@NOS: Zeggen dat een man geen vrouw is, is geen haat!

Petitie aan de directeur van de NOS

 

@NOS: Zeggen dat een man geen vrouw is, is geen haat!

@NOS: Zeggen dat een man geen vrouw is, is geen haat!

05.000
  4.791
 
4.791 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Kun je je voorstellen dat je een "hater" wordt genoemd, simpelweg omdat je een onweerlegbaar feit vermeldt? Ja, het staat er echt. Dit is geen dystopisch verzinsel.

Veel Nederlandse media, inclusief de door belastingbetalers gefinancierde nieuwszender NOS, bestempelen het als "haat" wanneer mensen op sociale media zeggen dat transgender-model Rikkie Kolle een man is en geen vrouw.

Onvoorstelbaar, toch? We worden monddood gemaakt voor het uitspreken van een biologisch feit, terwijl de NOS een ideologische agenda pusht.

Heb je het gemist? Een man, Rikkie Kolle, deed mee aan de Miss Nederland 2023 verkiezing en won! Dit lijkt niets anders dan een ideologische provocatie.

Toen er protesten ontstonden omdat een man de Miss Nederland verkiezing had gewonnen, werd dit door de mainstream media bestempeld als "haat".

Een feitelijke constatering als "haat" bestempelen is gewoon waanzin.

De situatie is urgent. Teken nu om ons recht te verdedigen om de waarheid te uiten zonder als "haters" te worden afgeschilderd.

Waarom is deze kwestie zo belangrijk? Als de NOS Rikkie Kolle als vrouw promoot, dan gebruikt het belastinggeld om de radicale LGBTQ-ideologie en transgenderisme aan de Nederlandse jeugd op te dringen.

Dit kan leiden tot verwarring en potentieel traumatische gevolgen voor degenen die overwegen van geslacht te veranderen.

We moeten deze door belastingbetalers gefinancierde indoctrinatie met LHBTQ-ideologie stoppen.

We hebben het recht om de waarheid te spreken zonder door de NOS als "haters" te worden bestempeld.

Helemaal verontrustend is het dat dergelijke feitelijke uitspraken in de toekomst mogelijk strafbaar gesteld worden.

De NOS loopt hier in feite op vooruit, door ons "haters" te noemen als we erop wijzen dat Rikkie Kolle geen vrouw is.

We kunnen het niet accepteren dat het benoemen van een man als een man wordt gezien als "haat" en mogelijk in de toekomst gecriminaliseerd wordt.

Dit is een aantasting van de realiteit zelf… en deze aanval wordt betaald met ons belastinggeld.

Hoewel doodsbedreigingen tegen Rikkie absoluut hatelijk zijn en we die op geen enkele manier ondersteunen, moeten we ons recht behouden om de waarheid te uiten. Een man is een man.

Het is essentieel dat we op dit onderwerp onze stem laten horen.

Laten we ons recht opeisen om de waarheid te spreken, want de waarheid spreken is onze plicht. Teken nu de petitie!

Deze petitie kan echt een verschil maken. De NOS wordt publiek gefinancierd. Ze zijn aan ons, het publiek, verantwoording verschuldigd.

Als we genoeg handtekeningen kunnen verzamelen en genoeg druk kunnen uitoefenen, overwegen politici misschien om de NOS niet langer te financieren – en wij hebben de macht om deze politici bij de komende verkiezingen ter verantwoording te roepen.

Als we niet opstaan, zullen de radicale LHBTQ-ideologie en het transgenderisme steeds meer macht verwerven in onze samenleving.

Als we de NOS kunnen overtuigen om toe te geven dat het een man een man noemen geen haat is, dan behalen we een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Een triomf voor de waarheid.

We moeten nu handelen. Teken onze petitie om duidelijk te maken dat een man een man noemen geen "haat" is!

Laten we samen vechten voor de waarheid.

05.000
  4.791
 
4.791 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Zeggen dat een man geen vrouw is, is geen haat!

Petitie aan:

Gerard Timmer, directeur NOS

CC NPO Ombudsman

---

Geachte heer Timmer, directeur van de NOS,

Wij, als bezorgde burgers, zijn verontrust door recente uitspraken van de NOS in de berichtgeving over de Miss Nederland verkiezingen.

De feitelijke constatering dat winnaar Rikkie Kolle een man is, wordt door de NOS als "haat" beschreven.

Het is zorgwekkend dat de media mensen die een kritische mening uiten afschilderen als verspreiders van "haat".

Het verkondigen van een biologisch feit - dat een man een man is - zou geen "haat" mogen worden genoemd. Het is het benoemen van een feit, niet het aanzetten tot haat.

Wij keuren elke vorm van bedreiging of schade toegebracht aan Rikkie Kolle ten zeerste af. Dit gaat niet over het aanmoedigen van haat, maar over het behouden van ons recht om de waarheid te spreken.

Onze zorgen liggen niet bij Rikkie Kolle als individu, maar bij het precedent dat de NOS schept.

Wij roepen u op de langetermijngevolgen van dergelijke acties in overweging te nemen. Onze strijd is niet gericht tegen individuen, maar tegen het vervangen van de realiteit door ideologische vertogen in het publieke debat.

Door feitelijke waarnemingen als "haat" te bestempelen, vrezen we dat het uitspreken van de waarheid in de toekomst gecriminaliseerd kan worden.

Als belastingbetalers vragen wij u om het standpunt van de NOS te verduidelijken en te waarborgen dat de werkelijkheid niet verdrongen wordt door ideologische narratieven.

Wij eisen een publieke verklaring waarin benadrukt wordt dat het uitspreken van een biologisch feit geen haat is.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Zeggen dat een man geen vrouw is, is geen haat!

Petitie aan:

Gerard Timmer, directeur NOS

CC NPO Ombudsman

---

Geachte heer Timmer, directeur van de NOS,

Wij, als bezorgde burgers, zijn verontrust door recente uitspraken van de NOS in de berichtgeving over de Miss Nederland verkiezingen.

De feitelijke constatering dat winnaar Rikkie Kolle een man is, wordt door de NOS als "haat" beschreven.

Het is zorgwekkend dat de media mensen die een kritische mening uiten afschilderen als verspreiders van "haat".

Het verkondigen van een biologisch feit - dat een man een man is - zou geen "haat" mogen worden genoemd. Het is het benoemen van een feit, niet het aanzetten tot haat.

Wij keuren elke vorm van bedreiging of schade toegebracht aan Rikkie Kolle ten zeerste af. Dit gaat niet over het aanmoedigen van haat, maar over het behouden van ons recht om de waarheid te spreken.

Onze zorgen liggen niet bij Rikkie Kolle als individu, maar bij het precedent dat de NOS schept.

Wij roepen u op de langetermijngevolgen van dergelijke acties in overweging te nemen. Onze strijd is niet gericht tegen individuen, maar tegen het vervangen van de realiteit door ideologische vertogen in het publieke debat.

Door feitelijke waarnemingen als "haat" te bestempelen, vrezen we dat het uitspreken van de waarheid in de toekomst gecriminaliseerd kan worden.

Als belastingbetalers vragen wij u om het standpunt van de NOS te verduidelijken en te waarborgen dat de werkelijkheid niet verdrongen wordt door ideologische narratieven.

Wij eisen een publieke verklaring waarin benadrukt wordt dat het uitspreken van een biologisch feit geen haat is.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]