Petitie aan Koning en ministers: teken nieuwe donorwet niet!

De nieuwe donorwet is onrechtvaardig: teken daarom ook de petitie!

 

Petitie aan Koning en ministers: teken nieuwe donorwet niet!

gesloten
010.000
  6.488
 
6.488 Mensen hebben getekend.

Petitie aan Koning en ministers: teken nieuwe donorwet niet!

Onlangs werden wij opgeschrikt door het nieuws dat de donorwet van D66-kamerlid Pia Dijkstra door de Eerste Kamer van de Staten-Generaal is gekomen.

Dit is een gruwel, omdat, hoewel men verschillend kan denken over orgaandonatie, hiermee het grondrecht op zelfbeschikking over het eigen lichaam (‘onaantastbaarheid van het eigen lichaam’, artikel 11 van de Grondwet) feitelijk wordt afgeschaft.

Op denederlandsegrondwet.nl wordt artikel 11 als volgt uitgelegd: “Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt.”

Hier is een principiële grens overschreden. Deze voorgestelde wet is ongrondwettelijk en onrechtvaardig! Als ons lichaam voortaan in principe aan de staat toekomt, wat blijft er van onze grondrechten dan nog over?

En uitgerekend de partij die zich hardmaakt voor de individuele zelfbeschikking waar het gaat om 'voltooid leven', D66, zet zich nu in voor het afschaffen van de zelfbeschikking van burgers wat betreft hun eigen organen.

Iemand moet ingrijpen...

Er bestaat echter in Nederland geen constitutioneel hof en ook de rechter mag een wet niet aan de grondwet toetsen!

En nu probeert men de wet ook nog onreferendabel te maken… zelfs al is de referendumwet officieel nog niet eens ingetrokken. Opnieuw is het D66 dat hier opportunistisch tegen haar eigen beginselen ingaat. (Een referendum komt nu even niet uit...)

Daarom kiezen wij voor de koninklijke weg… door een brief aan de koning. Als hij en zijn ministers de wet niet ondertekenen, wordt deze niet bekrachtigd en dus niet ingevoerd. Het gebeurt niet vaak dat de regering een wet niet bekrachtigd, maar het is wel mogelijk! En het onrecht van deze zaak weegt zwaar genoeg.

In het regeerakkoord staat dat “bij politieke besluitvorming met betrekking tot medisch-ethische dilemma’s zorgvuldigheid boven snelheid gaat”. Bij deze wet is het dan toch ineens heel snel gegaan... Het is ongelooflijk dat een regering met ChristenUnie en CDA in de coalitie deze wet zou invoeren. Zeker ministers van christelijke partijen kunnen toch niet meewerken aan een voorstel als dit.

En... D66 en VVD kunnen dit vanuit hun liberale traditie eigenlijk ook niet! Juist de liberalen hebben zich in het verleden altijd tegen deze vorm van staatsdwang ten aanzien van het individu gekant. Zo sprak Frits Bolkestein van 'staatslijken' toen een vergelijkbaar voorstel meer dan twintig jaar geleden ter discussie stond.

Het gaat hier om een wet die met de hakken over de sloot door de beide kamers van het parlement is gekomen. In de Tweede Kamer zou de wet het niet eens gehaald hebben als één kamerlid, dat tegen was, niet vast had gezeten in het verkeer...

Het is bizar dat een wet met zulke verregaande consequenties voor zoveel mensen, op zo'n manier wordt doorgedrukt.

Teken protest aan tegen het overboord gooien van alle principes door de huidige generatie politici:

Naar aanleiding van het wetsvoorstel is nu ook de discussie opgelaaid over of 'hersendood' nu écht dood is. Hierbij worden gevallen aangehaald van mensen die na een diagnose van hersendood alsnog weer wakker werden. Zelfs mensen die toen vertelden de artsen te hebben horen spreken over het uitnemen van hun organen...

In Trouw verscheen een opiniestuk met de titel ‘Wees eerlijk, lichaam leeft bij orgaandonatie’. De website gezondheidsplein legt het fenomeen hersendood als volgt uit: “Hierbij is er geen hersenactiviteit meer en wordt je door artsen als overleden beschouwd. Je organen werken echter nog, omdat je lichaam nog in leven is.” De persoon is dood, maar het lichaam leeft nog…

Of deze visie uiteindelijk houdbaar is, is een ingewikkelde wetenschappelijk-filosofische discussie. De consensus onder artsen is duidelijk dat dit klopt en dat het geen probleem is. Het lichaam zou dan in delen nog leven, maar niet als een geheel.

We kunnen echter vaststellen dat op dit nog leven van het lichaam, op wat voor manier dan ook, in de voorlichting rond orgaandonatie niet al te zeer de nadruk wordt gelegd. (Dat zou mensen maar afschrikken.)

Het baart zorgen dat er mensen zijn die bijna... en ongetwijfeld ook die daadwerkelijk stierven op de operatietafel, dóór het uitnemen van hun vitale organen. Ofwel omdat de diagnose 'hersendood' in sommige gevallen te vroeg werd gesteld, ofwel omdat het ontbreken van activiteit in de hersenen niet in alle gevallen definitief is... en 'hersendood' dus geen goed criterium om de definitieve dood van een persoon vast te stellen.

De discussie over de grens tussen leven en dood is complex, maar de verhalen die nu rondgaan helpen niet om mensen zich als orgaandonor te laten registreren... Hierdoor en door de woede die ontstond over het opleggen van orgaandonatie door de staat als zodanig, hebben de afgelopen dagen al meer dan 100.000 mensen gemeld dat ze geen donateur willen zijn.

Laat dit een teken zijn aan de regering dat dit niet de juiste weg is om te begaan...

We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren. Dit is het moment om van ons te laten horen.

Gebruik CitizenGO om de Koning en zijn ministers op te roepen om dit onrechtvaardige en ongrondwettelijke wetsvoorstel niet te ondertekenen!

+ Letter to:

Deze petitie is...

Gesloten!

Teken de nieuwe donorwet niet!

Aan:
Zijne Majesteit de Koning
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Minister voor Medische Zorg en Sport

Majesteit, hooggeachte heren,

Verbaasd en geschokt zijn wij dat het initiatiefwetsvoorstel van D66-kamerlid Pia Dijkstra, om bij orgaandonatie standaard uit te gaan van ‘geen bezwaar’, door de Eerste Kamer is gekomen.

Wij maken tegen de invoering van deze wet bezwaar, en wel om de volgende redenen:

  1. Het wetsvoorstel gaat, zoals meerdere kamerleden ook hebben betoogd, tegen de Grondwet in. De onaantastbaarheid van het eigen lichaam, artikel 11 van de Grondwet, wordt hier met voeten getreden. Dit grondrecht houdt onder andere in dat niemand ongevraagd iets met jouw lichaam mag doen. Aannemen dat iemand ‘geen bezwaar’ heeft tegen het uitnemen van zijn of haar organen valt hier niet mee te verenigen.
  2. Onder de bevolking zowel als onder experts zijn er discussies ontstaan over de vraag of hersendood in alle gevallen écht dood is, en of het groene licht om organen uit te nemen niet soms te vroeg wordt gegeven. Begrijpelijkerwijs maken mensen zich hierover grote zorgen.
  3. Het is schrijnend dat een wet die aan zulke fundamentele principes raakt, en aan de levens van talloze burgers, met slechts één stem verschil door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is gekomen. De wet was zelfs niet door de Tweede Kamer gekomen als één kamerlid, dat tegen zou hebben gestemd, niet vast had gezeten in het verkeer!


Met het oog op uw taak om zorg te dragen voor het welzijn van alle Nederlanders, roepen wij, ondergetekenden, u met klem op de wet niet te ondertekenen. De regering heeft te allen tijde de mogelijkheid om een wet, afkomstig uit de Tweede Kamer, niet te bekrachtigen.

Meer dan de helft van de Eerste Kamer is er blijkbaar niet in geslaagd haar taak om wetten aan de Grondwet te toetsen op de eerste plaats te stellen. Daarom komt het nu op u aan om onze grondrechten te verdedigen. Neem de Nederlanders in bescherming tegen een onrechtvaardige wet en teken deze niet!

[Uw Naam]

Petitie aan Koning en ministers: teken nieuwe donorwet niet!

Teken nu de petitie!

010.000
  6.488
 
6.488 Mensen hebben getekend.