Zeg 'nee' tegen genderwaanzin NS en gemeente Amsterdam

Petitie aan de NS en de gemeente Amsterdam

 

Zeg 'nee' tegen genderwaanzin NS en gemeente Amsterdam

Zeg 'nee' tegen genderwaanzin NS en gemeente Amsterdam

020.000
  11.432
 
11.432 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

In navolging van Londen heeft men in Amsterdam besloten de uitdrukking 'dames en heren' en andere verwijzingen naar zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht af te schaffen, zo kwam deze week naar buiten.

In plaats daarvan zal communicatie voortaan gericht worden aan 'bewoners', 'aanwezigen', 'Amsterdammers' of gewoon slechts 'mensen'.

Dit moet ertoe dienen dat een extreem kleine minderheid van mensen die zich niet als man óf vrouw identificeert, zich niet buitengesloten zou voelen.

Dit gaat te ver. We kunnen niet alles wat we voor normaal houden op de schop doen, alleen omdat er uitzonderingen zijn. De uitzonderingen bevestigen de regel, zegt een oude wijsheid immers.

Nu is ook nog de NS op de kar gesprongen.

Treinreizigers zullen voortaan niet meer aangesproken worden als 'dames en heren', maar als 'beste reizigers'. Kijkt u vooral ook de video die uitlegt waarom.

De volgende stap is een genderneutrale wereld.

Het moet niet gekker worden. Teken daarom de petitie aan de gemeente Amsterdam en de NS, om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

020.000
  11.432
 
11.432 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Tegen 'genderneutraal' taalgebruik

Geachte NS, geachte gemeente Amsterdam,

Wij, ondergetekenden, menen dat u helemaal het spoor bijster bent met uw nieuwe 'genderneutrale' taalgebruik.

Wij wensen iedereen het beste toe, maar alle mensen voortaan anders aanspreken omwille van een extreem kleine minderheid, die zich niet identificeert als man óf vrouw, is waanzin.

Gemeentes en semipublieke bedrijven als de NS horen zich ideologisch neutraal op te stellen, in plaats van te buigen voor de wensen van een kleine groep activisten die het contact met de realiteit blijkbaar verloren is.

Wij willen niemand beledigen, maar de woorden 'dames en heren' tot discriminatie verklaren, raakt kant noch wal.

Wij verzoeken u dan ook zich te herbezinnen op dit beleid en het terug te draaien.

[Jouw naam]

Tegen 'genderneutraal' taalgebruik

Geachte NS, geachte gemeente Amsterdam,

Wij, ondergetekenden, menen dat u helemaal het spoor bijster bent met uw nieuwe 'genderneutrale' taalgebruik.

Wij wensen iedereen het beste toe, maar alle mensen voortaan anders aanspreken omwille van een extreem kleine minderheid, die zich niet identificeert als man óf vrouw, is waanzin.

Gemeentes en semipublieke bedrijven als de NS horen zich ideologisch neutraal op te stellen, in plaats van te buigen voor de wensen van een kleine groep activisten die het contact met de realiteit blijkbaar verloren is.

Wij willen niemand beledigen, maar de woorden 'dames en heren' tot discriminatie verklaren, raakt kant noch wal.

Wij verzoeken u dan ook zich te herbezinnen op dit beleid en het terug te draaien.

[Jouw naam]