Petitie aan Rutte en Pechtold: stop met deze #genderwaanzin

Teken deze petitie om een halt toe te roepen aan de verdere doorvoering van de gender-ideologie

 

Petitie aan Rutte en Pechtold: stop met deze #genderwaanzin

Petitie aan Rutte en Pechtold: stop met deze #genderwaanzin

010.000
  8.686
 
8.686 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Ondanks de petitie die wij aan premier Rutte richtten tijdens de formatie om genderneutraliteit buiten het regeerakkoord te houden; ondanks de regeringsdeelname van ChristenUnie en CDA, is er toch een bepaling over gender in het regeerakkoord gekomen.

Het plan is om de geslachtsregistratie zoveel mogelijk te schrappen uit overheidsdocumenten waar dit ‘niet relevant’ zou zijn. "Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt", stelt het regeerakkoord. Alsof ons geslacht niet wezenlijk bepalend is voor wie wij zijn, altijd en overal.

Voor D66 gaat dit echter nog niet ver genoeg. Zij vinden dat waar er nog wel geslachtsvermelding plaatsvindt, een ‘derde optie’ moet worden toegevoegd. De zogenaamde ‘intersekse’.

Dit zijn mensen waarbij de geslachtsontwikkeling zich door een medische complicatie niet normaal heeft voltrokken. Tragisch, maar geen reden om te doen alsof er naast man en vrouw nu ineens een ‘derde sekse’ zou bestaan.

Het spreekt voor zich dat de betreffende mensen met een ‘intersekse conditie’ met respect behandeld dienen te worden. Het moet erg lastig zijn om met zo’n conditie te leven. Niettemin zijn het nu ideologen en activisten die met deze overigens percentueel gezien zeer kleine groep aan de haal gaan. Deze mensen worden gebruikt en voor het karretje gespannen van de gender-ideologie.

De voornemens van de regering lijken misschien onschuldig, maar ze hebben symbolisch een groot gewicht.

Deze hele ontwikkeling moet worden begrepen in de context van het 'regenboogakkoord' van LHBTI-lobbyorganisatie COC, waar onder andere VVD en D66 voor tekenden. Ook het punt om artikel 1 van de grondwet te veranderen is overgenomen in het regeerakkoord. Zeker vijf van de acht punten (1, 3, 5, 6 en 8) wil de nieuwe regering gaan doorvoeren, en dat dus ondanks de deelname van ChristenUnie en CDA.

Kun je nagaan hoe het zou zijn gelopen zonder die partijen...

Het gaat hier om het doordrijven van een radicale ideologische agenda, die draait om de absolute gelijkmaking van alle mensen en het opheffen van ieder onderscheid, over de ruggen van degenen voor wie men zegt op te komen.

In naam van de uitzonderingen wordt hier gestreefd naar de afschaffing van het normale. Normen als zodanig worden als iets slechts gezien.

Als deze beweging zich doorzet, zal dit gevolgen hebben voor opgroeiende kinderen, die nu al in toenemende mate niet meer leren om zich vanzelfsprekend te identificeren met het geslacht dat zij bij hun geboorte hebben meegekregen.

Onder het mom van ‘vrijheid’ worden kinderen opgezadeld met psychische complexen voor de rest van het leven. Het is namelijk extreem belangrijk voor een kind om een duidelijk zelfbeeld te ontwikkelen als jongetje óf meisje. Dit is onderdeel van het normale opgroeiproces. Dat er uitzonderingen zijn, waarbij dit om medische redenen minder eenvoudig ligt, is geen reden om de norm voor iedereen af te schaffen.

De poging om de basale werkelijkheid van man en vrouw te ondergraven is in wezen totalitair. Als je niet meer mag zeggen ‘dit is een man’ of ‘dit is een vrouw’, terwijl je duidelijk ziet dat dit het geval is, dan wordt het je verboden om een evidente waarheid uit te spreken. Je wordt gedwongen om de werkelijkheid expliciet te ontkennen.

Het genderneutrale verbod om iemand als man óf vrouw te identificeren, of juist het gebod om dit wel te doen in tegenspraak met je eigen waarneming, kan worden aangemerkt als een psychologisch knechtingsmechnanisme zoals dit in totalitaire staten voorkomt. De partijlijn wordt belangrijker dan de werkelijkheid. Het gaat hier om een vorm van ‘nieuwspraak’ zoals George Orwell dit in 1984 beschreef.

En het invoeren van dit nieuwe taalgebruik is geen gevolg van een burgerbeweging van onderop. Heeft iemand als gehoord van intersekse-activisten? De mensen die het betreft zijn slechts met zeer weinigen en hebben waarschijnlijk wel ergere zorgen aan hun hoofd dan wat voor geslacht ze op een formulier moeten invullen. Nee, deze hele ontwikkeling wordt van boven naar beneden, vanuit de overheid opgelegd aan de mensen.

En wie weet waar dit de opmaat toe is. In Canada is er nu de C-16-wet waarmee het een ‘hate crime’ wordt om iemand aan te spreken met een ander geslacht dan dat waarmee diegene aangesproken wenst te worden. Wat in principe elke dag kan veranderen...

Dit is waanzin. We leven gelukkig nog niet in een totalitair land, maar iedere stap in die richting moet te vuur en te zwaard bestreden worden.

Om al deze redenen moet de ontwikkeling richting genderneutraliteit en andere genderverwarring worden tegengegaan. Respect voor iedereen betekent ook respect voor mannen en vrouwen in hun man- en vrouwzijn.

Daarom moet de geslachtsvermelding op overheidsformulieren blijven en moet het invoeren van een zogenaamd ‘derde geslacht’ worden verworpen. Het suggereren van een derde norm naast man en vrouw zaait verwarring en ondergraaft daarmee de stabiliteit van onze samenleving, die immers de eenwording van man en vrouw in het gezin als basale bouwsteen heeft.

Teken de petitie en help deze te verspreiden!

010.000
  8.686
 
8.686 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop met deze #genderwaanzin

Geachte heer Rutte, geachte heer Pechtold,

In het regeerakkoord lezen wij: "Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt".

Bovendien heeft D66 laten weten te willen streven naar een ‘derde optie’ waar de geslachtsregistratie gehandhaaft blijft.

Wij, ondergetekenden, verwerpen beide plannen.

Ons geslacht is wezenlijk bepalend voor wie wij zijn, altijd en overal. Wij willen graag erkend worden in ons man- óf vrouwzijn, ook door de overheid.

Ieder mens verdient respect, maar de ontkenning van onze identiteit als man of vrouw is geen uiting van respect.

Wij verzoeken u het geslachtsonderscheid tussen man en vrouw niet te ontkennen middels 'genderneutraal' beleid, noch door het toevoegen van een extra optie die de illusie wekt dat er een 'derde norm' bestaat naast man en vrouw.

Normen dienen een functie: man en vrouw kunnen samen een gezin vormen en daarom is dit geslachtsonderscheid wezenlijk voor onze toekomst.

Mensen met een 'intersekse conditie' verdienen een begripvolle behandeling, maar de algemene normen van onze samenleving moeten daarom niet ondergraven worden. U heeft als overheid het recht niet om dit te doen.

[Jouw naam]

Stop met deze #genderwaanzin

Geachte heer Rutte, geachte heer Pechtold,

In het regeerakkoord lezen wij: "Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt".

Bovendien heeft D66 laten weten te willen streven naar een ‘derde optie’ waar de geslachtsregistratie gehandhaaft blijft.

Wij, ondergetekenden, verwerpen beide plannen.

Ons geslacht is wezenlijk bepalend voor wie wij zijn, altijd en overal. Wij willen graag erkend worden in ons man- óf vrouwzijn, ook door de overheid.

Ieder mens verdient respect, maar de ontkenning van onze identiteit als man of vrouw is geen uiting van respect.

Wij verzoeken u het geslachtsonderscheid tussen man en vrouw niet te ontkennen middels 'genderneutraal' beleid, noch door het toevoegen van een extra optie die de illusie wekt dat er een 'derde norm' bestaat naast man en vrouw.

Normen dienen een functie: man en vrouw kunnen samen een gezin vormen en daarom is dit geslachtsonderscheid wezenlijk voor onze toekomst.

Mensen met een 'intersekse conditie' verdienen een begripvolle behandeling, maar de algemene normen van onze samenleving moeten daarom niet ondergraven worden. U heeft als overheid het recht niet om dit te doen.

[Jouw naam]