Bescherm het gezin: haal gevaarlijke bepalingen uit grondwetswijziging

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Bescherm het gezin: haal gevaarlijke bepalingen uit grondwetswijziging

gesloten

Bescherm het gezin: haal gevaarlijke bepalingen uit grondwetswijziging

05.000
  3.386
 
3.386 have signed.

Stel je een wereld voor waarin de overheid zich kan bemoeien met je gezinsleven, en de grondwet dit zou ondersteunen!

Dit is de angstaanjagende realiteit waar we in Nederland mee te maken kunnen krijgen als we nu niet in actie komen.

Er wordt momenteel een nieuw voorstel overwogen om de Nederlandse grondwet te wijzigen, met het uitgesproken doel het gezin te beschermen.

Hoewel een groot deel van het voorstel inderdaad de gezinswaarden ondersteunt, is er een serieus probleem met artikel 10a.1, dat eruitziet als het resultaat van een gevaarlijk compromis.

Het voorgestelde nieuwe artikel 10a van de grondwet, geïnitieerd door Chris Stoffer van de SGP, belooft het gezinsleven te respecteren.

Maar als je beter kijkt, blijkt dat het onze rechten serieus in gevaar kan brengen. Het is dringend; we hebben tot 13 juli om op dit voorstel te reageren, voordat het te laat is.

Teken nu onze petitie om de leden van het Nederlandse parlement aan te sporen de problematische bepalingen uit de voorgestelde wijziging van de grondwet te verwijderen!

Het tweede deel van artikel 10a.1 is problematisch.

Het definieert de voorwaarden waaronder de overheid kan ingrijpen in het gezinsleven, als "gevallen waarin de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van een tot het gezin behorend kind ernstig worden bedreigd".

De dubbelzinnigheid van deze uitspraak is alarmerend.

Wat als ouders besluiten tegen hormoonblokkers voor een kind dat zegt van het andere geslacht te willen zijn?

Wat als christelijke ouders hun kinderen christelijke moraliteit aanleren?

Deze scenario's zouden door een toekomstige, D66-achtige regering kunnen worden geïnterpreteerd als het in gevaar brengen van de belangen van het kind.

De manier waarop deze grondwetsherziening is geschreven, zou zo de weg kunnen vrijmaken voor meer – en niet minder – overheidsinmenging in het gezinsleven.

Dit is een ernstige zorg. De fundamentele rechten die de grondwet geacht wordt te beschermen, dreigen hiermee juist ondermijnd te worden.

Hoewel we geloven in de oprechte bedoeling van Chris Stoffer om het gezin te beschermen, kan het potentieel misbruik van deze clausule resulteren in precies het tegenovergestelde.

Misschien zijn Chris Stoffer en de SGP zich hier niet eens van bewust. We moeten hen en Kamerleden van andere partijen wakker schudden.

Daarbij hebben we jouw hulp nodig.

Het is tijd om op te komen voor onze gezinnen. Teken onze petitie om de zorgwekkende voorwaarden in artikel 10a.1 nu te verwijderen!

We geloven in de kracht van de publieke opinie.

Een grondwetswijziging vereist een tweederdemeerderheid. Door het parlement te tonen hoeveel kiezers zich tegen deze verandering verzetten, kunnen we ze aan het denken zetten.

We hebben tot 13 juli de tijd om te reageren op de officiële consultatie over dit voorstel. We willen de tekst van deze petitie inbrengen als onze bijdrage aan de consultatie, in naam van alle ondertekenaars.

Een succesvolle petitie zal ons recht beschermen om onze kinderen op te voeden volgens onze eigen overtuigingen.

Als we nu niet handelen, riskeren we een toekomst waarin de overheid met grondwettelijke steun kan binnendringen in ons gezinsleven.

Maar als we succes hebben, kunnen we de rechten van ouders om hun kinderen op te voeden volgens hun overtuigingen beschermen.

Er is hoop, maar alleen als we met urgentie handelen.

Teken onze petitie waarin we de leden van het Nederlandse Parlement oproepen om deze clausule uit artikel 10a.1 te heroverwegen en te verwijderen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze grondwet onze gezinnen echt beschermt, niet bedreigt.

Teken nu onze petitie om de rechten van gezinnen in Nederland te beschermen!

05.000
  3.386
 
3.386 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Haal gevaarlijke bepalingen uit grondwetswijziging gezin

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondergetekenden, schrijven u om onze diepe bezorgdheid te uiten over het voorgestelde amendement op de Nederlandse Grondwet, met name wat betreft artikel 10a.1, dat beoogt het gezin te beschermen. Hoewel we de goede bedoelingen van Chris Stoffer en de SGP waarderen, geloven we dat bepaalde voorwaarden na de eerste komma in het nieuwe artikel de rechten van het gezin kunnen bedreigen in plaats van ze te beschermen.

Het tweede deel van artikel 10a.1 stelt dat de overheid de rechten van het gezin niet hoeft te respecteren in gevallen waarin "de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van een tot het gezin behorend kind ernstig worden bedreigd". Deze vage formulering laat ruimte voor verkeerde interpretatie en potentieel misbruik door overheden, en vormt een ernstige bedreiging voor de fundamentele rechten van gezinnen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een jongen zich identificeert als een meisje en de ouders weigeren hormoonblokkers toe te dienen voor zijn "transitie". Een toekomstige regering zou dit kunnen opvatten als een ernstige bedreiging voor de belangen van het kind, waardoor staatsinterventie in het gezinsleven gerechtvaardigd wordt. Evenzo, als christelijke ouders hun kind christelijke moraliteit bijbrengen, kan dit verkeerd worden opgevat als het in gevaar brengen van de belangen van het kind en resulteren in ongewenste overheidsinmenging.

We begrijpen dat de bedoeling van Chris Stoffer is om het gezin te beschermen, maar de huidige formulering van artikel 10a.1 kan leiden tot het tegenovergestelde effect en ondermijnt de essentie van de Grondwet, die tot doel heeft fundamentele rechten te beschermen. Wij roepen daarom u als leden van het Nederlandse Parlement op om de specifieke voorwaarden na de eerste komma in het voorgestelde nieuwe artikel 10a.1 te verwijderen en ervoor te zorgen dat de rechten van het gezin beschermd blijven zoals ze zouden moeten zijn.

Door deze petitie te ondertekenen, staan we verenigd in onze toewijding om de rechten en bescherming van gezinnen in Nederland te waarborgen. Wij dringen er bij u als Kamerleden op aan om snel actie te ondernemen om dit voorstel te wijzigen en zeker te stellen dat onze Grondwet een echte waarborg is voor de fundamentele rechten van alle burgers.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Haal gevaarlijke bepalingen uit grondwetswijziging gezin

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondergetekenden, schrijven u om onze diepe bezorgdheid te uiten over het voorgestelde amendement op de Nederlandse Grondwet, met name wat betreft artikel 10a.1, dat beoogt het gezin te beschermen. Hoewel we de goede bedoelingen van Chris Stoffer en de SGP waarderen, geloven we dat bepaalde voorwaarden na de eerste komma in het nieuwe artikel de rechten van het gezin kunnen bedreigen in plaats van ze te beschermen.

Het tweede deel van artikel 10a.1 stelt dat de overheid de rechten van het gezin niet hoeft te respecteren in gevallen waarin "de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van een tot het gezin behorend kind ernstig worden bedreigd". Deze vage formulering laat ruimte voor verkeerde interpretatie en potentieel misbruik door overheden, en vormt een ernstige bedreiging voor de fundamentele rechten van gezinnen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een jongen zich identificeert als een meisje en de ouders weigeren hormoonblokkers toe te dienen voor zijn "transitie". Een toekomstige regering zou dit kunnen opvatten als een ernstige bedreiging voor de belangen van het kind, waardoor staatsinterventie in het gezinsleven gerechtvaardigd wordt. Evenzo, als christelijke ouders hun kind christelijke moraliteit bijbrengen, kan dit verkeerd worden opgevat als het in gevaar brengen van de belangen van het kind en resulteren in ongewenste overheidsinmenging.

We begrijpen dat de bedoeling van Chris Stoffer is om het gezin te beschermen, maar de huidige formulering van artikel 10a.1 kan leiden tot het tegenovergestelde effect en ondermijnt de essentie van de Grondwet, die tot doel heeft fundamentele rechten te beschermen. Wij roepen daarom u als leden van het Nederlandse Parlement op om de specifieke voorwaarden na de eerste komma in het voorgestelde nieuwe artikel 10a.1 te verwijderen en ervoor te zorgen dat de rechten van het gezin beschermd blijven zoals ze zouden moeten zijn.

Door deze petitie te ondertekenen, staan we verenigd in onze toewijding om de rechten en bescherming van gezinnen in Nederland te waarborgen. Wij dringen er bij u als Kamerleden op aan om snel actie te ondernemen om dit voorstel te wijzigen en zeker te stellen dat onze Grondwet een echte waarborg is voor de fundamentele rechten van alle burgers.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]