Stop schadelijke wet draagmoederschap: Bescherm vrouwen en kinderen

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Stop schadelijke wet draagmoederschap: Bescherm vrouwen en kinderen

Stop schadelijke wet draagmoederschap: Bescherm vrouwen en kinderen

010.000
  5.154
 
5.154 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

De strijd voor de toekomst van onze kinderen en de waardigheid van onze vrouwen is pas net begonnen.

Het Nederlandse kabinet, hoewel momenteel demissionair, probeert een nieuwe wet over draagmoederschap door te drukken.

Bovendien heeft het parlement het voorstel niet controversieel verklaard, wat betekent dat het wetgevingsproces ongehinderd doorgaat.

Het is duidelijk dat dit wetsvoorstel in feite zeer controversieel is.

De voorgestelde wet zou een systeem opzetten waar kinderen kunnen worden "besteld" door twee homoseksuele vaders, bij een vrouw die dan betaald zal worden om het kind voor hen te dragen.

Maar er bestaat niet zoiets als een "recht op een kind", voor LHBTQ-mensen of voor wie dan ook.

In plaats daarvan zouden we ons moeten richten op het beschermen van de rechten van de kinderen, die immers niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen.

Kinderen hebben het recht om opgevoed te worden door een moeder en een vader. Hun natuurlijke ouders, als dat enigszins mogelijk is.

Schokkend genoeg staat deze wet alweer op de parlementaire agenda voor 19 oktober.

Laten we ons verzetten tegen dit verschrikkelijke anti-kindvoorstel. Teken de petitie vandaag nog!

Er zijn veel meer problemen met deze wet. Laten we ze in wat meer detail bekijken.

Ten eerste vereist draagmoederschap IVF, wat vaak leidt tot meerdere kinderen die worden verwekt, maar slechts één baby wordt geïmplanteerd. Wat gebeurt er met de anderen?

Ze worden ingevroren voor later, gebruikt voor onderzoek (wat hen zal doden), of simpelweg vernietigd. Dit is een roekeloze minachting voor het menselijk leven.

Ten tweede kan deze wet financieel kwetsbare vrouwen uitbuiten, die draagmoederschap misschien zien als een uitweg uit de armoede. Ze hechten zich aan de baby die ze dragen, om hem of haar vervolgens op te moeten geven.

Een kind dragen en vervolgens moeten weggeven is geen kleinigheid. Het kan levenslange trauma's achterlaten.

En ten derde, zoals ik al eerder zei, is het duidelijk dat deze wet bedoeld is om homoseksuele paren in staat te stellen kinderen te krijgen via draagmoederschap.

Maar elk kind verdient een moeder en een vader. De belangen van het kind moeten voorop staan.

De klok tikt. Deze wet ligt al in het parlement. Het voorstel staat nu op de agenda voor 19 oktober.

Dit toont aan dat ze er zo snel mogelijk mee door willen gaan. Er is geen tijd te verliezen.

Tot de 19e kunnen parlementsleden hun bezwaren schriftelijk indienen. We moeten hen nu motiveren om dat ook te doen!

Bescherm vrouwen en kinderen tegen de plannen van het kabinet. Teken onze petitie vóór 19 oktober, om druk uit te oefenen op parlementsleden om bezwaar te maken tegen dit vreselijke voorstel!

Met de verkiezingen om de hoek kunnen onze stemmen daadwerkelijk een verschil maken.

Kandidaten zijn nu waarschijnlijk meer geneigd om naar ons te luisteren, uit angst voor de gevolgen bij de stembus.

Willen we leven in een land dat de rechten van kinderen, geboren of ongeboren, niet beschermt?

Deze wet is nóg een stap in de richting van die dystopie.

Maar er is een andere weg. Door dit voorstel en de radicale LHBTQ-agenda af te wijzen, kunnen we een toekomst bouwen waarin elk kind wordt gekoesterd. Een toekomst waarin we kinderen boven ideologie stellen.

Er is reden voor hoop, maar we moeten snel handelen. Er staat veel op het spel en tijd is van essentieel belang.

Doe met ons mee in deze strijd. Teken onze petitie vóór 19 oktober om vrouwen en kinderen te beschermen!

010.000
  5.154
 
5.154 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Bescherm vrouwen en kinderen - Stem tegen wetsvoorstel draagmoederschap

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, roepen u met klem op om tegen het nieuwe wetsvoorstel over draagmoederschap te stemmen en actief tegen dit voorstel te strijden. Dit wetsvoorstel vormt een bedreiging voor het welzijn van vrouwen en kinderen. Wij zijn overtuigd dat deze wetgeving kwetsbare vrouwen uitbuit en de rechten van kinderen op een liefdevolle, natuurlijke gezinssituatie ondermijnt.

De voorgestelde wetgeving maakt het mogelijk voor homoseksuele paren om kinderen te bestellen via draagmoederschap tegen betaling, waardoor deze kinderen hun fundamentele recht wordt ontnomen om door zowel een vader als een moeder te worden opgevoed.

Daarnaast kunnen we de mogelijke uitbuiting van economisch zwakkere vrouwen niet negeren, die het draagmoederschap misschien als een laatste strohalm aangrijpen, om vervolgens een levenslang trauma te ervaren na het afstaan van een kind waarmee ze een band hebben opgebouwd door het te dragen en er geboorte aan te geven. We moeten de rechten van vrouwen en kinderen in dezen vooropstellen en de zwakkeren beschermen tegen het leed dat dit kwalijke wetsvoorstel met zich mee kan brengen.

Alstublieft, verdedig de rechten van vrouwen en kinderen door tegen dit gevaarlijke wetsvoorstel over draagmoederschap te stemmen en het op alle mogelijke manieren te bestrijden. De toekomst van onze samenleving ligt in uw handen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Bescherm vrouwen en kinderen - Stem tegen wetsvoorstel draagmoederschap

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, roepen u met klem op om tegen het nieuwe wetsvoorstel over draagmoederschap te stemmen en actief tegen dit voorstel te strijden. Dit wetsvoorstel vormt een bedreiging voor het welzijn van vrouwen en kinderen. Wij zijn overtuigd dat deze wetgeving kwetsbare vrouwen uitbuit en de rechten van kinderen op een liefdevolle, natuurlijke gezinssituatie ondermijnt.

De voorgestelde wetgeving maakt het mogelijk voor homoseksuele paren om kinderen te bestellen via draagmoederschap tegen betaling, waardoor deze kinderen hun fundamentele recht wordt ontnomen om door zowel een vader als een moeder te worden opgevoed.

Daarnaast kunnen we de mogelijke uitbuiting van economisch zwakkere vrouwen niet negeren, die het draagmoederschap misschien als een laatste strohalm aangrijpen, om vervolgens een levenslang trauma te ervaren na het afstaan van een kind waarmee ze een band hebben opgebouwd door het te dragen en er geboorte aan te geven. We moeten de rechten van vrouwen en kinderen in dezen vooropstellen en de zwakkeren beschermen tegen het leed dat dit kwalijke wetsvoorstel met zich mee kan brengen.

Alstublieft, verdedig de rechten van vrouwen en kinderen door tegen dit gevaarlijke wetsvoorstel over draagmoederschap te stemmen en het op alle mogelijke manieren te bestrijden. De toekomst van onze samenleving ligt in uw handen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]