Petitie: Eis een debat over WHO-richtlijnen

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Eis een debat over WHO-richtlijnen

overwinning

Petitie: Eis een debat over WHO-richtlijnen

020.000
  16.987
 
16.987 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

We hebben jouw aandacht direct nodig!

De Nederlandse regering is van plan om in te stemmen met wijzigingen in de Internationale Gezondheidsvoorschriften van de WHO, zonder dat er sprake is geweest van enige discussie of stemming in het parlement.

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen onthulde op Twitter dat we tot 6 juli de tijd hebben om hierover een debat te eisen in de Tweede Kamer.

We hebben de steun van minstens 30 Kamerleden nodig!

Deze veranderingen hebben invloed op ons allemaal en kunnen maatregelen zoals vaccinatiepaspoorten in een stroomversnelling brengen.

Kom nu in actie! Teken onze petitie om de Tweede Kamer op te roepen een debat en stemming te eisen over deze cruciale kwestie.

De voorgestelde wijzigingen zouden ervoor zorgen dat de periode die landen hebben om nieuwe WHO-plannen te verwerpen of er bezwaar tegen te maken, wordt ingekort.

Als landen niet binnen tien maanden een voorstel verwerpen of bezwaar maken, mógen ze het daarna niet meer afwijzen.

Het is bizar dat de WHO zoveel macht naar zich toetrekt. Stel dat een regering om wat voor reden dan ook die tien maanden bedenktijd gewoon laat verstrijken…

Opeens zitten alle inwoners van een land er dan aan vast!

Dat moeten we voorkomen.

Want dat land zou zomaar Nederland kunnen zijn!

Ook moeten we de nare gewoonte van de Nederlandse regering een halt toeroepen om internationale verplichtingen aan te gaan zonder het parlement en het volk te raadplegen.

Help ons jouw rechten te beschermen! Laat je stem horen door vandaag nog de petitie te tekenen.

Deze petitie is belangrijk omdat het Nederlandse politici en de wereld laat zien dat we om onze rechten en vrijheden geven.

Als ze ons negeren, zullen ze de gevolgen ondervinden tijdens de volgende verkiezingen.

We kunnen het globalistische machtsmisbruik verslaan als we onze krachten bundelen en de petitie tekenen.

We hebben 30 Tweede Kamerleden nodig om vóór 6 juli een debat en stemming te eisen.

Samen kunnen we onze toekomst veranderen. Laten we onze vrijheden beschermen en de controle terugnemen.

De tijd dringt – teken de petitie en eis nu actie van de Tweede Kamer!

020.000
  16.987
 
16.987 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Geachte Kamerleden,

De voorgenomen wijzigingen van de Internationale Gezondheidsvoorschriften (IHR) van de WHO (tractatenblad 2022, nr. 135) geven Nederland minder tijd om bezwaar te maken tegen of niet akkoord te gaan met toekomstige wijzigingen van de IHR.

De regering is voornemens hiermee in te stemmen, zonder dat er sprake is geweest van een fatsoenlijk debat of een stemming in de Kamer.

U heeft nog tot 6 juli de kans om dit debat aan te vragen.

Wij roepen u met klem op om dat te doen: vraag een debat aan over deze wijziging van de Internationale Gezondheidsvoorschriften en eis een hoofdelijke stemming!

Deze wijziging betekent feitelijk meer macht voor de WHO.

Als kiezers willen wij graag weten waar ieder Kamerlid staat op dit punt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Geachte Kamerleden,

De voorgenomen wijzigingen van de Internationale Gezondheidsvoorschriften (IHR) van de WHO (tractatenblad 2022, nr. 135) geven Nederland minder tijd om bezwaar te maken tegen of niet akkoord te gaan met toekomstige wijzigingen van de IHR.

De regering is voornemens hiermee in te stemmen, zonder dat er sprake is geweest van een fatsoenlijk debat of een stemming in de Kamer.

U heeft nog tot 6 juli de kans om dit debat aan te vragen.

Wij roepen u met klem op om dat te doen: vraag een debat aan over deze wijziging van de Internationale Gezondheidsvoorschriften en eis een hoofdelijke stemming!

Deze wijziging betekent feitelijk meer macht voor de WHO.

Als kiezers willen wij graag weten waar ieder Kamerlid staat op dit punt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]