inhoud te beperken tot de algemene noemer.

Beste Minister van Gezin, we vragen of u wilt toezien dat bij het doorgeven van informatie, in het bijzonder over relaties en seks, de privacy van het kind en de gezinnen geen geweld wordt aangedaan en de ouder als opvoeder blijvend gerespecteerd wordt tot de jongeren 18 jaar zijn.

Beste Minister van Jeugd, we vragen om de verschillende visies over seksuele en relationele vorming binnen de diverse levensbeschouwingen te eerbiedigen, zolang die niet ingaan tegen de Mensenrechten.

We vragen aan de Directies van de scholen om deze Jongerengids/WATWAT-site kritisch te onderzoeken. Als de inhoud  ingaat tegen het pedagogisch traject van de school, dan vragen we die niet mee te delen met de kinderen.

Er zijn reeds grensoverschrijdende eindtermen over burgerzin uitgewerkt door de verschillende scholengemeenschappen. We vragen ons af waarom nog een aparte jongerengids/WATWAT-site moet uitgegeven worden? Wil men terug via grensoverschrijdende projecten de eigenheid van de verschillende zuilen tenietdoen?

We hopen op respect voor alle zuilen binnen het onderwijs, voor alle ouders binnen onze gemeenschap, dat in deze gezindheid een goede samenwerking mag ontstaan tussen overheid, onderwijs, organisaties en gezinnen.

Dank bij voorbaat.

[Jouw naam]