Stop NPO-censuur: Red Ongehoord Nederland!

Petitie aan de Nederlandse staatssecretaris Cultuur en Media

 

Stop NPO-censuur: Red Ongehoord Nederland!

Stop NPO-censuur: Red Ongehoord Nederland!

050.000
  21.389
 
21.389 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

De NPO heeft voor de derde keer een boete opgelegd aan de jonge omroep Ongehoord Nederland.

Waarom?

Omdat Ongehoord Nederland inhoudelijk niet meegaat met wat "weldenkende Nederlanders" horen te denken, volgens de NPO en in het bijzonder volgens NPO-Ombudsman Margo Smit.

De NPO baseert zich bij het opleggen van de sancties vooral op de rapporten van deze NPO-Ombudsman.

Volgens de ombudsman zou Ongehoord Nederland zich niet hebben gehouden aan de "Journalistieke Code" van de NPO.

Dit is een document dat alle omroepen bij de publieke omroep moeten ondertekenen om mee te mogen doen.

In het document staat onder andere de regel: "de informatie die we brengen klopt en wordt gecheckt".

Dat is het kernpunt waar de NPO-Ombudsman over valt bij Ongehoord Nederland.

Volgens haar zouden er bij de omroep steeds maar weer feiten naar voren komen die niet kloppen.

Maar de NPO en haar ombudsman gaan niet over wat feiten zijn en wat niet.

Deze opstelling is onacceptabel, omdat het feitelijk neerkomt op inhoudelijke censuur.

Teken daarom onze petitie aan staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu, om haar duidelijk te maken dat deze NPO-censuur niet acceptabel is.

Waar struikelt de NPO-Ombudsman nu concreet over?

Als een gast in de studio een "alternatief feit" noemt, waarvan de ombudsman dus niet gelooft dat het een feit is, zou de presentator hier volgens haar tegen in moeten gaan.

En dat gebeurt steeds maar niet bij Ongehoord Nederland!

En soms zijn er zelfs presentatoren die iets zeggen, wat volgens de ombudsman helemaal niet klopt.

Dat er wel degelijk verschillen van inzicht kunnen bestaan over wat "de feiten" zijn, lijkt bij haar niet door te dringen.

Voor de ombudsman zijn bepaalde dingen nu eenmaal gewoon een feit. Dingen die haar favoriete "experts" hebben vastgesteld.

Zoals dat COVID-vaccinaties maar zelden bijwerkingen geven. Of dat de "omvolkingstheorie" niet klopt.

En dat soort dingen horen journalisten gewoon te weten en te verkondigen bij de publieke omroep.

Anders doe je niet goed mee.

En dat is precies waar de NPO haar boetes op baseert: zij stelt dat Ongehoord Nederland "onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking" (artikel 2.154 van de Mediawet).

Want ze hebben toch getekend voor de "Journalistieke Code", waarin staat dat de informatie moet kloppen? En de ombudsman zegt dat de informatie niet klopt!

Dan ben je niet goed aan het samenwerken, lijkt de redenatie te zijn.

En het wordt nog erger.

Niet alleen krijgt Ongehoord Nederland boetes, de NPO heeft ook aangegeven zich te beraden op de vraag of de omroep niet helemaal uit het publieke bestel moet worden verbannen.

"De raad van bestuur zal zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken", aldus de NPO.

Dit mag niet gebeuren.

Teken daarom onze petitie aan de staatssecretaris Cultuur en Media, met CC aan Kamerleden, om haar te laten weten dat Ongehoord Nederland om deze redenen niet van de buis gehaald mag worden.

De rapporten van de ombudsman verraden een opvallend simplistisch wereldbeeld:

"Wij" weten dingen en wie het daar niet mee eens is en iets anders zegt, verspreidt misinformatie of desinformatie.

Ze zegt nota bene zelf in haar rapporten dat het niet aan de ombudsman is om inhoudelijke oordelen te vellen, maar oordeelt vervolgens meermaals dat iets inhoudelijk onjuist is.

Volgens wie zijn die dingen onjuist?

Ombudsman Margo Smit: "volgens experts, databases en onderzoeken van als feitelijk en onpartijdig geaccepteerde instellingen en organisaties".

Geaccepteerd door wie?

Door Margo Smit en mensen zoals zij.

Of, zoals ze het zelf verwoordt: "Wat je ziet in een aantal programma's van Ongehoord Nederland, is dat er van alles langskomt, heel vaak meningen van gasten die op onderbouwing rusten waar je aanwijsbaar van kunt zeggen: daar zit informatie in die niet klopt. Dat weten wij."

Wij?

Het is een ongelooflijk oppervlakkige en elitaire manier om te denken over kennis: voor Margo Smit zijn de feiten van haar sociale groep, de Nederlandse polderelite, de enige feiten.

Het is de polderelite, of zelfs de wereldwijde elite, die bepaalt welke feiten juist zijn. Dat vaccinaties goed zijn en dat jij het klimaat en de natuur aan het verpesten bent met je stomme keuzes.

Die feiten zijn onbetwistbaar. Anders doe je niet goed mee en moet je worden uitgesloten.

Hier zien we weer de totalitaire tendens, die we ook zagen tijdens COVID: je doet mee of je bent asociaal en gek. Een wappie.

We moeten tegen deze tendens in het verweer komen.

Teken daarom onze petitie voor het behoud van Ongehoord Nederland!

050.000
  21.389
 
21.389 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop inhoudelijke censuur bij de NPO

Aan Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu
CC Nederlandse Kamerleden

Geachte staatssecretaris,

Met zorg hebben wij vernomen dat de NPO inmiddels een derde boete heeft opgelegd aan de omroep Ongehoord Nederland (ON!).

De NPO gaat bij het instellen van deze sancties uit van onvolledig onderbouwd en bevooroordeeld onderzoek van de NPO-Ombudsman. Zonder dit bovendien juridisch helder te onderbouwen.

Als op basis hiervan de vergunning van Ongehoord Nederland zou worden ingetrokken, zou dit een groot onrecht zijn.

Het is niet aan de NPO of aan de NPO-Ombudsman om te bepalen wat "de feiten" zijn, waar alle journalisten van uit moeten gaan.

Een omroep laten verbieden omdat zij te ver afstaat van de Hilversumse consensus, want daar zou het in feite op neerkomen, is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting.

Daarom roepen wij u met klem op om Ongehoord Nederland niet van de buis te halen, maar om juist de NPO duidelijk te maken dat het niet acceptabel is om op deze manier indirect inhoudelijke censuur te plegen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop inhoudelijke censuur bij de NPO

Aan Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu
CC Nederlandse Kamerleden

Geachte staatssecretaris,

Met zorg hebben wij vernomen dat de NPO inmiddels een derde boete heeft opgelegd aan de omroep Ongehoord Nederland (ON!).

De NPO gaat bij het instellen van deze sancties uit van onvolledig onderbouwd en bevooroordeeld onderzoek van de NPO-Ombudsman. Zonder dit bovendien juridisch helder te onderbouwen.

Als op basis hiervan de vergunning van Ongehoord Nederland zou worden ingetrokken, zou dit een groot onrecht zijn.

Het is niet aan de NPO of aan de NPO-Ombudsman om te bepalen wat "de feiten" zijn, waar alle journalisten van uit moeten gaan.

Een omroep laten verbieden omdat zij te ver afstaat van de Hilversumse consensus, want daar zou het in feite op neerkomen, is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting.

Daarom roepen wij u met klem op om Ongehoord Nederland niet van de buis te halen, maar om juist de NPO duidelijk te maken dat het niet acceptabel is om op deze manier indirect inhoudelijke censuur te plegen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]