Boodschap aan Roemenië: Zeg 'ja' tegen het huwelijk tussen één man en één vrouw

Roep de Roemenen op om 'ja' te zeggen tegen het natuurlijke gezin

 

Boodschap aan Roemenië: Zeg 'ja' tegen het huwelijk tussen één man en één vrouw

gesloten

Boodschap aan Roemenië: Zeg 'ja' tegen het huwelijk tussen één man en één vrouw

050.000
  36.910
 
36.910 have signed.

Update 2: Helaas is de opkomstdrempel voor het referendum niet gehaald. De opkomstdrempel lag op 30% van de kiezers. Uiteindelijk is 21,1% komen opdagen. 91,56% Van deze kiezers stemde 'ja'.

Update: De laatste dagen voor het referendum lijkt het erop dat de Roemense regering probeert uit alle macht de promotie ervoor aan banden te leggen, door strenge regels en door het verwijderen van posters. Het ziet ernaar uit dat de inzet is om het referendum door te laten gaan, maar op zo'n manier dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald. Des te meer reden om de Roemenen aan te moedigen om te gaan stemmen!

Het is nu officieel: Roemenië houdt een referendum om het huwelijk in de grondwet te definiëren als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Het referendum vindt plaats op 7 oktober, en is het resultaat van een burgerinitiatief, waarin meer dan 3 miljoen Roemeense burgers verzochten om in een referendum te kunnen stemmen over artikel 48.1 van de Roemeense grondwet, die gaat over het gezin.

Op dit moment zegt dit artikel: "Het gezin is gebaseerd op het in vrijheid aangegane huwelijk tussen de echtgenoten, op hun volledige gelijkheid, alsook op het recht en de plicht van de ouders om te zorgen voor de opvoeding, onderwijzing en onderrichting van hun kinderen."

Het voorstel is eenvoudig om de uitdrukking "echtgenoten" te vervangen door een specifieke verwijzing naar één man en één vrouw.

En volgens het laatste, definitieve besluit van het Roemeense Grondwettelijk Hof op maandag 17 september, zijn er geen wettelijke barrières waardoor het referendum niet door zou kunnen gaan. De Roemeense senaat keurde het voorstel onlangs goed.

De meer dan drie miljoen ondertekenaars die het verzoek in 2016 ondertekenden verkeerden lange tijd in grote onzekerheid, of het referendum zou doorgaan, of dat de regering zou proberen het te blokkeren.

Maar nu is het duidelijk: het referendum zal echt plaatsvinden!

Zelfs de regerende socialisten ondersteunen inmiddels het initiatief.

Roemenen willen het natuurlijke gezin beschermen en hebben nu de kans om dit te doen middels dit referendum.

Het doel van deze petitie is om hen te bemoedigen - door steunbetuigingen te verzamelen uit de hele wereld - om in dit referendum te stemmen voor de bescherming van het huwelijk tussen man en vrouw, het natuurlijke gezin, kinderen en het algemeen belang van de samenleving.

We willen ook dat Roemeense burgers en politici begrijpen dat velen, in Europa en over de hele wereld, zaken als huwelijk, het natuurlijke gezin en de bescherming van kinderen de belangrijkste onderwerpen vinden die nu wereldwijd ter discussie staan.

Over de hele wereld is een strijd gaande tussen hen die het natuurlijke gezin willen verdedigen, in het belang van het welzijn van burgers en samenleving, en hen die de natuurlijke orde op dit punt willen afbreken.

Het referendum in Roemenië is slechts één slag in deze voortgaande strijd.

Als je vrienden, familie of collega's hebt in Roemenië, wil je hen dan wijzen op deze petitie en de boodschap ervan aan hen doorgeven, in je eigen woorden, zodat ze onze steun kunnen zien en zich weten aangemoedigd om het huwelijk tussen man en vrouw te beschermen?

Misschien, als Roemenië erin slaagt om het huwelijk en het natuurlijke gezin te beschermen, zal dit een aanmoediging zijn voor andere landen in Europe en over de hele wereld om dit ook te doen.

Teken deze petitie vandaag nog!

050.000
  36.910
 
36.910 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Boodschap aan de burgers van Roemenië: Zeg 'ja' tegen het huwelijk tussen man en vrouw!

Burgers van Roemenië!

Op 7 oktober, hebben jullie een kans om het natuurlijke gezin te verdedigen (moeder, vader en kinderen) door jullie grondwet te veranderen zodat het huwelijk gedefinieerd wordt als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Zoals je weet, is het huwelijk het fundament van het natuurlijke gezin. En het gezin is de basale bouwsteen van de samenleving. Als we het niet beschermen, verzwakt dit de gemeenschap.

Het burgerinitiatief waaruit dit referendum is voortgekomen haalde meer dan 3 miljoen handtekeningen op in 2016! Dat is een enorm aantal, en laat zien dat de publieke steun voor deze zaak enorm is.

Maar sommige Roemeense politici zeggen dat er dringender zaken zijn en dat mensen niet moeten worden lastiggevallen met een vraag als deze.

In het Westen kunnen jullie zien hoe krachtig sommige NGO's en liberale regeringen een agenda promoten die ingaat tegen het natuurlijke gezin en het huwelijk tussen man en vrouw. En hoe zowel kinderen als volwassenen in verwarring raken over de meest basale beginselen op het gebied van menselijke seksualiteit en de menselijke natuur als zodanig.

Je kunt wel zeggen dat dit het belangrijkste onderwerp van het moment is! Niet alleen voor Roemenië, maar voor de hele westerse beschaving.

Als Roemenië stemt om het huwelijk tussen man en vrouw en het natuurlijke gezin te beschermen op 7 oktober, zal jullie land een lichtpunt worden waarop anderen zich kunnen oriënteren - om terug te keren naar een veilige haven, ver van de fantasiewereld die de LHBTQ-agenda ons voorspiegelt.

Het gaat hier om de bescherming van de meest basale bouwsteen van de samenleving en het absolute recht van een kind om te worden opgevoed door zowel moeder als vader, waar en wanneer dit mogelijk is.

Er is nu geen tijd om een pas op de plaats te maken. Niemand die belang hecht aan het beschermen van het huwelijk en het natuurlijke gezin, kan het zich veroorloven om van een goede uitkomst uit te gaan!

Stem alsjeblieft om het huwelijk tussen man en vrouw, het natuurlijke gezin en het algemeen belang van de samenleving te beschermen.

Denk er aan dat jullie steun krijgen vanuit de hele wereld, waar deze petitie een getuige van is, van mensen die er klaar mee zijn dat een agenda van seksuele verwarring hen door gerechtshoven en regeringen door de strot wordt geduwd.

Je kunt de beweging die opkomt vóór huwelijk en gezin wereldwijd helpen door deze boodschap te verspreiden onder familie, vrienden en bekenden.

Heel erg bedankt!

[Jouw naam]

Boodschap aan de burgers van Roemenië: Zeg 'ja' tegen het huwelijk tussen man en vrouw!

Burgers van Roemenië!

Op 7 oktober, hebben jullie een kans om het natuurlijke gezin te verdedigen (moeder, vader en kinderen) door jullie grondwet te veranderen zodat het huwelijk gedefinieerd wordt als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Zoals je weet, is het huwelijk het fundament van het natuurlijke gezin. En het gezin is de basale bouwsteen van de samenleving. Als we het niet beschermen, verzwakt dit de gemeenschap.

Het burgerinitiatief waaruit dit referendum is voortgekomen haalde meer dan 3 miljoen handtekeningen op in 2016! Dat is een enorm aantal, en laat zien dat de publieke steun voor deze zaak enorm is.

Maar sommige Roemeense politici zeggen dat er dringender zaken zijn en dat mensen niet moeten worden lastiggevallen met een vraag als deze.

In het Westen kunnen jullie zien hoe krachtig sommige NGO's en liberale regeringen een agenda promoten die ingaat tegen het natuurlijke gezin en het huwelijk tussen man en vrouw. En hoe zowel kinderen als volwassenen in verwarring raken over de meest basale beginselen op het gebied van menselijke seksualiteit en de menselijke natuur als zodanig.

Je kunt wel zeggen dat dit het belangrijkste onderwerp van het moment is! Niet alleen voor Roemenië, maar voor de hele westerse beschaving.

Als Roemenië stemt om het huwelijk tussen man en vrouw en het natuurlijke gezin te beschermen op 7 oktober, zal jullie land een lichtpunt worden waarop anderen zich kunnen oriënteren - om terug te keren naar een veilige haven, ver van de fantasiewereld die de LHBTQ-agenda ons voorspiegelt.

Het gaat hier om de bescherming van de meest basale bouwsteen van de samenleving en het absolute recht van een kind om te worden opgevoed door zowel moeder als vader, waar en wanneer dit mogelijk is.

Er is nu geen tijd om een pas op de plaats te maken. Niemand die belang hecht aan het beschermen van het huwelijk en het natuurlijke gezin, kan het zich veroorloven om van een goede uitkomst uit te gaan!

Stem alsjeblieft om het huwelijk tussen man en vrouw, het natuurlijke gezin en het algemeen belang van de samenleving te beschermen.

Denk er aan dat jullie steun krijgen vanuit de hele wereld, waar deze petitie een getuige van is, van mensen die er klaar mee zijn dat een agenda van seksuele verwarring hen door gerechtshoven en regeringen door de strot wordt geduwd.

Je kunt de beweging die opkomt vóór huwelijk en gezin wereldwijd helpen door deze boodschap te verspreiden onder familie, vrienden en bekenden.

Heel erg bedankt!

[Jouw naam]