Oproep: Schort energiebelasting op

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Oproep: Schort energiebelasting op

Oproep: Schort energiebelasting op

0100.000
  83.603
 
83.603 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Dit kan zo niet langer.

Het zal je niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit.

Mensen krijgen belachelijk hoge nieuwe termijnbedragen opgelegd en bedrijven, met name mkb'ers, dreigen failliet te gaan.

De regering heeft met Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, maar deze gaan lang niet ver genoeg.

Het land is in crisis.

We kunnen niet verwachten dat de regering alle problemen in de wereld voor ons oplost... maar wat we wel mogen verwachten van onze politici is dat ze ophouden geld te willen verdienen aan energiebelastingen, bovenop de toch al torenhoge energieprijzen.

Daarom roepen wij nu op tot de volgende, hoognodige crisismaatregel:

Schort tijdelijk alle belastingen, inclusief btw, op die op dit moment de reeds belachelijk hoge energierekeningen nog hoger maken.

Teken nu de petitie, waarin we Kamerleden oproepen om ieders energierekening te verlagen door tijdelijk alle vormen van energiebelasting op te schorten.

Bakkers, horeca, glastuinbouwers... allemaal dreigen ze in ernstige problemen te komen door de oplopende energieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne, maar ook van langjarig beleid van onze regering en van regeringen wereldwijd.

Omdat men overhaast van fossiele brandstoffen af wilde, is veel minder dan voorheen geïnvesteerd in nieuwe olie- en gaswinning.

Dit terwijl ook kernenergie niet als 'groen' genoeg werd gezien en we nog steeds niet genoeg energie kunnen opwekken met enkel zon en wind.

Opvallend is dat juist uit 'groene' hoek nu stemmen klinken om de mkb'ers die in problemen komen niet te helpen.

Ze zien hun kans schoon om eindelijk de 'vergroening' die ze altijd al wilden nu in één keer radicaal door te voeren.

Als het gas zo duur is, wil immers iedereen wel van het gas af. En aangezien de elektriciteitsprijzen ook enorm gestegen zijn, hopen ze dat bijvoorbeeld horeca nu eindelijk eens een keer die terrasverwarmers uit zullen laten.

Bovendien kwam vanuit het ministerie van Financiën het advies aan minister Sigrid Kaag dat de regering mkb'ers rustig failliet kan laten gaan, omdat dit "geen maatschappelijk ontwrichtende werking" zou hebben.

"Een gezonde marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt verduurzaming en innovatie aan", aldus hoge ambtenaren van het ministerie.

Dit terwijl vier op de tien mkb'ers toch al dreigt om te vallen, omdat ze overheidssteun die ze hebben ontvangen tijdens COVID moeten terugbetalen.

Als deze mkb'ers failliet gaan, heeft dat serieuze gevolgen voor werkgelegenheid en economie. Terwijl we toch al aankoersen op een stevige recessie.

Het is nogal cynisch om dan opgetogen te beweren dat dit de krapte op de arbeidsmarkt vermindert... Alsof het iets goeds is dat mensen hun baan en hun inkomen verliezen.

Er zijn inmiddels enige maatregelen aangekondigd, zoals een beperkt prijsplafond voor kleine bedrijven en een oplossing voor grootgebruikers ergens in 2023, maar die zijn hopeloos inadequaat.

Veel ondernemers weten niet hoe ze de aanstaande winter door moeten komen.

Daarom moeten we nu opkomen voor alle bakkers, cafébazen en tuinbouwers die in problemen komen door de hoge energieprijzen. Teken de petitie vandaag.

Maar niet alleen mkb'ers komen in gevaar. Vele gewone burgers hebben al nieuwe termijnbedragen ontvangen van honderden of zelfs duizenden euro's.

De overheid wil nu een met belastinggeld gefinancierd prijsplafond invoeren en dan in 2023 de energiebelasting niet verlagen! Dit is onacceptabel.

Het aangekondigde prijsplafond geldt maar tot een betrekkelijk geringe hoeveelheid energieverbruik, die door de overheid als redelijk wordt gezien.

Daarbij is ook nog meegenomen dat het zo weinig moet zijn dat het mensen alsnog stimuleert om zuinig aan doen. Vooral wat betreft gas, want het idee was immers toch al dat we van het gas af moeten.

Bovendien gaat volgens de huidige plannen op 1 januari de btw, die voor de tweede helft van 2022 is de BTW verlaagd van 21 naar 9 procent, weer terug omhoog. Terwijl de energieprijzen dan nog steeds hoog zullen zijn.

Voor veel bedrijven en ook voor veel gezinnen zullen de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen niet genoeg zijn om een torenhoge rekening te voorkomen.

De NOS bericht dat meer dan de helft van de huishoudens met een laag inkomen alsnog in energiearmoede dreigen te vervallen door de hoge energiekosten.

Dit is niet alleen dramatisch voor de mensen die het direct betreft: onze hele economie en zelfs onze voedselvoorziening komen in gevaar.

De bekende voedselproducent HAK heeft bijvoorbeeld tijdelijk de productie stilgelegd, omdat de energiekosten de pan uit rezen.

En dat is nog maar het begin.

Daarom zou het gepast zijn als de regering, alleen al uit overwegingen van solidariteit, voor de duur van deze crisis stopt met het heffen van belastingen op energie.

Teken onze petitie aan Kamerleden om bedrijven en huishoudens te helpen tijdens deze energiecrisis, door alle belastingen op energie voorlopig op te schorten.

0100.000
  83.603
 
83.603 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Oproep: Schort energiebelasting op

Geachte Kamerleden,

Het zal u niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit.

De regering heeft op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, maar de energiebelasting blijft onaangetast.

Dit vinden wij onacceptabel.

Daarom roepen wij u op om u in te zetten voor de volgende, nu hoognodige crisismaatregel:

Schort tijdelijk alle belastingen, inclusief btw, op die op dit moment de reeds belachelijk hoge energierekeningen nog hoger maken.

Het zou gepast zijn als de regering, alleen al uit overwegingen van solidariteit, voor de duur van deze crisis stopt met het heffen van belastingen op energie. Totdat de prijzen weer zijn genormaliseerd.

Gezinnen en bedrijven rekenen op u voor hun voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Oproep: Schort energiebelasting op

Geachte Kamerleden,

Het zal u niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit.

De regering heeft op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, maar de energiebelasting blijft onaangetast.

Dit vinden wij onacceptabel.

Daarom roepen wij u op om u in te zetten voor de volgende, nu hoognodige crisismaatregel:

Schort tijdelijk alle belastingen, inclusief btw, op die op dit moment de reeds belachelijk hoge energierekeningen nog hoger maken.

Het zou gepast zijn als de regering, alleen al uit overwegingen van solidariteit, voor de duur van deze crisis stopt met het heffen van belastingen op energie. Totdat de prijzen weer zijn genormaliseerd.

Gezinnen en bedrijven rekenen op u voor hun voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]