Verraad onze boeren niet: nooit gedwongen uitkoop

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Verraad onze boeren niet: nooit gedwongen uitkoop

Verraad onze boeren niet: nooit gedwongen uitkoop

010.000
  8.933
 
8.933 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Polderkunstenaar Johan Remkes heeft een ei gelegd en het kabinet is ermee gaan rennen.

Veel mooie woorden en goede bedoelingen, maar wat kopen de boeren daarvoor die straks als "piekbelasters" worden aangemerkt?

Niet veel! Want zij moeten hun uitstoot van stikstof tot bijna nul reduceren. Binnen een jaar, als het aan Remkes ligt.

Het is maar de vraag voor hoeveel van de bedrijven aanpassen of verplaatsen een realistische optie is.

Van "piekbelaster" in korte tijd je uitstoot naar bijna nul terugbrengen, lijkt niet bepaald eenvoudig.

En wat verplaatsen betreft stelde GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet de vraag: welke provincies willen deze "piekbelasters" hebben?

Daarom moeten we het opnemen voor deze boeren en indirect voor alle boeren en voor iedereen die iets bezit en die niet wil dat de overheid dit zomaar af kan nemen.

Teken onze nieuwe petitie aan Kamerleden, om hen op te roepen nooit akkoord te gaan met gedwongen sluiting van boerenbedrijven.

Want zelfs al krijgen de betreffende boeren er een mooi bedrag voor (in het verleden is dit vaak tegengevallen), het is belachelijk dat zij het bedrijf en de grond die zij in eigendom hebben, en waar zij wellicht al generaties lang boeren, gedwongen zouden moeten opgeven.

Dit zou weer een stap verder zijn richting een staat die vindt dat alles in beginsel van haar is, maar dat als je geluk hebt (en je aan alle regels houdt) je nog iets mag houden.

Het is, kortom, een aanval op het principe van eigendom als zodanig.

Op allerlei gebieden zien we een staat die steeds meer totalitaire trekken vertoont, en de gedwongen onteigening van boeren (die symbool staan voor zelfredzaamheid) zou een volgende stap in die verkeerde richting zijn.

Dat is een ontwikkeling die we als samenleving niet zonder slag of stoot mogen laten gebeuren.

Teken daarom nu voor de bescherming van het eigendom van boeren en van ieder van ons in de samenleving!

In de brief aan de Kamer van de nieuwe landbouwminister Piet Adema, vinden we de volgende zin over de aanpak van de 500-600 "piekbelasters":

"We volgen daarbij de gefaseerde aanpak van de heer Remkes: aanpassen, verplaatsen en daarna het gesprek aangaan over (vrijwillig) stoppen."

De haakjes rond "(vrijwillig)" zijn veelzeggend!

Eigenlijk komt het neer op hetzelfde als wat Remkes al schreef: liefst vrijwillig, maar desnoods onder dwang.

Want wat als het de 500-600 "piekbelasters" waar Remkes over heeft (en het is nog maar de vraag hoeveel het er uiteindelijk worden) niet lukt om op korte termijn hun uitstoot van stikstof bijna geheel te reduceren, of een verhuizing te regelen naar een ander gebied?

Dat is bepaald niet ondenkbaar.

Dan zullen ongetwijfeld de duimschroeven alsnog worden aangedraaid, want als de "piekbelasters" niet stoppen met uitstoten, mogen er volgens de huidige wetgeving (die zelfs volgens Remkes en het kabinet gebrekkig is!) geen bouwvergunningen meer worden afgegeven.

Dan gaat het land "op slot"! (Het doemscenario waar Remkes mee schermt.)

En daarom moeten nu 500-600 "piekbelasters" worden opgeofferd aan de huidige, kromme wet- en regelgeving, die vooral op een papieren werkelijkheid berust.

Dit mogen we niet laten gebeuren!

Teken daarom direct en roep Kamerleden op om de gedwongen uitkoop of het eenzijdig intrekken van de vergunningen van boeren te stoppen.

010.000
  8.933
 
8.933 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Nooit gedwongen uitkoop

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, willen u vragen om op alle mogelijke manieren aan het kabinet duidelijk te maken dat gedwongen uitkoop van boeren nooit acceptabel is. Hetzelfde geldt voor het eenzijdig intrekken van vergunningen, om zo boeren te dwingen om te stoppen.

Stem hier tegen, als een voorstel waarvan gedwongen sluiting van boerenbedrijven onderdeel uitmaakt in stemming komt, en doe wat u kunt om dit te stoppen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Nooit gedwongen uitkoop

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, willen u vragen om op alle mogelijke manieren aan het kabinet duidelijk te maken dat gedwongen uitkoop van boeren nooit acceptabel is. Hetzelfde geldt voor het eenzijdig intrekken van vergunningen, om zo boeren te dwingen om te stoppen.

Stem hier tegen, als een voorstel waarvan gedwongen sluiting van boerenbedrijven onderdeel uitmaakt in stemming komt, en doe wat u kunt om dit te stoppen!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]