Minister De Jonge: Wees tolerant voor pro-life christenen

Petitie aan minister De Jonge van Volksgezondheid

 

Minister De Jonge: Wees tolerant voor pro-life christenen

Minister De Jonge: Wees tolerant voor pro-life christenen

05.000
  2.629
 
2.629 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Het is bijzonder pijnlijk als christendemocratische ministers de christenen die zij geacht worden te vertegenwoordigen afvallen.

En niet alleen pijnlijk, maar ook bijzonder zorgelijk. Mensen die hun christelijk geloof in woord en daad willen delen met de wereld, moeten steeds meer op hun tellen passen in Nederland. Dat nu juist ook het CDA meedoet aan de seculier-linkse hetze tegen daardwerkelijk gelovige christenen, toont aan dat er steeds minder ruimte is voor geloof in onze samenleving.

Juist het CDA, dat keer op keer nieuwe wegen lijkt te zoeken om zich tegen haar christelijk erfgoed te keren...

Ik heb het natuurlijk over minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij sprak laatst uit dat hij 'bufferzones' rond abortusklinieken wil, zodat zwangere vrouwen die daar abortus willen laten plegen niet worden 'lastiggevallen'. Er zou sprake zijn van agressieve demonstranten.

Daarbij gaat minister De Jonge geheel voorbij aan alle vrijwilligers die uit christelijke naastenliefde oprecht proberen om vrouwen in nood te helpen met concrete oplossingen. Die hen willen behoeden voor een onverhoedse beslissing waar ze later spijt van zouden krijgen. Ongetwijfeld is dit de grote meerderheid van de mensen die bij abortusklinieken waken.

Ongetwijfeld ook zijn er soms misstappen gemaakt, waarbij vrouwen op een manier zijn benaderd die zij niet als prettig hebben ervaren. Maar minister De Jonge scheert alle mensen die bij abortusklinieken staan over één kam in zijn veroordeling. Hij toont weinig begrip voor de meerderheid van de betroffenen die nog nooit iemand ongepast of agressief benaderd hebben.

En dat is zorgwekkend. Zeker waar het gaat om een CDA-minister, die toch beter zou moeten weten als christendemocraat.

Met deze petitie roepen we de minister op om meer begrip te tonen en wat toleranter te zijn tegenover de goedbedoelende christenen die hij óók zou moeten vertegenwoordigen.

Schreeuw om Leven heeft naar aanleiding van deze uitingen van de minister haar waardevolle hulpactiviteiten al stilgelegd.

We kunnen niet toestaan dat zwangere vrouwen in nood geen hulp meer krijgen, omdat er een hetze is ontstaan van de kant van seculier-links en medewerkers van abortusklinieken, waarin een minister zonder vragen te stellen meegaat...

Hij moet begrijpen dat dit maar één kant van het verhaal is. Natuurlijk zijn abortusklinieken niet blij als vrouwen op de drempel nog tot inkeer komen. Maar is dat nu onze grootste zorg?

Teken daarom nu de petitie aan minister De Jonge!

05.000
  2.629
 
2.629 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Wees tolerant voor pro-life christenen

Geachte minister De Jonge,

Wij, de ondergetekenden, zijn geschrokken van uw uitspraken in de media, waarin u aangeeft een ‘bufferzone’ te willen rond abortusklinieken. Zwangere vrouwen zouden daarbinnen niet mogen worden aangesproken.

Wij zijn bekend met het werk van organisaties die zwangere vrouwen in nood op liefdevolle wijze willen bijstaan in de lastige situatie waarin zij verkeren. Eén van de methoden om met deze vrouwen in contact te komen, is ze aan te spreken op het moment dat ze bij de kliniek arriveren. Daarbij is normaal gesproken geen enkele sprake van agressie, maar integendeel van een diepgevoelde wens om hulp te bieden.

Zou er uitzonderlijkerwijs sprake zijn geweest van enige vorm van agressie, dan valt dat natuurlijk te betreuren. Maar dat mag geen reden zijn om de overgrote meerderheid van onschuldige hulpwerkers, die geen enkele agressie vertonen, hun goede werk bij abortusklinieken onmogelijk te maken.

Wij willen u vragen om ook wat tolerantie te tonen voor deze groep mensen, die vrouwen willen behoeden voor een daad waar ze later spijt van kunnen krijgen. Deze mensen worden veelal gedreven door christelijke naastenliefde. Wij hopen dat u daar als christendemocraat in de toekomst meer begrip voor zult kunnen opbrengen.

[Jouw naam]

Wees tolerant voor pro-life christenen

Geachte minister De Jonge,

Wij, de ondergetekenden, zijn geschrokken van uw uitspraken in de media, waarin u aangeeft een ‘bufferzone’ te willen rond abortusklinieken. Zwangere vrouwen zouden daarbinnen niet mogen worden aangesproken.

Wij zijn bekend met het werk van organisaties die zwangere vrouwen in nood op liefdevolle wijze willen bijstaan in de lastige situatie waarin zij verkeren. Eén van de methoden om met deze vrouwen in contact te komen, is ze aan te spreken op het moment dat ze bij de kliniek arriveren. Daarbij is normaal gesproken geen enkele sprake van agressie, maar integendeel van een diepgevoelde wens om hulp te bieden.

Zou er uitzonderlijkerwijs sprake zijn geweest van enige vorm van agressie, dan valt dat natuurlijk te betreuren. Maar dat mag geen reden zijn om de overgrote meerderheid van onschuldige hulpwerkers, die geen enkele agressie vertonen, hun goede werk bij abortusklinieken onmogelijk te maken.

Wij willen u vragen om ook wat tolerantie te tonen voor deze groep mensen, die vrouwen willen behoeden voor een daad waar ze later spijt van kunnen krijgen. Deze mensen worden veelal gedreven door christelijke naastenliefde. Wij hopen dat u daar als christendemocraat in de toekomst meer begrip voor zult kunnen opbrengen.

[Jouw naam]