Zeg 'nee' tegen kindhuwelijken van 9-jarige meisjes in Irak

Petitie aan de minister-president van Irak: stop het uithuwelijken van 9-jarige meisjes

 

Zeg 'nee' tegen kindhuwelijken van 9-jarige meisjes in Irak

overwinning

Zeg 'nee' tegen kindhuwelijken van 9-jarige meisjes in Irak

0200.000
  116.653
 
116.653 have signed.

Update: Op 17 december heeft het Iraakse parlement het wetsvoorstel waardoor kindhuwelijken zouden worden toegestaan uiteindelijk toch verworpen. Het voorstel dreigde de shariawetgeving op dit punt in delen van Irak weer in te voeren. Dat is nu van de baan. Wel kunnen er in 'urgente gevallen' nog uitzonderingen gemaakt worden vanaf 15 jaar.

Het is een schandaal dat de wereld zou moeten doen schokken: sjiietische partijen in Irak willen huwelijken toestaan met meisjes vanaf negen jaar!

Wat is er aan de hand?

Sjiietische volksvertegenwoordigers hebben in het Iraakse parlement een wetsvoorstel ingebracht, om het sinds 1959 geldende artikel 188 van het Iraakse Burgerlijk Wetboek te veranderen. Volgens het nieuwe voorstel, dat door een sjiietische rechtsschool (de Jaafari-school) ontworpen is, wordt onder andere de minimum huwelijksleeftijd van meisjes teruggebracht tot negen jaar.

Het Iraakse parlement heeft deze wijziging in principe begin november al goedgekeurd, maar de beslissing is nog niet definitief doorgevoerd.

Het Iraakse Burgerlijk Wetboek artikel 188 is vanuit het heden bezien zeer progressief. Deze wet verving shariarechtbanken door rechtbanken van de overheid en verbood polygame en gedwongen huwelijken. Bovendien stelde het de minimum huwelijksleeftijd vast op achttien jaar.

Onder het Iraakse volk heeft het plan om deze standaarden lost te laten veel onrust opgewekt. Aanzienlijke tegenstand kwam van de christelijke en jezidische minderheden en van andere bevolkingsgroepen. In reactie op deze protesten heeft Ján Kubiš, de VN-gezant voor Irak (VN-Ondersteuningsmissie in Irak - UNAMI), op 9 november gezegd dat omvangrijke raadplegingen nodig zijn om de rechten van vrouwen te respecteren en te beschermen.

Andere duidelijke stellingnamen kwamen van het parlement van de Koerdische Autonome Regio in Irak, dat op 9 november besloot om de voorgenomen veranderingen af te wijzen, en ook van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (US State Department):

    • "De voorgestelde wetswijziging staat het huwelijk toe zelfs voor 9-jarige meisjes, hetgeen overduidelijk ingaat tegen de internationaal erkende rechten van vrouwen en kinderen", zei Fairoeza Taha, vicevoorzitter van de Mensenrechtencommissie van het Koerdische Regionale Parlement.
    • Heather Nauert, woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, bekritiseerde het in principe instemmen van het Iraakse parlement met dit wetsvoorstel. Het Koerdische persbureau Kurdistan24 citeert haar met de woorden: "Wij zijn geheel tegen het idee van kinderen die met volwassenen trouwen." Ook zei ze dat het niet lang geleden is dat we de ontaardheid van de Islamitische Staat veroordeelden, omdat zij kinderen als bruid namen.

Deze petitie is gericht aan Haider al-Abadi, de Minister-President van Irak, met CC aan Ján Kubiš, de speciale VN-gezant voor Irak. De regering wordt dringend opgeroepen om dit wetsvoorstel – dat duidelijk ingaat tegen het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat Irak in 1994 heeft getekend – te stoppen.

 
Bedankt voor het tekenen van deze urgente petitie!

Noot: De bovenstaande petitie-afbeelding (© Nadia Bashar) komt van een protestactie georganiseerd door jezidi-actviste Nadia Bashar, tegen de voorgestelde wetswijziging.

Meer informatie (Engels):
http://amp.albawaba.com/loop/assassination-childhood-outcry-iraq-over-proposals-legalize-child-marriage-1043184
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/091120173
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/391783
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PR%20Family%20SL%209.11.2017%20EN.pdf
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/11/275450.htm
http://www.kurdistan24.net/en/news/69b0ed2e-1eff-4600-9876-a690034bf8a0

0200.000
  116.653
 
116.653 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Overwinning!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Geen uithuwelijking van 9-jarige meisjes in Irak!

Geachte minister-president al-Abadi,

(CC Ján Kubiš, VN-gezant voor Irak)

Wij vragen u dringend, als minister-president van de Iraakse regering, om de voorgenomen wijziging van het sinds 1959 geldende artikel 188 van het Iraakse Burgerlijk Wetboek niet door te voeren.

Volgens dit wetsvoorstel zouden kindhuwelijken met meisjes vanaf 9 jaar mogelijk worden. Dit gaat duidelijk in tegen de rechten van het kind en tegen het ook door Irak ondertekende VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Wij roepen u en met u de Iraakse regering op om bescherming te bieden aan deze kinderen en ze te behoeden voor uithuwelijking en het daarop ongetwijfeld volgende seksueel misbruik.

---

Dear Prime Minister al-Abadi,

(CC Ján Kubiš, UN Special Representative for Iraq)

We implore you urgently, as Prime Minister of the Iraqi government, to break off the implementation of the intended change to the Iraqi Civil Status Law article 188 which has been in force since 1959.

According to this proposal, child marriages with girls from 9 years of age would become possible. This clearly goes against the rights of the child and also against the UN Convention on the Rights of the Child that was signed by Iraq as well.

We urge you and with you the Iraqi government to offer protection to these children and prevent them from being married off and the sexual abuse that would no doubt follow.

[Jouw naam]

Geen uithuwelijking van 9-jarige meisjes in Irak!

Geachte minister-president al-Abadi,

(CC Ján Kubiš, VN-gezant voor Irak)

Wij vragen u dringend, als minister-president van de Iraakse regering, om de voorgenomen wijziging van het sinds 1959 geldende artikel 188 van het Iraakse Burgerlijk Wetboek niet door te voeren.

Volgens dit wetsvoorstel zouden kindhuwelijken met meisjes vanaf 9 jaar mogelijk worden. Dit gaat duidelijk in tegen de rechten van het kind en tegen het ook door Irak ondertekende VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Wij roepen u en met u de Iraakse regering op om bescherming te bieden aan deze kinderen en ze te behoeden voor uithuwelijking en het daarop ongetwijfeld volgende seksueel misbruik.

---

Dear Prime Minister al-Abadi,

(CC Ján Kubiš, UN Special Representative for Iraq)

We implore you urgently, as Prime Minister of the Iraqi government, to break off the implementation of the intended change to the Iraqi Civil Status Law article 188 which has been in force since 1959.

According to this proposal, child marriages with girls from 9 years of age would become possible. This clearly goes against the rights of the child and also against the UN Convention on the Rights of the Child that was signed by Iraq as well.

We urge you and with you the Iraqi government to offer protection to these children and prevent them from being married off and the sexual abuse that would no doubt follow.

[Jouw naam]