#Abortusfonds: niet namens ons! Zeg 'nee' tegen minister Ploumen en minister De Croo

Oproep aan ministers Ploumen en De Croo om te stoppen met hun plan voor een abortusfonds

 

#Abortusfonds: niet namens ons! Zeg 'nee' tegen minister Ploumen en minister De Croo

#Abortusfonds: niet namens ons! Zeg 'nee' tegen minister Ploumen en minister De Croo

0200.000
  125.265
 
125.265 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bron van afbeelding, gepubliceerd door gebruiker Hdptcar onder Creative Commons License.

Update 3 maart: Minister Ploumen heeft gisteren op de conferentie in Brussel 181 miljoen euro bij elkaar gekregen voor haar abortusfonds 'She Decides'. Ook heeft ze aangegeven een 'Group of Friends' te willen vormen die het initiatief in de toekomst kan leiden. Er waren uiteindelijk liefst 57 landen vertegenwoordigd. Ook de Gates Foundation van Bill en Melinda Gates draagt geld bij (20 miljoen). 50 Miljoen kwam van een anonieme geldschieter.

België beloofde nog eens 10 miljoen extra bovenop de 10 miljoen die het al gaf.


Update 27 februari: 40 Landen doen mee aan de conferentie rond het abortusfonds op 2 maart in Brussel, zegt minister Ploumen vandaag.


Update 21 februari: In een recent interview zegt minister Ploumen dat er nu 23 landen zijn die het abortusfonds steunen, waarvan 9 publiekelijk. Verder stelt ze dat "eigenlijk iedereen het een goed idee vond", maar "mensen die vinden dat vrouwen geen recht moeten hebben op abortus natuurlijk niet". In een interview met de New York Times vertelde ze dat 19 landen willen deelnemen aan de conferentie in Brussel op 2 maart.

 

Update 15 februari: Het Europees Parlement heeft gisteren een tekst aangenomen met aanbevelingen in verband met de "61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw" (13-24 maart a.s.).

Het Europees Parlement reageert hierin onder meer op de Mexico City Policy van president Trump en "roept de EU en haar lidstaten dringend op om het effect van deze gag rule teniet te doen door hun financiering voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aanzienlijk te verhogen en een internationaal fonds op te zetten om toegang tot geboortebeperking en veilige en legale abortus te financieren".

Aangezien een dergelijk fonds al door minister Ploumen is opgezet, lijkt het hier te gaan om een impliciete ondersteuning van dit fonds door het Europees Parlement. Bovendien is hier sprake van een expliciete oproep aan zowel de EU als de lidstaten om dit fonds financieel te steunen.


Update 10 februari: Gisteren kwam in het nieuws dat er inmiddels 17 landen zijn die steun hebben toegezegd aan Ploumens abortusfonds.

7 Daarvan organiseren samen met de Nederlandse ministerie, op inititiatief van de Belgische vice-premier De Croo, op 2 maart een grote conferentie in Brussel. "Daar zullen landen en hulporganisaties hun ideeën bundelen en kunnen vrouwen uit ontwikkelingslanden hun persoonlijke verhaal vertellen."

De 7 betreffende landen zijn Zweden, Denemarken, Canada, België, Luxemburg, Finland en de Kaapverdische Eilanden. De overige 10 landen die geld stoppen in het fonds houden dit tot nu toe voor zich.

Wat België betreft werd gisteren bekend dat het land, net als Nederland, 10 miljoen euro bijdraagt.


Op 23 januari jl. heeft de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, de zogeheten 'Mexico City Policy' opnieuw ingevoerd. Dit beleid was eerder afgeschaft door president Obama.
 
De Mexico City Policy bepaalt dat er geen Amerikaanse ontwikkelingsgelden mogen gaan naar internationale of buitenlandse organisaties die abortussen uitvoeren of promoten. Hierbij gaat het onder andere over de International Planned Parenthood FederationMarie Stopes International, en, waarschijnlijk, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, heeft in reactie daarop het initiatief genomen om internationaal abortusfonds te lanceren onder de naam "She Decides".

Dit fonds moet het gat van bijna 600 miljoen dollar vullen: het bedrag dat de Verenigde Staten nu niet meer aan de betreffende organisaties zullen uitkeren.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat het Amerikaanse ontwikkelingsgeld, ook onder Obama, al sinds 1973 niet mag worden gebruikt om direct abortus te bekostigen. Wel was het zo dat de betreffende organisaties geld kregen voor andere activiteiten, zodat ze geld dat ze al hadden konden gebruiken voor abortus. Met een omweg kwam het dus op hetzelfde neer als het bekostigen van de abortus zelf.

Dankzij de handtekening van Trump onder de Mexico City Policy is dit nu voorbij. Organisaties die abortus uitvoeren of promoten krijgen geen ontwikkelingsgeld meer van de VS, ook niet voor andere activiteiten.

Meer details over de Mexico City Policy leest u hier.

Het Nederlandse kabinet heeft intussen alvast meteen 10 miljoen euro in het fonds van Ploumen gestort. Ons belastinggeld, als we aannemen dat het geen aardgasbaten zijn, wordt nu dus ingezet om abortus wereldwijd beschikbaar te maken en te promoten. Vooral in arme landen. Vooral in Afrika.

Dit terwijl er juist de laatste tijd gruwelijke verhalen uit Afrika komen over misbruiken bij de organisatie Marie Stopes International. Zo wordt in de illegale abortuscentra van de organisatie in Oeganda de radio harder gezet om het geluid te overstemmen van vrouwen die kermen van de pijn en worden embryo's door de WC gespoeld of in een open riool gedumpt.

CitizenGO is hiertegen een petitie gestart.

Dergelijke misbruiken komen ook in andere landen voor. We moeten ons daarom de vraag stellen: willen we dat ons belastinggeld naar dit soort organisaties gaat?

En moeten we als westerse landen onze opvattingen over abortus willen opdringen aan Afrikaanse landen, waar veel mensen hier helemaal niet op zitten te wachten?

Is dat nu het beste wat we kunnen doen op het gebied van ontwikkelingshulp?

Minister Ploumen wil het doen voorkomen alsof zij "het beschaafde Westen" vertegenwoordigt door Trump op dit punt te weerstaan.

Is abortus nu de kern van onze beschaving? Is dat wat wij wereldwijd willen uitdragen?

Teken daarom nu de petitie hiernaast.

0200.000
  125.265
 
125.265 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

#Abortusfonds: Niet in mijn naam!

Hooggeachte mevrouw Ploumen, hooggeachte heer De Croo,

Wij, ondergetekenden, hebben kennis genomen van uw initiatief om een internationaal abortusfonds op te richten onder de naam "She Decides".

Ook hebben wij kennis genomen van de steun die de heer De Croo aan dit project heeft toegezegd, waaronder een dit voorjaar te organiseren conferentie in Brussel.

Bovendien is ons bekend dat het Nederlandse kabinet reeds 10 miljoen euro, naar wij aannemen belastinggeld, heeft toegezegd ter ondersteuning van dit project, dat ernaar streeft tegen de 600 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen voor het ondersteunen van abortus in arme landen.

Dit omdat er een gat zou zijn ontstaan door het aannemen van de Mexico City Policy in de Verenigde Staten, waardoor dit land geen financiële bijdragen meer levert aan internationale organisaties die abortus uitvoeren of promoten in andere landen.

Het gestelde doel van het nieuwe fonds is om organisaties als de International Planned Parenthood Federation en Marie Stopies International, die inkomsten verliezen door het nieuwe VS-beleid, te compenseren. Hierdoor moet worden voorkomen dat er meer 'onveilige' en 'illegale' abortussen zouden plaatsvinden in met name Afrika.

Dit verhaal klopt op een aantal punten niet:

 Directe financiering van abortusactiviteiten met ontwikkelingsgelden is in de Verenigde Staten sinds 1973 altijd verboden geweest, terwijl het voorgestelde abortusfonds een dergelijke beperking niet kent: het abortusfonds gaat dus verder dan het VS-beleid zelfs onder president Obama ging.

 Als het erom gaat illegale en gruwelijke abortuspraktijken te voorkomen, is het geen oplossing om organisaties als Marie Stopes International te steunen. Deze organisatie is onlangs juist in opspraak gekomen wegens het uitvoeren van illegale abortussen met pijnlijke methoden, waarna de embryo's door de WC werden gespoeld. Dit vond plaats in Oeganda.

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat het ondersteunen van dergelijke activiteiten geen constructieve vorm van ontwikkelingshulp is. Het is mooi om een 'gidsland' te willen zijn, maar het opdringen van abortus aan Afrikaanse landen is niet het goede voorbeeld geven. Fundamentele kraamzorg moet gewaarborgd worden, maar het doden van ongeboren kinderen hoort daar niet bij!

Ook zijn wij tegen het idee dat op de mensen in arme Afrikaanse landen een vorm van 'populatiebeheer' moet worden toegepast, alsof het om een kudde dieren gaat. Ieder uniek mensenleven is van oneindige waarde.

U zoekt een brede steun voor dit fonds. Wij zeggen: niet namens ons en niet met ons belastinggeld!

Wij verzoeken u dan ook om dit project per direct te stoppen.

[Jouw naam]

#Abortusfonds: Niet in mijn naam!

Hooggeachte mevrouw Ploumen, hooggeachte heer De Croo,

Wij, ondergetekenden, hebben kennis genomen van uw initiatief om een internationaal abortusfonds op te richten onder de naam "She Decides".

Ook hebben wij kennis genomen van de steun die de heer De Croo aan dit project heeft toegezegd, waaronder een dit voorjaar te organiseren conferentie in Brussel.

Bovendien is ons bekend dat het Nederlandse kabinet reeds 10 miljoen euro, naar wij aannemen belastinggeld, heeft toegezegd ter ondersteuning van dit project, dat ernaar streeft tegen de 600 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen voor het ondersteunen van abortus in arme landen.

Dit omdat er een gat zou zijn ontstaan door het aannemen van de Mexico City Policy in de Verenigde Staten, waardoor dit land geen financiële bijdragen meer levert aan internationale organisaties die abortus uitvoeren of promoten in andere landen.

Het gestelde doel van het nieuwe fonds is om organisaties als de International Planned Parenthood Federation en Marie Stopies International, die inkomsten verliezen door het nieuwe VS-beleid, te compenseren. Hierdoor moet worden voorkomen dat er meer 'onveilige' en 'illegale' abortussen zouden plaatsvinden in met name Afrika.

Dit verhaal klopt op een aantal punten niet:

 Directe financiering van abortusactiviteiten met ontwikkelingsgelden is in de Verenigde Staten sinds 1973 altijd verboden geweest, terwijl het voorgestelde abortusfonds een dergelijke beperking niet kent: het abortusfonds gaat dus verder dan het VS-beleid zelfs onder president Obama ging.

 Als het erom gaat illegale en gruwelijke abortuspraktijken te voorkomen, is het geen oplossing om organisaties als Marie Stopes International te steunen. Deze organisatie is onlangs juist in opspraak gekomen wegens het uitvoeren van illegale abortussen met pijnlijke methoden, waarna de embryo's door de WC werden gespoeld. Dit vond plaats in Oeganda.

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat het ondersteunen van dergelijke activiteiten geen constructieve vorm van ontwikkelingshulp is. Het is mooi om een 'gidsland' te willen zijn, maar het opdringen van abortus aan Afrikaanse landen is niet het goede voorbeeld geven. Fundamentele kraamzorg moet gewaarborgd worden, maar het doden van ongeboren kinderen hoort daar niet bij!

Ook zijn wij tegen het idee dat op de mensen in arme Afrikaanse landen een vorm van 'populatiebeheer' moet worden toegepast, alsof het om een kudde dieren gaat. Ieder uniek mensenleven is van oneindige waarde.

U zoekt een brede steun voor dit fonds. Wij zeggen: niet namens ons en niet met ons belastinggeld!

Wij verzoeken u dan ook om dit project per direct te stoppen.

[Jouw naam]