Geen abortus bij Verenigde Naties CPD

Petitie aan: Verenigde Naties Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling

 

Geen abortus bij Verenigde Naties CPD

Geen abortus bij Verenigde Naties CPD

01.000.000
  553.299
 
553.299 hebben getekend. Laten we streven naar 1.000.000!

Jouw reactie is cruciaal. En er is haast bij. Wij rekenen namelijk op jouw hulp zodat we de lobby van het pro-abortuskamp kunnen verslaan op het internationale toneel.

De Verenigde Naties hebben de leden van de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD) bijeengeroepen voor een besloten bijeenkomst op vrijdag 29 mei. Deze vergadersessie was oorspronkelijk ingepland tussen 30 maart en 3 april, maar werd door de coronacrisis uitgesteld.

Nu roepen zij leden met spoed op om aanwezig te zijn bij een nieuwe digitale bijeenkomst, waar zij zullen onderhandelen over hoe ontwikkelingsgeld gebruikt kan worden tijdens de coronapandemie. Het is bedroevend dat daarbij de internationale financiering van abortus een van de kernprioriteiten lijkt te zijn.

Deze oproep tot actie heeft een deadline: 15 juni. Omdat we nog maar weinig tijd hebben, zullen wij deze petitie rechtstreek aan de bureauvoorzitters (voorzitter en vicevoorzitters) van de VN-commissie overhandigen. Zij zullen namelijk met vertegenwoordigers van alle landen samenwerken om tot een gezamenlijk eindproduct te komen.

Mocht het document in zijn huidige vorm worden goedgekeurd, dan zou de financiële steun, die bedoeld is om de coronapandemie aan te pakken, worden gebruikt voor:

  • Abortus
  • Het eisen dat landen een strategie implementeren om meer toegang tot abortus te verlenen
  • Condooms en geboortebeperkende middelen
  • Seksuele voorlichting voor kinderen

Het document waarover tot 15 juni onderhandeld wordt, heet “Conceptverklaring aangaande bevolking, voedselveiligheid, voeding en duurzame ontwikkeling in de context van het coronavirusziekte 2019 (COVID-19).”

Voedselveiligheid en voeding zijn essentiële zaken, overal ter wereld. Wie de titel van het document leest, zou daarom kunnen denken dat de Verenigde Naties een internationaal hulpfonds opzet voor belangrijke eerste levensbehoeften.

Wie echter goed kijkt, leest iets anders: “Wij, de vertegenwoordigers van regeringen, bij gelegenheid van de 53ste sessie van de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling, tijdens een ongekende crisis veroorzaakt door de pandemie van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) committeren ons … om te garanderen dat in 2030 universele toegang bestaat tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg, waaronder gezinsplanning, informatie en onderwijs, en de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s, en het verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve zoals afgestemd binnen het“ Programma voor Actie van de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Platform voor Actie en de documenten die door hun herzieningsconferenties zijn vastgelegd.

Zij verstoppen dus abortus in een document dat enkel zou moeten pleiten voor de steun bij eerste levensbehoeften.

Teken daarom nu, zodat wij bij de Verenigde Naties kunnen eisen: GEEN ABORTUS.

--

Voor meer informatie:

De VN misbruikt de coronacrisis om abortus mogelijk te maken. De VS komt nu terecht daartegen in opstand.

https://www.dailysignal.com/2020/05/26/the-un-is-using-covid-19-to-push-abortion-the-us-is-rightly-pushing-back/

Conceptversie verklaring van de 53ste vergadering van de VN-commissie voor Bevolking en Ontwikkeling

https://go.citizengo.org/rs/907-ODY-051/images/UN CPD53 Zero Draft Declaration.pdf

01.000.000
  553.299
 
553.299 hebben getekend. Laten we streven naar 1.000.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Verenigde Naties CPD

We verzoeken u met klem de COVID-19-crisis niet meer te gebruiken om abortus te pushen tijdens de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling.

Er is GEEN internationaal recht op abortus. Verwijder paragraaf 15.

[Jouw naam]

Petitie aan: Verenigde Naties CPD

We verzoeken u met klem de COVID-19-crisis niet meer te gebruiken om abortus te pushen tijdens de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling.

Er is GEEN internationaal recht op abortus. Verwijder paragraaf 15.

[Jouw naam]