Steun het SGP-voorstel voor wijziging van de abortuswet

Petitie aan de SGP-kamerfractie

 

Steun het SGP-voorstel voor wijziging van de abortuswet

010.000
  9.287
 
9.287 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.

Steun het SGP-voorstel voor wijziging van de abortuswet

Zoals je misschien al gehoord hebt, heeft de SGP een wetsvoorstel op stapel staan om de abortuswet - de 'Wet afbreking zwangerschap' - te wijzigen.

Zij willen het voor alle artsen verplicht maken om al bij het eerste gesprek over een mogelijke abortus ook op de alternatieven te wijzen en hier duidelijke informatie over te verschaffen.

Op dit moment gebeurt dat vaak niet.

Voor huisartsen is het nu niet verplicht om over alternatieven te spreken en ook abortusartsen, die hier in principe wel toe verplicht zijn, doen dit vaak niet omdat de vrouw haar keuze ‘toch al gemaakt’ zou hebben.

Maar zonder goede informatie over de verschillende alternatieven waaruit je kunt kiezen, kun je geen geïnformeerde keuze maken.

Ook zou volgens het voorstel van de SGP gewezen moeten worden op de mogelijkheid tot professionele ondersteuning van onverwacht zwangere vrouwen.

Dit voorstel willen wij graag ondersteunen.

We kunnen echter nog geen petitie over de wet zelf doen, omdat de definitieve tekst nog niet vastligt. Het voorstel moet namelijk eerst nog langs de Raad van State, waarna het zal worden herzien. Zodra de definitieve tekst gereed is, zullen we een petitie richten aan de Tweede Kamer om de wet te accepteren.

Niettemin willen we graag nu al iets doen om onze instemming met dit plan te betuigen en de SGP een hart onder de riem te steken.

Daarom hebben we een aanmoedigingspetitie opgesteld.

Deze petitie is gericht aan de SGP en gaat in bundels van 100 naar de inbox van Kees van der Staaij en de fractiemedewerker die zich met deze wet in het bijzonder bezighoudt. Zo willen wij hen een duwtje in de rug geven om met extra motivatie dit project voort te zetten en uiteindelijk met een zo goed mogelijk voorstel te komen.

De ontdekking van een onbedoelde zwangerschap leidt dikwijls tot een crisissituatie. In zo'n geval is het belangrijk dat de vrouw geholpen wordt om rust te vinden en dat zij voorzien wordt van alle informatie die zij nodig heeft om een verstandige beslissing te nemen.

Goede begeleiding en de juiste informatie zijn hierbij van groot belang.

De SGP licht de noodzaak van het wetsvoorstel toe in de memorie van toelichting:

"Sommige vrouwen twijfelen niet (lang) over hun keuze. Andere vrouwen voelen zich door alle lastige omstandigheden tijdens een ongewenste zwangerschap daarentegen niet in staat om zelf of met behulp van naasten tot een weloverwogen keuze te komen. Zo nemen sommige vrouwen snel en in paniek een besluit waarvan ze zich achteraf afvragen of dat wel het juiste was. Andere vrouwen nemen een besluit onder (grote) druk van anderen. En weer anderen kunnen de consequenties van de opties die zij hebben niet overzien."

Het eerste gesprek over een mogelijke abortus vindt vaak plaats bij de huisarts. Op dit moment zijn huisartsen niet verplicht om over alternatieven te spreken. Dit gebeurt dan ook vaak niet, zelfs als de vrouw aangeeft te twijfelen, zo blijkt uit onderzoek. Ook op mogelijkheden tot geestelijke en praktische ondersteuning wordt niet gewezen.

Dat moet anders.

Huisartsen moeten niet alleen verplicht worden om de alternatieven te benoemen, maar moeten ook zelf voorzien worden van de juiste informatie, zodat ze vrouwen beter kunnen helpen.

Met het voorstel van de SGP kan het aantal abortussen verminderd worden. Bovendien heeft het naar onze inschatting daadwerkelijk kans van slagen, omdat er gepleit wordt voor betere mogelijkheden om te kiezen. Zelfs liberale partijen zouden hier dus voor moeten zijn!

Dat burgers geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken is een belangrijk principe binnen onze rechtsstaat. Deze wetswijziging kan daaraan bijdragen en verdient dus alle steun.

Geef de SGP een duwtje in de rug en teken de petitie!

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
Wij verwerken uw informatie volgens ons Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.Door te tekenen aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van CitizenGO en stem je ermee in af en toe e-mails te ontvangen over onze campagnes. Je kunt op elk moment uitschrijven.

Dank voor dit uitstekend initiatief – ga zo door!

Beste SGP,

Met dankbaarheid hebben wij kennisgenomen van het voornemen een wetsvoorstel in te dienen om de abortuswet te wijzigen.

Wij vinden het een uitstekend idee dat alle artsen informatie zouden moeten geven over alternatieven voor abortus, als er bij hen een zwangere vrouw komt om hierover te spreken.

In de crisissituatie waartoe een onbedoelde zwangerschap vaak leidt, is het belangrijk dat de zwangere vrouw geholpen wordt om rust te vinden en dat zij snel voorzien wordt van alle informatie die zij nodig heeft om een verstandige – en vooral geen overhaaste beslissing te nemen.

Wij willen daarom de SGP een hart onder de riem steken en van harte aanmoedigen om van dit voorstel een succes te maken!

[Uw Naam]

Steun het SGP-voorstel voor wijziging van de abortuswet

Teken nu de petitie!

010.000
  9.287
 
9.287 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.