Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Vragenlijst voor kandidaten en partijen over leven, vrijheid en gezin

 

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

05.000
  2.012
 
2.012 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Foto: J.M. Luijt

Over een maand zijn de verkiezingen!

En het is belangrijk dat kiezers een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Wij willen hen, en dus ook jou, daarbij helpen.

Daarom sturen wij een vragenlijst aan politieke partijen, met 8 vragen over concrete beleidspunten die belangrijk zijn voor onze waarden.

En wij willen jou vragen om ons te helpen die vragen beantwoord te krijgen.

Met behulp van de antwoorden van de verschillende partijen, zal iedereen precies kunnen zien waar zij staan op belangrijke thema’s rond leven, vrijheid en gezin.

De vragen zijn toekomstgericht: waar willen de partijen zich de komende vier jaar voor gaan inzetten?

Onderteken mede onze oproep aan politieke partijen om duidelijkheid te geven over hun intenties rond leven, vrijheid en gezin.

Wij zullen ons met name richten op de christelijke partijen, omdat het van partijen als GroenLinks of D66 wel duidelijk is dat ze onze standpunten over het algemeen niet zullen steunen.

Dit zijn de vragen die wij aan de partijen willen voorleggen:

  1. Zult u zich inzetten voor het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal abortussen in Nederland en ook in ontwikkelingslanden waar nu met Nederlandse steun abortus wordt verspreidt?
  2. Zult u zich verzetten tegen het uitbreiden van euthanasie richting nieuwe categorieën, waaronder kinderen, en ‘voltooid leven’?
  3. Zult u zich inzetten voor de vrijheid van onderwijs, ook voor christelijke scholen die een christelijke visie hebben op het punt van huwelijk en seksualiteit?
  4. Zult u zich verzetten tegen de verspreiding van gender-ideologie (de opvatting dat ‘man’ en ‘vrouw’ niet echt zijn) op scholen en in de bredere samenleving?
  5. Zult u zich inzetten voor de vrijheid om zonder enige dwangconstructie al of niet te kiezen voor vaccinatie tegen COVID-19? En voor de vrijheid voor gewetensbezwaarden om te kiezen voor een vaccin dat geen gebruik maakt van menselijke cellijnen afkomstig van abortus?
  6. Zult u zich hard maken voor het recht van christenen om christelijke meningen te hebben en te verkondigen, ook op controversiële punten als LHBT en abortus?
  7. Zult u zich inzetten tegen de normalisatie van pedofilie als een “seksuele gerichtheid” naast anderen?
  8. Zult u de strijd steunen tegen reclames voor vreemdgaan in de publieke ruimte, zoals we die kennen van ‘Second Love’ en gelijkaardige bedrijven?

Help ons om antwoord te krijgen op deze vragen, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn de komende jaren!

Uiteraard kan het zijn dat partijen zich in de toekomst niet houden aan wat ze in verkiezingstijd hebben beloofd. Maar als we hun beloften zwart op wit hebben staan, kunnen we ze daar op aanspreken!

Dit geeft ons als CitizenGO kans om in de toekomst betere campagnes te voeren, mocht het nodig zijn om politici aan hun belofte te herinneren!

We moeten laten merken dat we hen kritisch volgen.

Maar natuurlijk willen we ook duidelijk zichtbaar maken wie zich wél serieus inzetten voor onze waarden. En wie dus de beste kandidaten zijn om op te stemmen.

Help ons dit doel te bereiken, door onze oproep te tekenen aan politieke partijen en kandidaten om antwoord te geven op deze belangrijke vragen.

Als heel veel mensen deze oproep ondertekenen, is de kans groter dat politici zullen antwoorden!

Teken daarom nu onze oproep aan politieke partijen om duidelijk kleur te bekennen op punten rond leven, vrijheid en gezin!

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Geachte kandidaat,

Wij, de ondergetekenden, hebben de vragenlijst van CitizenGO gezien en willen uw antwoorden op deze vragen graag gebruiken om mede onze stem te bepalen op 17 maart.

Wij roepen u op om deze vragen eerlijk te beantwoorden. We zullen uw antwoorden ernstig meewegen in het bepalen van onze keuze in het stemhokje.

Thema’s als leven, vrijheid en gezin zijn voor ons van grote waarde. Wij horen graag waar u op deze thema's staat en waar u en uw partij zich voor willen gaan inzetten de komende jaren.

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam]

Vragenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Teken nu de petitie!

05.000
  2.012
 
2.012 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.