Petitie: Onthul de waarheid achter de COVID-maatregelen

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Onthul de waarheid achter de COVID-maatregelen

Petitie: Onthul de waarheid achter de COVID-maatregelen

020.000
  19.003
 
19.003 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Let op, want er wordt op dit moment schijnbaar geprobeerd om enkele belangrijke waarheden onder het tapijt te vegen.

Het merendeel van de Tweede Kamer lijkt erop gebrand een parlementaire enquête over de COVID-maatregelen tijdens de pandemie uit te stellen.

Waarom?

Voorzitter Vera Bergkamp heeft gezegd dat een meerderheid van de Kamer wil wachten op een derde onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ook wordt er beweerd dat er niet genoeg ambtenaren zijn om te helpen met het onderzoek.

Klinkt verdacht, toch?

Vooral het feit dat de partijen die nu op de rem trappen, grotendeels dezelfde partijen zijn die het coronabeleid steunden dat hier onderzocht moet worden.

Zouden ze bang zijn dat de bevindingen misschien niet zo gunstig voor hen zijn?

We moeten nu handelen.

Teken onze petitie en eis een onafhankelijke COVID-evaluatiecommissie!

Veel van de partijen die nu de boel vertragen, zijn gewoonweg niet klaar om de werkelijkheid onder ogen te komen.

Zeker niet als je kijkt naar het meest recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat de regering bekritiseert voor het nauwelijks monitoren en evalueren van de effecten van hun maatregelen.

Daarom heeft Maurice de Hond opgeroepen tot een onafhankelijke evaluatiecommissie.

Want het parlement zichzelf laten onderzoeken, is alsof je de slager zijn eigen vlees laat keuren.

We hebben een onafhankelijke commissie nodig om te zorgen voor een evaluatie van de COVID-maatregelen die zo onpartijdig en objectief mogelijk is.

Van Kamerleden kan niet worden verwacht dat ze zichzelf bevragen en tot een eerlijk oordeel over hun eigen handelen komen.

Vooral niet wanneer ze die beslissingen in hun eigen gedachten destijds voor zichzelf hebben gerechtvaardigd.

Het trage tempo van een parlementaire enquête is op zichzelf ook zorgwekkend, gezien de urgentie van deze zaak.

We hebben externe, onafhankelijke onderzoekers nodig die de hele geschiedenis van de besluitvorming tijdens de pandemie kunnen beoordelen.

Deze onderzoekers moeten onafhankelijk zijn van het politieke establishment dat verantwoordelijk is geweest voor de beslissingen die hier geëvalueerd moeten worden.

Iedere partij moet onderzoekers kunnen aanstellen voor deze commissie, om te zorgen voor een diversiteit aan kritische stemmen.

Voeg je naam toe aan de groeiende lijst van mensen die een onafhankelijke evaluatiecommissie eisen om de COVID-maatregelen (en de politieke beslissingen die hebben geleid tot hun implementatie) te onderzoeken.

We kunnen niet langer wachten.

De gevolgen van de reactie van de regering op COVID zijn enorm en we voelen de effecten nog steeds.

Mentale gezondheidsproblemen, afnemend vertrouwen in instellingen en een verdeelde samenleving zijn slechts enkele van de gevolgen van de acties van de regering.

Door het onderzoek uit te stellen, lopen we het risico cruciale documenten en herinneringen te verliezen die ons kunnen helpen voor de toekomst.

Andere landen zijn al begonnen met evalueren, maar de regeringspartijen in Nederland lijken liever de spiegel te vermijden.

Dit is absoluut onacceptabel!

Als we politici kunnen laten zien dat het uitstellen van het onderzoek hen stemmen zal kosten, zullen ze van gedachten veranderen.

Met genoeg steun, kan onze petitie het verschil maken om de regering én het parlement verantwoordelijk te houden voor hun beslissingen tijdens de COVID-crisis.

Als we niet slagen, zal de regering blijven handelen met straffeloosheid, wetende dat het volk hen nimmer verantwoordelijk zal houden.

Maar als we winnen, sturen we een krachtige boodschap dat transparantie en verantwoordelijkheid belangrijk zijn.

We moeten dringend handelen.

Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het zal zijn om een duidelijke, eerlijke beoordeling van de reactie van de regering op de pandemie te krijgen.

Onze petitie kan een verschil maken, maar alleen als we genoeg handtekeningen verzamelen om impact te maken.

Mis deze cruciale kans niet om verantwoording te eisen. Teken de petitie nu!

020.000
  19.003
 
19.003 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Dringende oproep voor een onafhankelijke COVID-evaluatiecommissie

Geachte Kamerleden,

De tijd voor transparantie en verantwoordelijkheid is gekomen. Wij, de ondergetekenden, vragen met klem om de aanstelling van een buitenparlementaire, onafhankelijke COVID-evaluatiecommissie.

De huidige plannen om de parlementaire enquête naar COVID-maatregelen uit te stellen zijn onacceptabel. Het publiek verdient direct antwoord en inzicht in het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot deze maatregelen.

De commissie moet krachtig zijn en de bevoegdheid hebben om iedereen onder ede te ondervragen. Het doel moet zijn om de politieke besluitvorming en de effectiviteit van de genomen maatregelen tijdens de pandemieperiode van 2020-2022 kritisch te evalueren.

Elke politieke partij in de Eerste of Tweede Kamer moet onderzoekers voor deze commissie kunnen aanstellen, om te zorgen voor een diversiteit aan kritische stemmen.

Deze personen moeten onafhankelijk, onpartijdig en niet verbonden zijn aan het politieke establishment dat de beslissingen heeft genomen die nu geëvalueerd moeten worden.

Er moeten openbare hoorzittingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen kiezers hun eigen conclusies trekken op basis van transparant, objectief onderzoek.

We mogen politieke vooringenomenheid het onderzoek niet in de weg laten staan. De waarheid moet boven tafel komen en de kiezer verdient het om deze te weten.

We moeten leren van wat er gebeurd is, voordat er straks weer een pandemie voor de deur staat. Laten we dit cruciale onderzoek niet langer uitstellen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Dringende oproep voor een onafhankelijke COVID-evaluatiecommissie

Geachte Kamerleden,

De tijd voor transparantie en verantwoordelijkheid is gekomen. Wij, de ondergetekenden, vragen met klem om de aanstelling van een buitenparlementaire, onafhankelijke COVID-evaluatiecommissie.

De huidige plannen om de parlementaire enquête naar COVID-maatregelen uit te stellen zijn onacceptabel. Het publiek verdient direct antwoord en inzicht in het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot deze maatregelen.

De commissie moet krachtig zijn en de bevoegdheid hebben om iedereen onder ede te ondervragen. Het doel moet zijn om de politieke besluitvorming en de effectiviteit van de genomen maatregelen tijdens de pandemieperiode van 2020-2022 kritisch te evalueren.

Elke politieke partij in de Eerste of Tweede Kamer moet onderzoekers voor deze commissie kunnen aanstellen, om te zorgen voor een diversiteit aan kritische stemmen.

Deze personen moeten onafhankelijk, onpartijdig en niet verbonden zijn aan het politieke establishment dat de beslissingen heeft genomen die nu geëvalueerd moeten worden.

Er moeten openbare hoorzittingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen kiezers hun eigen conclusies trekken op basis van transparant, objectief onderzoek.

We mogen politieke vooringenomenheid het onderzoek niet in de weg laten staan. De waarheid moet boven tafel komen en de kiezer verdient het om deze te weten.

We moeten leren van wat er gebeurd is, voordat er straks weer een pandemie voor de deur staat. Laten we dit cruciale onderzoek niet langer uitstellen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]