Houd abortus in de strafwet

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Houd abortus in de strafwet

Houd abortus in de strafwet

010.000
  9.782
 
9.782 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Baby's doden is iets vreselijks.

Of ze nu geboren zijn of nog niet geboren.

Ieder mensenleven is van oneindige waarde.

Daarom is het verschrikkelijk dat een aantal progressieve clubs nu een burgerinitiatief is begonnen, om abortus definitief uit het strafrecht te halen.

Het zou een groot verlies zijn voor de waarde die we als samenleving hechten aan ieder mensenleven, als abortus uit de strafwet wordt geschrapt.

Dit moeten we voorkomen.

Teken daarom nu onze petitie aan Kamerleden, om hen te verzoeken niet mee te gaan in de wens van progressieve clubs om abortus uit het strafrecht te halen.

Want het plegen van een abortus staat nog steeds in het Wetboek van Strafrecht: artikel 296.

Enkel in bepaalde gevallen geldt er een officiële uitzondering, namelijk "indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht."

Abortus is niet zomaar iets. Abortus is het beëindigen van een ongeboren mensenleven.

En dat is onherroepelijk.

Het idee dat we abortus zouden moeten normaliseren, is bizar.

Want dat is het plan hier: om abortus over te brengen van het strafrecht naar het normale gezondheidsrecht, zoals normale behandelingen waarbij er geen intentie is om een mensenleven te beëindigen.

Het burgerinitiatief van onder meer BNNVARA en het Humanistisch Verbond heeft al meer dan 69.000 handtekeningen opgehaald.

Ruimschoots genoeg dus om de kwestie te agenderen in de Tweede Kamer: de drempel is 40.000.

Dat betekent dat er een speciale sessie komt in het parlement om te spreken over het uit het strafrecht halen van abortus.

Daarom willen we zo snel mogelijk een tegengeluid organiseren.

Teken vandaag nog onze petitie aan Kamerleden om dit voorstel te verwerpen en abortus in het Wetboek van Strafwet te houden.

Aniek de Ruijter, directeur van het feministische Bureau Clara Wichmann, licht toe:

"Als je zou zeggen: dit hoort niet in het strafrecht, dit is een medische of medisch-ethische kwestie, de overheid gáát er helemaal niet over of ik zwanger moet blijven, dan zou de discussie eerder gaan over andere kwesties. Bijvoorbeeld: hoort abortus in het basispakket? Is het nodig dat bij bepaalde late afbrekingen een medisch-ethische commissie een oordeel velt, zoals bij bijvoorbeeld ivf en andere behandelingen rondom reproductieve gezondheid?"

Kortom: dit voorstel is onderdeel van een poging om abortus nog verder uit te breiden.

De Ruijter wil dat abortus in het basispakket van onze ziekteverzekering komt en dat late abortussen (de grens ligt nu bij 24 weken) op deze manier ook mogelijk worden. Schokkend!

Bovendien: de overheid heeft hier wel degelijk een rol te vervullen, namelijk het beschermen van ongeboren kinderlevens.

Dat is precies waarom het terecht is dat abortus wél in de strafwet staat en ook moet blijven staan.

Teken daarom snel onze petitie om abortus in het strafrecht te houden, zodat ongeboren kinderen niet helemaal vogelvrij worden verklaard.

010.000
  9.782
 
9.782 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Houd abortus in de strafwet

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschokt door het burgerinitiatief van onder meer BNNVARA en het Humanistisch Verbond, dat abortus uit het strafrecht wil halen.

Want abortus is niet zomaar iets. Abortus is het beëindigen van een ongeboren mensenleven.

Het zou een groot verlies zijn voor de waarde die we als samenleving hechten aan ieder mensenleven, als abortus uit de strafwet wordt geschrapt.

Vandaar onze oproep:

Verwerp dit voorstel en houd abortus in het Wetboek van Strafrecht!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Houd abortus in de strafwet

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschokt door het burgerinitiatief van onder meer BNNVARA en het Humanistisch Verbond, dat abortus uit het strafrecht wil halen.

Want abortus is niet zomaar iets. Abortus is het beëindigen van een ongeboren mensenleven.

Het zou een groot verlies zijn voor de waarde die we als samenleving hechten aan ieder mensenleven, als abortus uit de strafwet wordt geschrapt.

Vandaar onze oproep:

Verwerp dit voorstel en houd abortus in het Wetboek van Strafrecht!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]