Urgente oproep tot actie: Blokkeer het pandemieverdrag NU

De komende INB-onderhandelingen van 4-6 december kunnen bepalend zijn voor het lot van het pandemieverdrag van de WHO.

 

Urgente oproep tot actie: Blokkeer het pandemieverdrag NU

Urgente oproep tot actie: Blokkeer het pandemieverdrag NU

0500.000
  415.222
 
415.222 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

De inzet is nog nooit zo hoog geweest in onze voortdurende strijd tegen het pandemieverdrag van de WHO.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft weer een nieuw ontwerp onthuld van dit alarmerende voorstel, dat bedoeld is om het belangrijkste instrument te worden voor het beheer van wereldwijde gezondheidscrises.

Ze willen de wereldwijde gezondheidsautoriteit worden voordat "de volgende pandemie toeslaat", en het is aan ons om ze tegen te houden.

Dit gaat niet over gezondheidszorg; het gaat over wie de touwtjes in handen heeft in tijden van crisis.

Nu ze steeds dichter bij de afronding van de onderhandelingen komen, kunnen we het ons niet veroorloven om op onze schreden terug te keren.

Je hebt vanaf het allereerste begin achter ons gestaan in deze kwestie en je hebt in al onze eerdere campagnes enorme toewijding en betrokkenheid getoond.

Nu hebben we je steun weer nodig voor de eindsprint.

Tijdens de komende bijeenkomst van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) van 4 tot 6 december zal blijken of er "voldoende" wereldwijde consensus is om het pandemieakkoord in alle lidstaten te ratificeren.

Dit zou een baanbrekend moment kunnen zijn, dat mogelijk de weg vrijmaakt om het verdrag op tijd te ratificeren voor de gestelde deadline van mei 2024.

Er moet nu dringend actie worden ondernomen, want de volgende bijeenkomst van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) is al over een week. Wil jij tekenen om je te verzetten tegen deze totalitaire machtsgreep? Voeg je stem toe door vandaag nog onze petitie te ondertekenen.

Het laatste ontwerp bevat vergaande voorstellen die veel verder gaan dan eenvoudig 'gezondheidsmanagement'. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Een uitgebreide definitie van 'partij' - de term gaat nu verder dan natiestaten, waardoor de nationale soevereiniteit mogelijk verwatert.

(g) "Partij": een staat of regionale organisatie voor economische integratie die ermee heeft ingestemd gebonden te zijn door deze overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen ervan, en waarvoor deze overeenkomst van kracht is; (vertaling uit het Engels, red.)

  • Een permanent financieringsmechanisme - Dit voorstel zou de financiële steun voor de werkingsmechanismen van het verdrag institutionaliseren.
  • Gecentraliseerd beheer van het gezondheidszorgbeleid - De WHO zou een aanzienlijk gezag krijgen over het wereldwijde beheer van de gezondheidszorg, waardoor de autonomie van de lidstaten zou worden overschaduwd.
  • Autonomie van de WHO bij het uitroepen van pandemieën - De directeur-generaal zou zelfstandig de pandemiestatus kunnen uitroepen, wat gevolgen heeft voor economieën en burgerlijke vrijheden.
  • Bestrijding van 'desinformatie' - Vage bepalingen kunnen leiden tot beperking van de vrijheid van meningsuiting onder het mom van het tegengaan van de verspreiding van ziekten.
  • Weg is de "volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen" (zie hieronder):

  • En ja... het is nu ook JURIDISCH BINDEND!

Ze doen er met dubbele inspanning alles aan om dit vóór mei volgend jaar in gang te zetten.

Daarom is de aanstaande hoorzitting in Genève zo cruciaal en zal deze bepalen hoeveel vertrouwen er in het project is voor het komende nieuwe jaar.

Het werk dat we daar doen is essentieel als we deze opmars een halt willen toeroepen. We bouwen zo een verzet op van binnenuit.

Maar daarvoor moeten we wel op jouw ondersteuning kunnen rekenen.

Daarom vraag ik je om voorafgaand aan de INB-onderhandelingen van 4 tot 6 december onze petitie te ondertekenen en er bij de afgevaardigden op aan te dringen om de amendementen die worden voorgesteld om het beheer van de wereldwijde gezondheidszorg te centraliseren, te verwerpen.

Stel je een wereld voor waarin het gezondheidsbeleid centraal wordt gedicteerd en jouw beslissingen over gezondheid worden genomen door een ongekozen orgaan met verregaande en ingrijpende bevoegdheden.

Welnu, laat er geen misverstand over bestaan - als de globalisten ermee wegkomen, zou dit het gezondheidszorgbeleid wereldwijd centraliseren en juridisch bindend maken.

De besproken bepalingen van het verdrag zouden de WHO de bevoegdheid geven om pandemieën uit te roepen en noodsituaties op het gebied van gezondheidszorg te beheersen, waarbij nationaal beleid terzijde wordt geschoven. 

We hebben een echte kans om het jaar af te sluiten met een punt voorsprong op onze vijanden door deze waanzin te stoppen!

 

0500.000
  415.222
 
415.222 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Dringend verzoek om verstrekkende gevolgen van WHO-pandemieverdrag te overwegen

Ik schrijf u op een cruciaal moment nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dichter bij de afronding van het pandemieverdrag komt. Deze correspondentie komt voort uit een diepe bezorgdheid over de toekomst van wereldwijd gezondheidszorgbeleid en het behoud van individuele vrijheid en nationale soevereiniteit.

1. **Uitbreiding van de reikwijdte van de bevoegdheid van de WHO:** Het laatste ontwerp van het verdrag stelt een uitgebreide definitie van 'partij' voor, die verder gaat dan natiestaten en mogelijk de nationale soevereiniteit ondermijnt. Dit geeft aanleiding tot grote bezorgdheid over de verwatering van het recht van individuele landen op zelfbestuur op het gebied van gezondheidszorg.

2. **Permanent financieringsmechanisme:** Het verdrag introduceert een permanente financiële ondersteuningsstructuur voor zijn werkingsmechanismen, wat langetermijntoezeggingen impliceert zonder duidelijk toezicht van lidstaten.

3. **Gecentraliseerd beheer van het gezondheidszorg:** Het vertrouwt de WHO belangrijke autoriteit toe over het wereldwijde beheer van gezondheidszorg. Deze verschuiving in de machtsdynamiek dreigt de autonomie van de lidstaten te overschaduwen.

4. **Unilaterale pandemieverklaring:** Het verdrag geeft de directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid om zelfstandig de pandemiestatus af te kondigen, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de economie en de vrijheid van burgers.

5. **Mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting:** Vage bepalingen gericht op het bestrijden van 'desinformatie' kunnen onbedoeld leiden tot beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

De wereld kijkt toe en de beslissingen die tijdens deze onderhandelingen worden genomen, zullen bepalend zijn voor de toekomst van het wereldwijde gezondheidszorgbeleid en het machtsevenwicht tussen de WHO en haar lidstaten.

Wij geloven in een gezamenlijke benadering van uitdagingen op het gebied van wereldwijde gezondheid, maar niet ten koste van individuele vrijheden en nationale autonomie.

We vragen u om ons te steunen in ons verzet tegen het pandemieverdrag van de WHO in zijn huidige vorm.

We moedigen u aan om te pleiten voor een verdrag dat effectieve internationale samenwerking nastreeft zonder het terrein van individuele vrijheid en autonomie te betreden.

Uw optreden tijdens deze onderhandelingen zal een blijvende impact hebben op de wereld. Houd graag rekening met de stemmen van degenen die u vertegenwoordigt en met de basisprincipes van vrijheid en soevereiniteit bij het nemen van uw beslissingen.

Dank voor uw aandacht in deze kritieke kwestie.

Hoogachtend,


[Jouw naam]

Dringend verzoek om verstrekkende gevolgen van WHO-pandemieverdrag te overwegen

Ik schrijf u op een cruciaal moment nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dichter bij de afronding van het pandemieverdrag komt. Deze correspondentie komt voort uit een diepe bezorgdheid over de toekomst van wereldwijd gezondheidszorgbeleid en het behoud van individuele vrijheid en nationale soevereiniteit.

1. **Uitbreiding van de reikwijdte van de bevoegdheid van de WHO:** Het laatste ontwerp van het verdrag stelt een uitgebreide definitie van 'partij' voor, die verder gaat dan natiestaten en mogelijk de nationale soevereiniteit ondermijnt. Dit geeft aanleiding tot grote bezorgdheid over de verwatering van het recht van individuele landen op zelfbestuur op het gebied van gezondheidszorg.

2. **Permanent financieringsmechanisme:** Het verdrag introduceert een permanente financiële ondersteuningsstructuur voor zijn werkingsmechanismen, wat langetermijntoezeggingen impliceert zonder duidelijk toezicht van lidstaten.

3. **Gecentraliseerd beheer van het gezondheidszorg:** Het vertrouwt de WHO belangrijke autoriteit toe over het wereldwijde beheer van gezondheidszorg. Deze verschuiving in de machtsdynamiek dreigt de autonomie van de lidstaten te overschaduwen.

4. **Unilaterale pandemieverklaring:** Het verdrag geeft de directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid om zelfstandig de pandemiestatus af te kondigen, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de economie en de vrijheid van burgers.

5. **Mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting:** Vage bepalingen gericht op het bestrijden van 'desinformatie' kunnen onbedoeld leiden tot beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

De wereld kijkt toe en de beslissingen die tijdens deze onderhandelingen worden genomen, zullen bepalend zijn voor de toekomst van het wereldwijde gezondheidszorgbeleid en het machtsevenwicht tussen de WHO en haar lidstaten.

Wij geloven in een gezamenlijke benadering van uitdagingen op het gebied van wereldwijde gezondheid, maar niet ten koste van individuele vrijheden en nationale autonomie.

We vragen u om ons te steunen in ons verzet tegen het pandemieverdrag van de WHO in zijn huidige vorm.

We moedigen u aan om te pleiten voor een verdrag dat effectieve internationale samenwerking nastreeft zonder het terrein van individuele vrijheid en autonomie te betreden.

Uw optreden tijdens deze onderhandelingen zal een blijvende impact hebben op de wereld. Houd graag rekening met de stemmen van degenen die u vertegenwoordigt en met de basisprincipes van vrijheid en soevereiniteit bij het nemen van uw beslissingen.

Dank voor uw aandacht in deze kritieke kwestie.

Hoogachtend,


[Jouw naam]