Petitie: Maak wetgeving tegen advertenties 'Second Love'

Petitie aan minister Hugo de Jonge

 

Petitie: Maak wetgeving tegen advertenties 'Second Love'

020.000
  11.647
 
11.647 Mensen hebben getekend. Help ons om 20.000 handtekeningen te bereiken.

Petitie: Maak wetgeving tegen advertenties 'Second Love'

Foto: Henk-Jan Room, LinkedIn

‘Second Love’ houdt niet op.

Ook niet in tijden van het coronavirus.

Weer een nieuwe advertentiecampagne ontsierde de afgelopen weken de Nederlandse straten. Posters die oproepen tot vreemdgaan.

“Op weg naar een avontuurtje? Ik ook” zegt de vrouw, achter de rug van haar man, terwijl ze met een vinger op haar mond benadrukt dat dit geheim moet blijven.

“Flirten is niet alleen voor singles”, staat eronder.

Dit is de slogan van ‘Second Love’, een website die zich toelegt op het aanzetten tot vreemdgaan als verdienmodel.

Schijnbaar zonder zich daarbij zorgen te maken over alle ellende die kan voortkomen uit echtbreuk en kapotte relaties, als gevolg van het gehoor geven aan deze oproep. Om maar niet te praten over de gevolgen voor de kinderen, als hun ouders uit elkaar gaan. Of het beeld van relaties waarmee kinderen opgroeien als ze constant dit soort advertenties zien.

Het is werkelijk ongehoord. En ook ongehoord is het dat niemand hiertegen optreedt.

Eerdere zaken bij de Reclame Code Commissie leverden niets op. De Commissie beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en zei niet te willen oordelen over de eventuele schadelijkheid van de posters.

Als de huidige wetgeving hiertoe niet voldoende handvatten zou bieden, kan dit wat ons betreft maar één ding betekenen: er moet op dit punt betere wetgeving komen. Want een kind kan verzinnen dat deze advertenties wel degelijk schade kunnen opleveren voor personen en gezinnen.

De situatie is nu zo dat deze advertenties op radio en televisie en vooral ook met grote posters in het straatbeeld kunnen worden verspreid.

Iedereen – man, vrouw, kind – kan het zien.

Dat mogen we niet zomaar accepteren.

Met een petitie roepen we daarom minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om werk te maken van betere wet- en regelgeving, waardoor dit niet meer zomaar kan.

Minister Hugo de Jonge is afkomstig van het CDA, die zich voorstaat op het zijn van een gezinspartij. Daarom verwachten we van hem dat hij zich hier bij uitstek voor zal willen inzetten… maar we moeten het wel vragen.

We moeten erop aandringen dat juist voor een CDA-minister hier een belangrijke opgave ligt om gezinnen te beschermen.

Want we mogen niet aanvaarden dat gezinnen verscheurd worden en huwelijken uit elkaar gedreven… en dat daar dan reclame voor wordt gemaakt!

Coronavirus of niet, het is tijd om hier een einde aan te maken.

Wij staan voor een wereld waarin het gezin beschermd wordt als de fundamentele bouwsteen van de samenleving.

En we vragen je om samen met ons deze wereld dichterbij te brengen.

Teken daarom deze petitie en deel haar met zoveel mogelijk bekenden.

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:

Oproep: Maak wetgeving tegen advertenties 'Second Love'

Geachte heer De Jonge,

Als CDA-minister verwachten we van u dat u pal staat voor het gezin.

Dat u het leed wilt bestrijden dat voortkomt uit echtbreuk, kapotte relaties en uiteenvallende gezinnen.

Daarom roepen wij u op om werk te maken van betere wetgeving om nietsvermoedende passanten, in het bijzonder kinderen, te beschermen tegen de potentieel schadelijke advertenties van ‘Second Love’ en soortgelijke commerciële oproepen tot vreemdgaan.

Met wat voor beeld van relaties beginnen jonge mensen aan hun leven, als ze opgroeien met dit soort reclames? En hoe groot zal het leed niet zijn in de gezinnen die uiteenvallen, als gevolg van het gehoor geven aan deze oproep?

Deze advertenties kunnen aanleiding geven tot ontzettend veel schade op de lange termijn. En deze schade kan voorkomen worden.

Gezien het feit dat de Reclame Code Commissie zich tot nu toe heeft willen onthouden van een oordeel over de schadelijkheid van genoemde advertenties – terwijl dit met enig gezond verstand gemakkelijk valt in te zien – vragen wij u om in te grijpen en een duidelijker wettelijk kader aan te dragen om potentieel schadelijke advertenties als deze te weren.

[Uw Naam]

Petitie: Maak wetgeving tegen advertenties 'Second Love'

Teken nu de petitie!

020.000
  11.647
 
11.647 Mensen hebben getekend. Help ons om 20.000 handtekeningen te bereiken.