Petitie: Stop de nieuwe pandemiewet

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Stop de nieuwe pandemiewet

Petitie: Stop de nieuwe pandemiewet

050.000
  23.603
 
23.603 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

We weten allemaal nog goed welke zeer zware inperkingen van onze rechten we hebben ervaren tijdens de COVID-lockdowns.

Veel van deze maatregelen, zoals het verplicht dragen van "beschermingsmiddelen" (zoals mondkapjes) en de verplichte "veilige afstand" (bijvoorbeeld anderhalf meter), dreigen nu permanent onderdeel te worden van de Nederlandse wet!

Dit terwijl de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangaf dat het niet duidelijk is in hoeverre de maatregelen van de overheid daadwerkelijk geholpen hebben om het coronavirus terug te dringen.

De daadwerkelijke effecten van de maatregelen zijn zelfs nog nauwelijks geëvalueerd, terwijl het kabinet destijds wel heel stellig was over de door haar verwachte effecten.

Het is zeer problematisch om zware, vrijheidsbeperkende maatregelen permanent vast te leggen in een wet... terwijl het niet eens bewezen is dat deze maatregelen helpen!

Teken daarom nu onze nieuwe petitie aan Kamerleden, om de nieuwe pandemiewet van het kabinet -- met daarin o.a. verplichte "beschermingsmiddelen" (zoals mondkapjes) en verplicht afstand houden -- te verwerpen.

De nieuwe wet bevat niet enkel verplichte "beschermingsmiddelen" en verplicht afstand houden, maar ook het sluiten van publieke plaatsen en een testplicht en/of verplichte thuisquarantaine voor reizigers!

Dat laatste is quarantaine thuis, "of in een specifiek aan de reiziger toegewezen verblijfplaats".

Ook staat er geen maximale tijdsduur voor deze quarantaine in de wet, maar enkel: "gedurende een ononderbroken periode van een bij ministeriële regeling te bepalen aantal dagen".

De wet laat dus nog alle ruimte aan het kabinet om de plaats en tijdsduur van de verplichte quarantaine nader in te vullen!

Dit is een griezelig vooruitzicht.

Stel: je bent in het buitenland en er breekt een pandemie uit. Mag een toekomstig kabinet je dan vervolgens bij terugkeer opsluiten op een nader te bepalen locatie, voor een nader te bepalen tijdsduur?

Het lijkt erop!

Een ander probleem met het wetsvoorstel is dat het kabinet zichzelf een "noodbevoegdheid" toekent, om alsnog verder te kunnen gaan dan wat in de wet omschreven is.

Het artikel hierover spreekt heel vaag over "andere collectieve maatregelen" die "bij ministeriële regeling" kunnen worden genomen.

Minister Kuipers zegt dat het kabinet hier "zeer terughoudend' mee om zal gaan... maar dat is niet bepaald wat we tijdens COVID hebben gezien!

Bovendien: hoe kan hij dit beloven voor toekomstige kabinetten, die er misschien helemaal niet terughoudend mee om willen gaan?

Teken daarom nu de petitie tegen de nieuwe pandemiewet van het kabinet, en zorg dat wat we tijdens COVID hebben gezien niet meer kan gebeuren!

Opnieuw zien we hier een kabinet dat meer macht naar zich toe wil trekken, om de levens van burgers te kunnen bepalen.

De totalitaire neigingen die we tijdens COVID hebben gezien, dreigen nu permanente wetgeving te worden.

Sommige van de ergste uitwassen, zoals vaccinatiepaspoort en avondklok, zijn vooralsnog buiten de wet gehouden...

Maar de "noodbevoegdheid" van het kabinet laat alsnog alle ruimte voor vergaande maatregelen die niet in de wet omschreven worden.

Dit is een blanco cheque die de deur openzet voor vaccinatiepaspoorten en avondklokken... en zelfs voor maatregelen waar we op dit moment nog nooit van hebben gehoord.

Deze nieuwe machtsgreep van het kabinet moeten we absoluut zien te voorkomen!

Teken daarom snel de petitie om de nieuwe pandemiewet te stoppen, die ruimte geeft aan willekeurige machtsuitoefening door het kabinet.

050.000
  23.603
 
23.603 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop de nieuwe pandemiewet

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, zijn geschrokken van de inhoud van de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid die nu voorligt, beter bekend als de "pandemiewet".

Veel van de maatregelen die we hebben gezien tijdens COVID, zoals het verplicht dragen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en het verplicht afstand houden van onze medemens, dreigen nu permanent onderdeel te worden van de Nederlandse wet.

Dit terwijl de Onderzoeksraad voor Veiligheid onlangs nog heeft aangegeven dat de effectiviteit van deze maatregelen niet bewezen is. Deze is zelfs nog nauwelijks geëvalueerd!

Hierom en omdat het vaak grove inperkingen van de rechten en vrijheden van burgers betreft, willen wij u dringend verzoeken om tegen de door het kabinet voorgestelde "pandemiewet" te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop de nieuwe pandemiewet

Geachte Kamerleden,

Wij, de ondertekenaars, zijn geschrokken van de inhoud van de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid die nu voorligt, beter bekend als de "pandemiewet".

Veel van de maatregelen die we hebben gezien tijdens COVID, zoals het verplicht dragen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en het verplicht afstand houden van onze medemens, dreigen nu permanent onderdeel te worden van de Nederlandse wet.

Dit terwijl de Onderzoeksraad voor Veiligheid onlangs nog heeft aangegeven dat de effectiviteit van deze maatregelen niet bewezen is. Deze is zelfs nog nauwelijks geëvalueerd!

Hierom en omdat het vaak grove inperkingen van de rechten en vrijheden van burgers betreft, willen wij u dringend verzoeken om tegen de door het kabinet voorgestelde "pandemiewet" te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]