Petitie: Wij willen geen "ecologische autoriteit"!

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Wij willen geen "ecologische autoriteit"!

Petitie: Wij willen geen "ecologische autoriteit"!

010.000
  5.841
 
5.841 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

De zogenaamde "stikstofcrisis", die volgens het kabinet zo ongeveer het einde van de wereld betekent, wordt gebruikt om technocratische autoriteiten op te tuigen en onze vrijheden nog verder in te perken.

Hetzelfde hebben we eerder gezien bij de COVID-crisis, waarbij het OMT van Jaap van Dissel feitelijk enorm veel macht kreeg toegeschoven.

Pieter Heerma, de fractieleider in de Tweede Kamer van het CDA, haalde onlangs in het debat over de uitspraken van Wopke Hoekstra meerdere malen het coalitieakkoord aan.

Daarin staat dat het kabinet een "ecologische autoriteit" wil instellen om "wetenschappelijke en juridische borging" te leveren voor de maatregelen die nodig zijn om "de opgaven ten aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen".

Daarmee houdt het niet op. Er moet ook nog een "krachtige regie-organisatie" komen om "dit proces" te ondersteunen.

Eerst hadden we het OMT en nu wil het kabinet een "ecologische autoriteit" die ons kan voorschrijven wat we wel en niet nog mogen doen, met als rechtvaardiging dat we "de natuur moeten redden".

Dit alles stuurt aan op verdere centralisering van de macht bij een technocratische elite. Als samenleving bewegen we onmiskenbaar in een totalitaire richting.

We moeten dit proces een halt toeroepen! Want het gaat niet vanzelf stoppen.

Teken nu onze petitie aan Kamerleden om hen te verzoeken tegen ieder wetsvoorstel te stemmen waarmee een "ecologische autoriteit" zou worden opgetuigd om onze levens te beheersen!

Het is natuurlijk prima om te luisteren naar echte deskundigen over een belangrijke kwestie, maar wat we niet willen is een kleine groep "officiële experts" die in grote mate het beleid gaat dicteren, omdat de regering hun adviezen volgt, terwijl andere experts met een afwijkende mening de mond wordt gesnoerd.

Waar dit toe leidt, hebben we gezien met COVID en het OMT.

En hoe hard Rutte ook roept van wel, het is absoluut niet wetenschappelijk.

Dit gaat al lang niet meer over de vraag in hoeverre stikstof echt schadelijk is voor de natuur. Ook gaat het niet over een nobele redding van die natuur.

Dit gaat over een staat die nieuwe controlemechanismen optuigt, om de levens van gewone burgers tot op detailniveau te gaan beheersen.

Al eeuwenlang probeert de overheid haar grip op het volk te vergroten.

Nu zijn we op het punt aangekomen dat we straks, als we niet oppassen, een "stikstofautoriteit" hebben die ons vertelt of en hoeveel vlees we nog mogen eten, hoe lang we nog onder de douche mogen staan, of we nog mogen vliegen (of autorijden…) en wie weet wat nog meer!

Dit mogen we niet laten gebeuren.

Teken nu de petitie om Kamerleden op te roepen de "ecologische autoriteit" die het coalitieakkoord aankondigt tegen te houden!

Dit is de Ruttiaanse manier van besturen: luister naar "de wetenschap" en volg "de experts". Maar die experts worden wel eerst door de regering aangewezen.

Terwijl de regering daartoe helemaal niet inhoudelijk gekwalificeerd is. Hoe weten de ministers nu welke experts er gelijk hebben?

Want experts zijn het onderling zelden eens. Dat is nu net hoe wetenschap vooruitgang boekt: door het constante debat tussen wetenschappers die verschillend over dingen denken.

Dat hele idee is aan Rutte en zijn trawanten blijkbaar niet besteed. Zijn experts dienen, of ze dit nu beseffen of niet, de macht.

Want hun adviezen worden gebruikt om het volk aan banden te leggen. Precies wat de overheid al eeuwenlang in toenemende mate probeert te bereiken.

Als we nu niet opstaan en deze ontwikkeling blokkeren, is het eind straks zoek. Er zullen steeds meer crises worden (uit)gevonden, waarvoor nóg méér experts nodig zijn om die te beheersen.

En om ons te beheersen!

Want uiteindelijk zijn het onze vrijheden en grondrechten die hierbij het onderspit delven.

We moeten nu opstaan en ons verenigen, want alleen samen kunnen deze kwalijke ontwikkeling een halt toeroepen.

Teken daarom vandaag nog onze petitie! We moeten opkomen voor onze vrijheden en grondrechten.

010.000
  5.841
 
5.841 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Wij willen geen "ecologische autoriteit"!

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen geen officiële "ecologische autoriteit" die met analyses van "officiële experts" onze vrijheden kan ondergraven.

We hebben eerder met het OMT gezien hoe dit functioneert: het wetenschappelijk debat wordt stilgelegd, omdat de door de regering aangewezen experts hebben gesproken.

Vervolgens gebruikt het kabinet de adviezen van deze experts om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen te rechtvaardigen.

Dat willen we niet nog eens meemaken!

We willen niet dat ons eenzijdig allerlei geboden en verboden worden opgelegd, met een beroep op een een selecte club experts die menen dat dit nodig is om “de natuur” of “het klimaat” te redden.

Ook willen we niet dat er een "krachtige regie-organisatie" komt om "dit proces" te ondersteunen, zoals het huidige coalitieakkoord suggereert.

Wij vragen u dan ook dringend om ieder wetsvoorstel weg te stemmen waarmee een "ecologische autoriteit" of een bijbehorende "regie-organisatie" zou worden ingesteld.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Wij willen geen "ecologische autoriteit"!

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen geen officiële "ecologische autoriteit" die met analyses van "officiële experts" onze vrijheden kan ondergraven.

We hebben eerder met het OMT gezien hoe dit functioneert: het wetenschappelijk debat wordt stilgelegd, omdat de door de regering aangewezen experts hebben gesproken.

Vervolgens gebruikt het kabinet de adviezen van deze experts om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen te rechtvaardigen.

Dat willen we niet nog eens meemaken!

We willen niet dat ons eenzijdig allerlei geboden en verboden worden opgelegd, met een beroep op een een selecte club experts die menen dat dit nodig is om “de natuur” of “het klimaat” te redden.

Ook willen we niet dat er een "krachtige regie-organisatie" komt om "dit proces" te ondersteunen, zoals het huidige coalitieakkoord suggereert.

Wij vragen u dan ook dringend om ieder wetsvoorstel weg te stemmen waarmee een "ecologische autoriteit" of een bijbehorende "regie-organisatie" zou worden ingesteld.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]