Petitie: Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

Petitie aan het Belgisch parlement

 

Petitie: Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

05.000
  3.980
 
3.980 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Petitie: Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

Bedankt voor het tekenen!

Gebruik de knoppen om de petitie te tekenen:

+ Letter to:

Voordat je weggaat

Bedankt voor je handtekening! Wil je deze petitie delen met vrienden?

Bescherm het ongeboren leven

Geachte vertegenwoordigers van de Kamer,
Geachte vertegenwoordigers van de Commissie Justitie,

Wij maken ons ernstig zorgen over het nieuwe wetsvoorstel dat voorligt tot verruiming van de abortuswet.

Meer dan 20.000 abortussen worden jaarlijks uitgevoerd in België. Als voor de laatbeslissers de baan geëffend zou worden, zou het aantal abortussen nog blijven toenemen. Dit is absoluut onwenselijk.

Om dit tegen te gaan, verwachten wij van u voorstellen die kunnen leiden tot het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en een betere begeleiding en opvang van vrouwen in noodsituaties.

We moeten als maatschappij onze visie op de ethiek van het leven grondig in vraag durven stellen. Zolang we niet inzien dat het hier om een levend mensje gaat, gaan we zijn of haar belangen onvoldoende meewegen. Eenmaal we het leven van de foetus ten volle erkennen, zullen we de belangen van zowel moeder als kind behartigen. Dit zal leiden tot een ander beleid en tot meer verantwoordelijkheidszin bij de burger.

Wij verzoeken u daarom met aandrang uw visie zonodig te herzien, dit wetsvoorstel resoluut weg te stemmen en andere voorstellen aan te dragen die het prille leven beschermen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
[Uw Naam]

Petitie: Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

Teken nu de petitie!

05.000
  3.980
 
3.980 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.