Sta op voor Laurens Buijs: Red academische vrijheid aan de UvA

Petitie aan de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam

 

Sta op voor Laurens Buijs: Red academische vrijheid aan de UvA

Sta op voor Laurens Buijs: Red academische vrijheid aan de UvA

010.000
  9.369
 
9.369 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Wie problemen heeft met de LHBTQ-beweging, mag dit niet meer uitspreken.

Dat is op steeds meer plaatsen het geval.

Ook aan de universiteit, waar wetenschappelijk debat gevoerd hoort te worden op basis van wetenschappelijke, in plaats van ideologische argumenten.

Wat is er gebeurd?

Laurens Buijs, docent aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een rapport ingeleverd bij het bestuur van de UvA.

Hij waarschuwt daarin over de bedreiging van de academische vrijheid door de "woke"-beweging.

Ook schreef hij er een opiniestuk over in het universiteitsblad.

Vervolgens bewezen "woke" studenten en docenten massaal zijn gelijk, door klachten in te dienen over de tekst.

"Studenten en collega’s zeggen dat ik met mijn standpunten hun ’safe space’ schend en zien dat als ’microagressie’", aldus Buijs.

Het ging er vooral om dat hij in zijn opiniestuk schreef dat het verschijnsel "non-binariteit" (mensen die zeggen dat ze geen man en ook geen vrouw zijn) in zijn ogen geen wetenschappelijke basis heeft.

Opleidingsdirecteur Michaela Hordijk nam vervolgens afstand van de "oordelen en kwetsende uitingen over non-binariteit van Buijs. ISW is een opleiding waar iedereen welkom is en op respect voor zijn/haar/hen identiteit kan rekenen."

Laurens Buijs zit inmiddels thuis en dreigt zijn baan te verliezen.

Teken de petitie aan UvA-rector magnificus Peter-Paul Verbeek om hem te vertellen dat kritiek op "woke"-ideologie en extreme LHBTQ-opvattingen moet kunnen aan de universiteit.

Het is niet wetenschappelijk of academisch om bepaalde, wetenschappelijk beargumenteerde standpunten uit te sluiten op basis van een tirannieke ideologie.

In de woorden van Buijs:

"Vanuit mijn expertise over androgynie ben ik bijvoorbeeld kritisch op het verschijnsel 'non-binair' en de bijbehorende obsessie met 'pronouns' (persoonlijke voornaamwoorden). Dit verschijnsel zie ik als een lege hype in de hoogmoderne samenleving, zonder wetenschappelijke basis in de biologie, psychologie en antropologie."

Maar dat mag hij dus niet zeggen van de boze LHBTQ'ers, die in een petitie aan de universiteit stellen dat een wetenschappelijke discussie over "non-binariteit" neerbuigend en schadelijk zou zijn.

Wetenschappelijke discussie aan de universiteit neerbuigend en schadelijk?!

Dit heeft niets meer met wetenschap te maken, of met het doel van een universiteit.

Laurens Buijs is nota bene zelf een heel eind meegegaan in de LHBTQ-ideologie. Puur omdat hij de laatste trend hierbinnen afwijst, namelijk het idee dat er "non-binaire" mensen zouden bestaan, wordt hij nu tot paria gemaakt aan de UvA.

En dat zegt alles. Als zelfs een "gematigde" LHBTQ-voorstander geen kritiek meer mag uiten op de onderdelen van die ideologie, dan mag níemand dat.

Daarom wil ik de rector magnificus van de UvA oproepen om de academische vrijheid voor iedereen te waarborgen.

Want als deze docent zijn baan verliest vanwege kritiek op de LHBTQ-ideologie, blijft er voor anderen straks helemaal geen ruimte meer over om een afwijkend standpunt te hebben.

Kom op voor de academische vrijheid: teken ook de petitie aan UvA-rector magnificus Peter-Paul Verbeek, zodat de "woke"-beweging gedwarsboomd wordt.

De vrijheid om iets anders te denken dan de representanten van het establishment, en om hier ook uiting aan te geven, staat steeds meer onder druk.

Laurens Buijs geeft een krachtige waarschuwing tegen "woke" en de doorgeslagen politieke correctheid:

"Het diversiteitsbeleid in de huidige vorm is een paard van Troje, waarmee het radicaal 'woke' gedachtengoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd. Terwijl de UvA zich in de communicatie steeds explicieter moreel verheven positioneert vanwege het diversiteitsbeleid, staat de academische vrijheid te wankelen, onder druk van toenemende politieke correctheid en dogmatische linkse ideologie, in het bijzonder bij de sociale wetenschappen."

Dit probleem speelt natuurlijk niet alleen bij de UvA, en niet alleen aan universiteiten, maar steeds meer in de hele samenleving.

De universiteiten lopen voorop, omdat de nieuwe generatie studenten steeds "woker" wordt.

En zij zijn de toekomstige bestuurders van ons land.

Daarom is het belangrijk dat juist aan de universiteiten de "woke"-ideologie wordt tegengesproken.

En dat docenten die dit doen, dus niet hun baan verliezen.

Anders gaat ons land straks nog veel harder richting de afgrond, dan nu al het geval is.

Teken daarom snel onze petitie en steek een spaak in het wiel van de "woke"-studenten die kritiek op hun gendertheorie willen verbieden.

010.000
  9.369
 
9.369 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Red academische vrijheid aan de UvA

Geachte rector magnificus,

Wij zijn geschrokken van de situatie die ontstaan is rond UvA-docent Laurens Buijs.

Als studenten zich "onveilig" voelen bij een bepaalde wetenschappelijke discussie, mag dit geen reden zijn om die discussie te verbieden en een docent te bedreigen met het verliezen van zijn baan.

Als Laurens Buijs zijn positie aan de universiteit verliest omdat hij een discussie wil voeren over "non-binariteit", zou dat een gevaarlijk precedent vormen voor de academische vrijheid in Nederland.

Wij roepen u daarom op alles te doen om dit te voorkomen en de academische vrijheid aan uw universiteit te beschermen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Red academische vrijheid aan de UvA

Geachte rector magnificus,

Wij zijn geschrokken van de situatie die ontstaan is rond UvA-docent Laurens Buijs.

Als studenten zich "onveilig" voelen bij een bepaalde wetenschappelijke discussie, mag dit geen reden zijn om die discussie te verbieden en een docent te bedreigen met het verliezen van zijn baan.

Als Laurens Buijs zijn positie aan de universiteit verliest omdat hij een discussie wil voeren over "non-binariteit", zou dat een gevaarlijk precedent vormen voor de academische vrijheid in Nederland.

Wij roepen u daarom op alles te doen om dit te voorkomen en de academische vrijheid aan uw universiteit te beschermen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]