Petitie: Stop de EU-uitstootbelasting

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Stop de EU-uitstootbelasting

Petitie: Stop de EU-uitstootbelasting

010.000
  6.025
 
6.025 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Het is weer zover!

De EU heeft een besluit genomen, waar wij voor moeten betalen.

En niet zo'n beetje ook.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben onlangs afgesproken dat het EU-brede systeem om de uitstoot van "broeikasgassen" terug te dringen, genaamd Emissions Trading System (ETS), moet worden uitgebreid.

Iedereen moet straks gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.

Iedereen, dus ook jij!

Dit gaat middels het verkopen, door de EU, van rechten om broeikasgassen uit te stoten.

Ze willen dan vervolgens steeds minder van deze rechten gaan verkopen, zodat de uitstoot ieder jaar afneemt.

En zodat alles steeds duurder wordt, in een tijd dat gewone mensen toch al te lijden hebben onder hoge inflatie.

We moeten hiertegen protesteren.

Teken daarom onze petitie aan Kamerleden, om hen te verzoeken niet in te stemmen met de invoering van de EU-uitstootbelasting.

In feite komt het neer op een nieuwe EU-belasting op producten die uitstoot van "broeikasgassen" met zich meebrengen.

Producenten moeten namelijk betalen voor deze rechten en zullen dit doorberekenen in de prijs van hun producten.

Direct of indirect gaat het over zo'n beetje alle producten, al ligt de nadruk vooralsnog op brandstof.

Dat betekent dat tanken straks weer duurder wordt!

En ook het verwarmen, koken en douchen op gas gaan nog eens extra duur worden.

Net als elektriciteit, als deze niet puur "groen" is opgewekt.

Bovendien gaat het op dit moment nog vooral over CO2, maar in sommige gevallen ook al over methaan.

Dit zou kunnen betekenen dat veeboeren straks ook extra moeten betalen voor de "uitstoot" van hun koeien, varkens, kippen, en schapen. Zodat vlees en zuivel ook weer duurder worden.

Alsof onze boeren het nog niet moeilijk genoeg hebben!

Teken daarom nu de petitie tegen het invoeren van een EU-belasting, waardoor het leven voor gewone mensen onbetaalbaar dreigt te worden.

De opbrengst van de verkoop van uitstootrechten komt in een grote pot, waar de EU EU-dingen mee kan doen.

Het is dus feitelijk een EU-belasting.

Onderdeel van de plannen is zelfs een EU-brede bijstandsregeling, voor mensen die dankzij deze nieuwe belasting niet meer goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hierdoor worden mensen afhankelijk gemaakt van de EU.

Het is een verdere centralisering van de macht.

Ik zou het zelfs een machtsgreep noemen, omdat de EU hiermee grote financiële middelen zou verkrijgen onafhankelijk van de lidstaten.

En geld is macht.

We moeten dit bijzonder kwalijke plan stoppen, door de politiek te laten weten dat kiezers hier niet van gediend zijn.

Roep daarom Nederlandse Kamerleden op om niet in te stemmen met deze machtsgreep van de EU!

010.000
  6.025
 
6.025 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop de EU-uitstootbelasting

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschrokken van het onlangs gesloten EU-akkoord om het Emission Trading System (ETS) verder uit te breiden.

Feitelijk komt dit neer op een EU-belasting op de uitstoot van onder meer CO2.

De prijzen die burgers moeten betalen voor energie, brandstof en velerlei producten worden hierdoor direct of indirect nog hoger dan ze al zijn.

Het is voor veel Nederlanders in deze tijden van inflatie al moeilijk genoeg om rond te komen.

De voorgestelde oplossing daarvoor, een soort EU-bijstandsregeling, verplaatst bovendien meer macht naar de EU en maakt economisch kwetsbare mensen afhankelijk.

Onder het mom van het klimaat redden, is dit in feite een machtsgreep van de EU.

Door het verkopen van uitstootrechten, wil zij zich van eigen financiële middelen voorzien.

Om al deze redenen verzoeken wij u met klem: ga niet akkoord met de nieuwe ETS-plannen van de EU!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop de EU-uitstootbelasting

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschrokken van het onlangs gesloten EU-akkoord om het Emission Trading System (ETS) verder uit te breiden.

Feitelijk komt dit neer op een EU-belasting op de uitstoot van onder meer CO2.

De prijzen die burgers moeten betalen voor energie, brandstof en velerlei producten worden hierdoor direct of indirect nog hoger dan ze al zijn.

Het is voor veel Nederlanders in deze tijden van inflatie al moeilijk genoeg om rond te komen.

De voorgestelde oplossing daarvoor, een soort EU-bijstandsregeling, verplaatst bovendien meer macht naar de EU en maakt economisch kwetsbare mensen afhankelijk.

Onder het mom van het klimaat redden, is dit in feite een machtsgreep van de EU.

Door het verkopen van uitstootrechten, wil zij zich van eigen financiële middelen voorzien.

Om al deze redenen verzoeken wij u met klem: ga niet akkoord met de nieuwe ETS-plannen van de EU!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]