Stop verplichte vaccinaties

Petitie aan het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer

 

Stop verplichte vaccinaties

Stop verplichte vaccinaties

0500.000
  347.240
 
347.240 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Autoritaire leiders over de hele wereld denken dat ze weg kunnen komen met het op grove wijze schenden van onze individuele vrijheden door mensen (zelfs jonge kinderen) te dwingen om… steeds weer opnieuw…. een COVID-19 vaccin in hun bloedbaan te laten jagen. Zo niet, dan riskeren ze baanverlies en verbanning uit het maatschappelijke leven.

Ze dreigen met boetes, weigering van diensten, reisbeperkingen en baanverlies voor iedereen die voor deze druk weigert te buigen.

Deze autocraten geloven dat een pandemie hen de ultieme macht geeft om individuele vrijheid met de voeten te treden. En iedereen die wijst op de gevaren van het verplichte vaccinatiebeleid wordt belachelijk gemaakt, lastiggevallen of “gecanceld”.

De dreigementen van wereldleiders aan het adres van hun burgers die weigeren te buigen, zijn verbijsterend.

  • Oostenrijk dreigt met boetes tot 3.600 euro voor bijna iedereen boven de 18 die zich niet wil laten prikken.
  • In Frankrijk is de vaccinatiepas verplicht (met 3 doses) om alledaagse handelingen te kunnen verrichten, zoals je kind naar de dokter brengen.
  • Duitsland verbiedt ongevaccineerden toegang tot openbare en particuliere voorzieningen die de overheid “niet noodzakelijk” acht.
  • In Canada (provincie Québec) is een COVID-19 vaccin vereist om aan kerkdiensten deel te kunnen nemen.
  • Ecuador dringt het vaccin zelfs op aan kinderen van nog geen vijf jaar!
  • In Nederland ligt 2G beleid, wat neerkomt op onvermijdbaarheid van vaccins, nog steeds in de “gereedschapskist” van premier Rutte.

En dat is nog maar het begin.

Veel landen eisen van zorgpersoneel dat zij zich ofwel laten vaccineren, of anders hun baan verliezen in een tijd waarin we MEER artsen en verpleegkundigen nodig hebben - en vervolgens klagen ze erover dat het overgebleven personeel in de gezondheidszorg wordt overspoeld.

Daarom is het zo belangrijk om het kabinet en de Tweede Kamer te vertellen dat ze moeten ophouden met speculeren over verplichte vaccinaties!


 
0500.000
  347.240
 
347.240 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop verplichte vaccinaties

Aan: het kabinet en de Tweede Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden

Door de overheid verplichte vaccins schenden het grondrecht van lichamelijke integriteit en bedreigen de bestaanszekerheid van burgers over de hele wereld. Deze decreten brengen ook het aantal beschikbare medici om zieken te kunnen helpen in gevaar.

Geen enkele verkozen leider zou de bevoegdheid mogen hebben om mensen - bij herhaling - te dwingen een naald in hun arm te laten steken of te dreigen met boetes, verlies van werk, of verbanning uit het maatschappelijke leven. Twee jaar lang hebben autoritaire leiders over de hele wereld de COVID-19-pandemie gebruikt om de samenleving te sluiten, de bewegingsvrijheid te vernietigen en burgers te dwingen zich in te enten.

Maar mensen willen niet dat hun regering hun medische keuzes dicteert door middel van botte decreten. Medische vrijheid is noodzakelijk voor een vrije samenleving en moet worden gerespecteerd door alle overheidsinstellingen.

Ik eis dat u onmiddellijk stopt met het overwegen van verplichte vaccinaties!

Hoogachtend,

[Jouw naam]

Stop verplichte vaccinaties

Aan: het kabinet en de Tweede Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden

Door de overheid verplichte vaccins schenden het grondrecht van lichamelijke integriteit en bedreigen de bestaanszekerheid van burgers over de hele wereld. Deze decreten brengen ook het aantal beschikbare medici om zieken te kunnen helpen in gevaar.

Geen enkele verkozen leider zou de bevoegdheid mogen hebben om mensen - bij herhaling - te dwingen een naald in hun arm te laten steken of te dreigen met boetes, verlies van werk, of verbanning uit het maatschappelijke leven. Twee jaar lang hebben autoritaire leiders over de hele wereld de COVID-19-pandemie gebruikt om de samenleving te sluiten, de bewegingsvrijheid te vernietigen en burgers te dwingen zich in te enten.

Maar mensen willen niet dat hun regering hun medische keuzes dicteert door middel van botte decreten. Medische vrijheid is noodzakelijk voor een vrije samenleving en moet worden gerespecteerd door alle overheidsinstellingen.

Ik eis dat u onmiddellijk stopt met het overwegen van verplichte vaccinaties!

Hoogachtend,

[Jouw naam]