DRINGEND: teken nu om te voorkomen dat abortus in Europa als een 'recht' wordt bestempeld!

Teken nu om te voorkomen dat abortus in Europa als "recht" wordt toegevoegd!

 

DRINGEND: teken nu om te voorkomen dat abortus in Europa als een 'recht' wordt bestempeld!

DRINGEND: teken nu om te voorkomen dat abortus in Europa als een 'recht' wordt bestempeld!

0200.000
  115.763
 
115.763 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

DRINGEND: het recht op leven wordt in Europa aangevallen en we hebben minder dan 24 uur om het te verdedigen!

Dit is wat er gebeurt: na de historische pro-life overwinning van de afgelopen dagen met de omverwerping van het Roe vs. Wade oordeel in de VS, is de pro-abortus lobby op rooftocht gegaan!

In slechts enkele dagen heeft radicaal-links Europa's ultra-abortus groepen gemobiliseerd om het Europees Parlement onder druk te zetten, om te stemmen over een motie die (als ze wordt aangenomen) abortus zou opnemen in de Rechten van de EU en vervolgens de opname ervan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou ondersteunen.

Ze zijn op de vlucht na de historische overwinning in de VS ter verdediging van het recht op leven. Ze vrezen dat de pro-life revolutie ook in Europa hun pro-dood wetgeving omver zal werpen.

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de ongekende energiecrisis, torenhoge brandstofprijzen, een demografische crisis, tot de rand van de afgrond gedreven gezinnen en algemene onzekerheid die de economie verlamt, lijkt Europees links alleen geobsedeerd door zijn pro-dood agenda.

De ideologie, de obsessie en de verbetenheid waarmee pro-abortus groepen hun strijd voeren is het bewijs van de demonische wortel van abortus.

Als de resolutie zou worden aangenomen, zouden de gevolgen rampzalig zijn. Het politieke idee dat abortus een 'recht' is zou in Europa versterkt worden, en onze gevechten ter verdediging van het leven zouden eronder lijden.

De stemming vindt plaats op donderdag 7 juli 2022, MORGEN! We hebben minder dan 24 uur om deze ultra-abortionistische aanval te stoppen.

De levens van miljoenen onschuldige kinderen liggen in jouw handen. Handel nu, voor het te laat is!

Teken nu deze petitie om een waarschuwing te sturen naar alle voorzitters van de conservatieve fracties in het Europees Parlement: abortus is geen recht, sterker nog, het eerste van alle rechten is het recht op leven. Verdedig het door tegen de ultra-abortionistische resolutie te stemmen!

0200.000
  115.763
 
115.763 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop de ultra-abortus aanval in Europa!

Aan de heer Manfred Weber; de heer Marco Zanni; de heer Raffaele Fitto; de heer Ryszardantoni Legutko

Morgen zullen jullie parlementaire fracties opgeroepen worden om te stemmen over de "Resolutie van het Europees Parlement over het besluit van het Hooggerechtshof van de VS om de abortusrechten in de Verenigde Staten teniet te doen en de noodzaak om de abortusrechten en de gezondheid van vrouwen in de EU te waarborgen (2022/2742(RSP))" die door linkse en radicale groepen wordt gepromoot.

Deze resolutie roept op tot het opnemen van een fantoom "recht op abortus" in het Handvest van de Rechten van de EU en steunt de opneming ervan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; EEN SCHANDE!

Abortus is geen recht, maar een misdaad. Het staat voor de onderdrukking van onschuldig leven en van het eerste van alle fundamentele rechten: het recht op leven!

Bovendien vormt de motie een directe aanval op de soevereiniteit van staten, die ethische en sociale kwesties zoals abortus zelf moeten regelen.

Ik verwacht van jullie conservatieve partijen dat ze zich aan hun manifest houden en de waarde van het leven verdedigen door tegen de resolutie te stemmen.

[Jouw naam]

Stop de ultra-abortus aanval in Europa!

Aan de heer Manfred Weber; de heer Marco Zanni; de heer Raffaele Fitto; de heer Ryszardantoni Legutko

Morgen zullen jullie parlementaire fracties opgeroepen worden om te stemmen over de "Resolutie van het Europees Parlement over het besluit van het Hooggerechtshof van de VS om de abortusrechten in de Verenigde Staten teniet te doen en de noodzaak om de abortusrechten en de gezondheid van vrouwen in de EU te waarborgen (2022/2742(RSP))" die door linkse en radicale groepen wordt gepromoot.

Deze resolutie roept op tot het opnemen van een fantoom "recht op abortus" in het Handvest van de Rechten van de EU en steunt de opneming ervan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; EEN SCHANDE!

Abortus is geen recht, maar een misdaad. Het staat voor de onderdrukking van onschuldig leven en van het eerste van alle fundamentele rechten: het recht op leven!

Bovendien vormt de motie een directe aanval op de soevereiniteit van staten, die ethische en sociale kwesties zoals abortus zelf moeten regelen.

Ik verwacht van jullie conservatieve partijen dat ze zich aan hun manifest houden en de waarde van het leven verdedigen door tegen de resolutie te stemmen.

[Jouw naam]