Rutte: Geen 'genderneutraliteit' in het regeerakkoord!

Teken de petitie aan Mark Rutte en roep hem op om 'genderneutraliteit' niet op te nemen in het regeerakkoord

 

Rutte: Geen 'genderneutraliteit' in het regeerakkoord!

gesloten

Rutte: Geen 'genderneutraliteit' in het regeerakkoord!

010.000
  6.436
 
6.436 have signed.

De onderhandelingen rond de kabinetsformatie zijn inmiddels weer begonnen, na een vakantiestop van twee weken. Tijd om aan de alarmbel te trekken.

Vorige week kwam namelijk naar buiten dat de VVD-onderhandelaars onder aanvoering van Mark Rutte zich bij de formatie zullen inzetten voor het verder doordrijven van de genderneutrale terreur.

Net als Alexander Pechtold, heeft Rutte het ‘COC Regenboog Stembusakkoord 2017’ ondertekend. Dit akkoord wil niet alleen een expliciet verbod op discriminatie van alle soorten LHBTI-mensen in zowel de grondwet als de Algemene wet gelijke behandeling opnemen, maar ook dat de geslachtsvermelding geschrapt wordt uit onze paspoorten en andere documenten, dat lessen ‘LHBTI-acceptatie’ verplichte kost worden voor MBO-leerlingen.... en dat we het over de hele wereld verspreiden van die ‘LHBTI-acceptatie’ gaan bekostigen middels subsidies aan LHBTI-clubs.

En nog veel meer. Let wel, discriminatie ‘op welke grond dan ook’ is al verboden volgens de grondwet. De inzet is dus om middels een symbolische overwinning momentum te creëren voor nog meer genderneutrale maatregelen.

En dat is een reëel gevaar, aangezien zelfs de ChristenUnie heeft aangegeven artikel 1 van de grondwet te willen veranderen en aangezien het CDA dit ook ondersteunt.

Zijn de genderneutrale WC’s, het uitbannen van ‘dames en heren’ nog niet genoeg...?

Deze oorlog tegen de normaliteit moet stoppen. Het is waanzin om de geslachtsvermelding uit paspoorten te schrappen, alsof het niet van belang is bij het identificeren van mensen of iemand een man of een vrouw is. Dat dit de betrouwbaarheid van Nederlandse paspoorten internationaal schaadt, wordt blijkbaar van ondergeschikt belang geacht. Belangrijker is dat een hele kleine minderheid, mensen die zich man nóch vrouw voelen, niet eventueel gekrenkte gevoelens op zou lopen.

Althans, dat is het excuus. Want hoeveel van deze mensen hebben er werkelijk behoefte aan dat ‘dames en heren’ wordt afgeschaft? Daar zijn totaal geen gegevens over bekend, maar we kunnen ervan uitgaan dat het een minderheid van de minderheid betreft.

De petitie hiernaast is niét tegen deze minderheid gericht. Wij verzetten ons tegen het doordrijven van een ideologische agenda, die draait om de absolute gelijkmaking van alle mensen en het opheffen van alle fundamentele grenzen en verschillen, over de ruggen van degenen voor wie men zegt op te komen.

Wie is er nu werkelijk gediend met, bijvoorbeeld, genderneutrale WC’s? Dit betekent dat vrouwen verplicht mannen dezelfde WC-ruimte moeten delen. Willen vrouwen dit? Normaal gezien niet, maar nu moeten ze wel, omdat ze anders een beschermde groep, hoe klein ook, discrimineren. Wat het COC betreft wordt dat een misdaad.

Dit gendergedram, zoals het wel is genoemd, begint in rap tempo totalitaire vormen aan te nemen. In Engeland is kreeg de winkelketen Marks & Spencer het zwaar te verduren, omdat ze op de deur van de dames-WC een moeder met kind hadden afgebeeld. Dit zou ‘vooroordeelbevestigend’ zijn, en dus moeten ze de afbeelding aanpassen.

Google heeft pas een medewerker, James Damore, ontslagen omdat hij zich kritisch uitliet over de politieke correcte ‘monocultuur’ op het gebied van ‘diversiteit’ bij het bedrijf. Dat kostte hem zijn baan. Maar hij vecht terug.

Dat moeten wij ook doen. Verzetten heeft zin. Maar alleen als we massaal in verzet komen en bezwaar aantekenen tegen deze gang van zaken, kunnen we het tij nog keren. Het gaat erom kenbaar te maken dat een opgelegde ‘genderneutraliteit’ niet de wens van burgers en consumenten is. Als we dit voor iedereen duidelijk maken, moeten politici en beleidsmakers het wel ernstig nemen.

Teken daarom de petitie aan Mark Rutte, en roep hem op om genderneutraliteit geen onderdeel te laten uitmaken van het regeerakkoord!

De oorlog tegen man en vrouw moet stoppen. Zonder man en vrouw is er voor onze samenleving geen toekomst.

010.000
  6.436
 
6.436 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Geen 'genderneutraliteit' in het regeerakkoord

Geachte heer Rutte,

De oorlog tegen man en vrouw moet stoppen. Nederland is niet gediend met verplichte genderneutrale WC's, waar mannen en vrouwen gedwongen samen gebruik van moeten maken, een verbod op 'dames en heren', het schrappen van de geslachtsaanduiding uit onze paspoorten...

De Nederlandse samenleving zit niet te wachten op nog meer genderbetutteling. Uiteraard moeten we alle mensen met respect behandelen, dat spreekt al uit de bestaande grondwet en is een kwestie van normaal fatsoen.

Maar hier is sprake van een tendens om, ter wille van een kleine groep, alle mensen tekort te doen die wél graag aangesproken worden als mijnheer of mevrouw, als dame of heer; als een teken van basale erkenning.

Mijnheer Rutte, dit is niet de wens van de Nederlandse burgers en consumenten.

Wij, ondergetekenden, protesteren hiertegen en vragen u zich ervoor in te zetten dat het verdere doordrijven van 'genderneutraliteit' niet wordt opgenomen in het regeerakkoord.

[Jouw naam]

Geen 'genderneutraliteit' in het regeerakkoord

Geachte heer Rutte,

De oorlog tegen man en vrouw moet stoppen. Nederland is niet gediend met verplichte genderneutrale WC's, waar mannen en vrouwen gedwongen samen gebruik van moeten maken, een verbod op 'dames en heren', het schrappen van de geslachtsaanduiding uit onze paspoorten...

De Nederlandse samenleving zit niet te wachten op nog meer genderbetutteling. Uiteraard moeten we alle mensen met respect behandelen, dat spreekt al uit de bestaande grondwet en is een kwestie van normaal fatsoen.

Maar hier is sprake van een tendens om, ter wille van een kleine groep, alle mensen tekort te doen die wél graag aangesproken worden als mijnheer of mevrouw, als dame of heer; als een teken van basale erkenning.

Mijnheer Rutte, dit is niet de wens van de Nederlandse burgers en consumenten.

Wij, ondergetekenden, protesteren hiertegen en vragen u zich ervoor in te zetten dat het verdere doordrijven van 'genderneutraliteit' niet wordt opgenomen in het regeerakkoord.

[Jouw naam]