Steun Hongarije in het beschermen van kinderen tegen LHBT-indoctrinatie!

Steun Hongarije

 

Steun Hongarije in het beschermen van kinderen tegen LHBT-indoctrinatie!

Steun Hongarije in het beschermen van kinderen tegen LHBT-indoctrinatie!

0100.000
  56.590
 
56.590 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Dringende oproep van het Hongaarse team van CitizenGO:

Ons land, Hongarije, heeft de afgelopen weken te maken gekregen met enorme aanvallen omdat we onze kinderen willen beschermen tegen seksualisering en tegen LHBT-indoctrinatiepropaganda op scholen, kleuterscholen en in de media.

Wij, jonge moeders en organisatoren van deze campagne, vragen jou: sta alsjeblieft achter Hongarije, sta achter de Hongaarse kinderen en sta op voor het recht van ouders om hun eigen kinderen op te voeden!

We hebben jouw steun nodig, omdat we op verschillende gebieden tegelijk worden aangevallen. Er is een enorme media- en politieke campagne gestart nadat onze nieuwe kinderbeschermingswet was gepubliceerd:

 • De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei dat "Dit Hongaarse wetsvoorstel spijtig is".

 • Recent nam het EU-Parlement een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om onmiddellijk juridische stappen te ondernemen door een versnelde inbreukprocedure tegen Hongarije in te leiden met betrekking tot de wet. De Commissie heeft inmiddels aan deze oproep gehoor gegeven.

 • De Europese Commissie onthoudt goedkeuring van het Hongaarse herstelplan (7,2 miljard euro) vanwege de kinderbeschermingswet.

 • Vanaf de dag dat de wet van kracht werd, financierde de Europese Commissie (ja, ongelooflijk, het bestuursorgaan van de EU) een LHBT-website die intussen al begonnen is met het indoctrineren van studenten.

 • De Nederlandse premier Mark Rutte zei dat "het doel op lange termijn is om Hongarije op de knieën te krijgen in deze kwestie" en Hongarije "heeft niets meer te zoeken in de Europese Unie".

 • De westerse media vertellen voortdurend leugens over de wet en over Hongaren die kinderen willen beschermen tegen LHBT-indoctrinatie.

Maar laten we de feiten onderzoeken, niet de valse geruchten. Hier volgen enkele citaten uit de nieuwe Hongaarse kinderbeschermingswet:

 • “Ter bescherming van de doelstellingen uiteengezet in deze wet en van kinderen is het verboden toegankelijk te maken voor personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt inhoud die pornografisch is of die seksualiteit op een gratuite manier uitbeeldt of die propageert of uitbeeldt afwijking van zelf-identificatie met het geslacht van bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit."

 • Activiteiten, school- en kleuterprogramma's "kunnen niet gericht zijn op de verspreiding van afwijking van zelf-identificatie met het geslacht van bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit."

 • Programma's worden ingedeeld in categorie V ("niet geschikt voor publiek onder de 18 jaar") als ze in staat zijn “een negatieve invloed uit te oefenen op de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen, met name doordat ze als centraal element hebben geweld, het propageren of uitbeelden van afwijking van zelf-identificatie die overeenkomt met het geslacht bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit of directe, naturalistische of gratuite weergave van seksualiteit.”

Ondanks het feit dat de LHBT-lobby de meeste internationale instellingen lijkt te hebben overgenomen, naast meer en meer nationale overheden, staan de waarheid en de wet nog steeds aan de kant van Hongarije.

Inderdaad bieden de verdragen van vele internationale instellingen, zoals de EU en de VN, nog steeds bescherming aan elementen van de natuurwet, die altijd gericht is op de waarheid en het algemeen welzijn:

 • “Het recht van ouders om de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen te verzekeren in overeenstemming met hun religieuze, filosofische en pedagogische overtuigingen wordt gerespecteerd." - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 14

 • "De Staten die partij zijn, moedigen de ontwikkeling aan van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn." - VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 17e

Laat ik iets van de achtergrond met je delen over hoe we op het punt kwamen dat deze wet noodzakelijk werd... Misschien heb je dit soort dingen ook meegemaakt in je eigen land.

CitizenGO heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het bewustzijn te vergroten over LHBT-lobbyisten die zich richten op steeds jongere kinderen in Hongarije.

90.000 Hongaren steunden een CitizenGO-petitie om te protesteren tegen het eerste in het Hongaars gepubliceerde "LHBT-sprookjesboek", dat homoseksuele en ook transgender-sprookjes bevatte. Met zelfs de details van een geslachtsverandering... (een vrouwelijk hertenkalfje werd een mannelijk hert, en begon toen een homoseksuele relatie, en voedde ook kinderen op...)

Maar het werkelijk verbazingwekkende deel...? Dit boek werd gelanceerd met bijbehorende lesplannen voor school en kleuterschool!

Het doel van de schrijvers was dus duidelijk om onze jongste kinderen te seksualiseren en te indoctrineren met LHBT-propaganda!

Nadat dit boek was gepubliceerd, vonden Hongaarse ouders dat we iets moesten doen om onze kinderen tegen indoctrinatie te beschermen. Daarom hebben we de regering en het parlement gevraagd om kinderen te beschermen tegen LHBT-inhouden op kleuterscholen, scholen en in de media.

Maar dit zogenaamde "LHBT-sprookjesboek" was niet het enige verontrustende.

Linkse organisaties drongen de LHBT-agenda ook op aan kleine kinderen door middel van seksuele voorlichtingsprogramma's.

Een van deze linkse organisaties lanceerde bijvoorbeeld een programma om tienjarige kinderen te seksualiseren, met daarin onder andere het volgende ideologische statement: "Onze genderidentiteit is niet in het minst gerelateerd aan ons biologische geslacht."

Als dit geen hersenspoeling van kinderen is, wat dan wel?!

Vervolgens, afgelopen mei, werd een prentenboek met homoseksuele propaganda gepubliceerd voor 2-3-jarige kinderen, waarin twee mannen worden getoond die naast elkaar in bed wakker worden, als "vaders".

Ik weet dat dat deze dingen in westerse landen steeds gebruikelijker worden. En ik waardeer en steun alles wat je in jouw land doet om het te stoppen.

Ik geloof echter dat we hier in Midden-Europa nog steeds een goede kans hebben om de LHBT-lobby, die onze kinderen wil indoctrineren en beïnvloeden, te stoppen.

En als we hier sterk kunnen blijven, kan dat jullie, in West-Europa, helpen om terug te keren naar de normaliteit. Omdat dit niet eeuwig kan doorgaan...

Teken alsjeblieft de petitie en steun Hongarije bij het beschermen van kinderen tegen seksualisering en tegen de hersenspoeling van de LHBT-lobby!

Hartelijk dank voor jouw steun aan de kinderen van mijn land en aan alle kinderen in de wereld. Om deze massale hersenspoeling te stoppen, moeten we allemaal elkaars inspanningen steunen!

Moge God ook jullie kinderen en gezinnen zegenen en beschermen!

Het Hongaarse team van CitizenGO

 

Meer informatie:

90.000 mensen protesteerden vorig jaar tegen het LHBT-kindersprookjesboek met school- en kleuterschoolprogramma

https://citizengo.org/hu/fm/182339-vegye-le- kinalatabol-az-lmbtq-mesekonyvet-pagony-gyerekkonyvesbolt-tobbi-arusitohely

We hebben de regering opgroepen om kinderen te beschermen tegen volwassen LGBT-inhouden

https://citizengo.org/hu/fm/182746-vilagos-jogszabalyokkal-vedjek-gyermekeket-felnott-lmbtq-tartalmaktol

Hongaars seksuele voorlichtingsprogramma dat liegt tegen kinderen over hun geslacht en identiteit

http://web.archive.org/web/20200805043647/https://yelon.hu/2018/01/20/gender-tarsadalmi-es-biologiai-nem/

Nieuwste homoseksuele propaganda-prentenboek in het Hongaars voor kinderen van 2-3 jaar

https://vasarnap.hu/2021/06/02/erzekenyitsuk-a-legkisebbeket-is-megjelent-az-elso-szivarvanyos-lapozo-magyarorszagon/

0100.000
  56.590
 
56.590 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Wij steunen Hongarije in het beschermen van kinderen tegen LHBT-indoctrinatie


Wij, ondergetekenden, steunen Hongarije in het beschermen van kinderen te beschermen tegen LHBT-indoctrinatie, aangezien kinderen recht hebben op een veilige jeugd zonder seksualisering:

"De Staten die partij zijn, moedigen de ontwikkeling aan van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn." - VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 17e

Tevens hebben ouders het recht hun kinderen op te voeden in overeenstemming met de eigen overtuigingen:

"Het recht van ouders om te zorgen voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen in overeenstemming met hun religieuze, filosofische en pedagogische overtuigingen, wordt gerespecteerd." - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 14

Er is steeds meer druk van LHBT-lobbygroepen om onze kinderen vanaf de jongste leeftijden te indoctrineren, vaak zonder medeweten en toestemming van de ouders, met hun onjuiste ideeën, zoals "je kunt van geslacht veranderen".

Wij verzetten ons tegen de ideologische en bevooroordeelde aanvallen van internationale instellingen (zoals het EU-Parlement en de EU-Commissie), nationale regeringen, politici en de liberale media.

We roepen deze actoren op om de soevereiniteit en het recht en de plicht van Hongarije te respecteren om haar burgers, in het bijzonder kinderen, te beschermen.

[Jouw naam]

Wij steunen Hongarije in het beschermen van kinderen tegen LHBT-indoctrinatie


Wij, ondergetekenden, steunen Hongarije in het beschermen van kinderen te beschermen tegen LHBT-indoctrinatie, aangezien kinderen recht hebben op een veilige jeugd zonder seksualisering:

"De Staten die partij zijn, moedigen de ontwikkeling aan van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn." - VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 17e

Tevens hebben ouders het recht hun kinderen op te voeden in overeenstemming met de eigen overtuigingen:

"Het recht van ouders om te zorgen voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen in overeenstemming met hun religieuze, filosofische en pedagogische overtuigingen, wordt gerespecteerd." - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 14

Er is steeds meer druk van LHBT-lobbygroepen om onze kinderen vanaf de jongste leeftijden te indoctrineren, vaak zonder medeweten en toestemming van de ouders, met hun onjuiste ideeën, zoals "je kunt van geslacht veranderen".

Wij verzetten ons tegen de ideologische en bevooroordeelde aanvallen van internationale instellingen (zoals het EU-Parlement en de EU-Commissie), nationale regeringen, politici en de liberale media.

We roepen deze actoren op om de soevereiniteit en het recht en de plicht van Hongarije te respecteren om haar burgers, in het bijzonder kinderen, te beschermen.

[Jouw naam]