Petitie: Abortus is geen mensenrecht

Petitie aan het kabinet

 

Petitie: Abortus is geen mensenrecht

Petitie: Abortus is geen mensenrecht

010.000
  5.958
 
5.958 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Abortus is geen mensenrecht.

Verschillende kabinetsleden lijken echter te denken van wel.

Ministers Dijkgraaf (D66) van Onderwijs, Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken en Schreinemacher (VVD) van Ontwikkelingssamenwerking suggereerden dit bijvoorbeeld in een brief aan de Kamer van eind november.

Ze schreven toen dat de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat abortus geen federaal recht is, een voorbeeld is van toenemende druk op mensenrechten.

En dat het kabinet zich hier zorgen over maakt.

Ook de "verscherpte nationale abortuswetgeving" van Hongarije wordt aangehaald als voorbeeld van het onder druk staan van de mensenrechten.

Teken nu de petitie aan het kabinet, om hiertegen te protesteren en duidelijk te maken dat abortus geen mensenrecht is!

Kees van der Staaij en Chris Stoffer van de SGP stelden hier vervolgens kamervragen over.

Onder meer: vindt het kabinet wel of niet dat het recht op leven (dat wel algemeen erkend wordt als mensenrecht) onverkort van toepassing is op ongeboren kinderen?

De SGP’ers haalden hierbij de preambule van de Verklaring van de Rechten van het Kind aan, uit 1959, waarin duidelijk staat dat ook vóór de geboorte kinderen vanwege hun kwetsbaarheid in het bijzonder wettelijke bescherming verdienen.

Minister Hoekstra heeft echter laten weten dat het beantwoorden van de vragen van de SGP nog "nadere afstemming" nodig heeft binnen het kabinet.

Het kabinet vindt dit blijkbaar lastige vragen en moet nog overleggen wat haar standpunt eigenlijk is.

We moeten nu druk zetten, om vanuit de samenleving te laten weten dat het niet aan het kabinet is om de rechten van kinderen weg te nemen!

Teken daarom snel de petitie aan het kabinet, om duidelijk te maken dat abortus voorstellen als een mensenrecht simpelweg onacceptabel is.

Naast de brief van de drie ministers ligt er ook een initiatiefnota van D66 die duidelijk laat zien wat deze regeringspartij vindt.

De titel liegt er niet om: "Toegang tot abortus is een mensenrecht".

In de initiatiefnota laat D66 duidelijk haar kleuren zien. De partij wil abortus opnemen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Daarin staat op dit moment wel het recht op leven vermeld, maar natuurlijk niet abortus.

Het is een bizarre contradictie om tegelijkertijd het recht op leven en toegang tot abortus tot mensenrecht te willen verklaren.

Er is geen enkel mensenrechtenverdrag dat abortus als mensenrecht bestempelt.

Ambtenaren van de betreffende ministeries suggereerden op navraag van het Reformatorisch Dagblad echter dat het Nederlandse beleid er wel degelijk van uitgaat dat abortus tot de mensenrechten behoort.

Kamerlid Chris Stoffer van de SGP stelde dan ook terechte vragen over hoe de EU ideologische voorwaarden verbindt aan ontwikkelingssamenwerking, onder andere rond abortus.

Hoe zou minister Schreinemacher het vinden als andere landen het implementeren van hún ideologische visie als voorwaarde zouden stellen bij het afsluiten van verdragen met ons?

Minister Hoekstra zei juist eerder dat abortus geen recht is, maar liet tevens weten dat het kabinet zich zal verdiepen in de mogelijkheid om dat er in EU-verband wel van te maken.

We moeten hiertegen in het verweer komen.

Teken nu onze petitie aan het kabinet, om duidelijk te maken dat abortus geen mensenrecht kan zijn! Nu niet, nooit niet.

010.000
  5.958
 
5.958 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Abortus is geen mensenrecht

Petitie aan het kabinet
CC Kamerleden

Geachte leden van het kabinet,

Wij zijn geschrokken van uw suggestie in een Kamerbrief van 30 november dat abortus een mensenrecht zou zijn.

Het is onmogelijk dat zowel toegang tot abortus als het recht op leven tegelijk mensenrechten zouden zijn.

Wij vragen u met klem afstand te nemen van deze opvatting.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Abortus is geen mensenrecht

Petitie aan het kabinet
CC Kamerleden

Geachte leden van het kabinet,

Wij zijn geschrokken van uw suggestie in een Kamerbrief van 30 november dat abortus een mensenrecht zou zijn.

Het is onmogelijk dat zowel toegang tot abortus als het recht op leven tegelijk mensenrechten zouden zijn.

Wij vragen u met klem afstand te nemen van deze opvatting.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]