Teken onze brief aan mevrouw Ploem: Hecht meer waarde aan ongeboren kind

Brief met input voor evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap

 

Teken onze brief aan mevrouw Ploem: Hecht meer waarde aan ongeboren kind

010.000
  5.997
 
5.997 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.

Teken onze brief aan mevrouw Ploem: Hecht meer waarde aan ongeboren kind

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten tot een nieuwe evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap. Deze evaluatie vindt dit jaar plaats onder leiding van medisch jurist mevrouw dr.mr. M.C. Ploem van het AMC.

Zoals de NPV al opmerkte, zijn er dingen in beweging gebracht door de recente wijziging van de Wet Basisregistratie Personen, waardoor levenloos geboren kinderen nu kunnen worden opgenomen in het bevolkingsregister. Dit blijkt ook van toepassing op geaborteerde kinderen.

Eén van de punten waarop de evaluatie volgens de opdracht van het ministerie moet ingaan, is de samenhang met andere wetten die op dit moment gelden.

In onze brief aan de projectleider, mevrouw Ploem, willen wij het punt maken dat door de recente wetswijziging de wet nu feitelijk lijkt te erkennen dat er bij ongeboren kinderen sprake is van een menselijk persoon. Hoe is het anders mogelijk dat een levenloos geboren kind kan worden ingeschreven in het persoonsregister?

(Ook de wet waardoor ongeboren kinderen kunnen worden aangewezen als erfgenamen wijst in deze richting, al geldt hier nog wel de voorwaarde dat het kind levend moet worden geboren. Bij de nieuwe wet geldt deze voorwaarde niet meer.)

Omdat de wet niet met zichzelf in tegenspraak mag zijn, vragen wij mevrouw Ploem deze ontwikkeling mee te nemen in haar advies. Het belang van het ongeboren kind moet voortaan zwaarder worden gewogen.

Wil je onze brief mede ondertekenen?

Dat kan! Hoe meer handtekeningen, hoe sterker het signaal dat we afgeven vanuit de samenleving.

Teken daarom nu!

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
Wij verwerken uw informatie volgens ons Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.Door te tekenen aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van CitizenGO en stem je ermee in af en toe e-mails te ontvangen over onze campagnes. Je kunt op elk moment uitschrijven.

Hecht meer waarde aan het ongeboren kind

Geachte mevrouw Ploem,

Wij schrijven u aan, omdat u projectleider bent van de tweede evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap.

In de opdracht tot dit onderzoek staat: “In de evaluatie dienen de onderzoekers aandacht te besteden aan de samenloop van de Wet afbreking zwangerschap met andere wetten”. Op dit punt willen wij graag het volgende opmerken.

Door de recente wijziging van de Wet Basisregistratie Personen kunnen nu ook levenloos geboren kinderen worden opgenomen in het bevolkingsregister. De wet blijkt ook van toepassing te zijn op geaborteerde kinderen.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen u vragen de implicaties hiervan mee te nemen in uw evaluatie.

Blijkbaar is een levenloos geboren kind, geaborteerd of niet, inschrijfbaar in de Basisregistratie Personen. Hiermee erkent de wetgever dat er sprake is van een menselijk persoon.

Daaruit kan worden afgeleid dat ook al vóór de levenloze geboorte (of abortus) sprake moet zijn geweest van een menselijk persoon.

Het is immers ondenkbaar dat het kind bij dood een persoon zou zijn geweest, terwijl het dit bij leven (in de baarmoeder) nog niet was. Ook het argument dat het kind wél een mens is als het gewenst is, maar géén mens als het ongewenst is, klinkt op zijn zachtst gezegd onlogisch.

Nu de wetgever heeft bepaald dat een levenloos geboren kind inschrijfbaar is als persoon, vragen wij u hier rekening mee te houden bij de evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap. Het belang van het ongeboren kind als menselijk persoon moet zwaarder worden gewogen dan tot nu toe gebruikelijk is geweest.

[Uw Naam]

Teken onze brief aan mevrouw Ploem: Hecht meer waarde aan ongeboren kind

Teken nu de petitie!

010.000
  5.997
 
5.997 Mensen hebben getekend. Help ons om 10.000 handtekeningen te bereiken.