Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan – teken nu!

Een arm christelijk echtpaar wacht de doodstraf

 

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan – teken nu!

overwinning

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan – teken nu!

0200.000
  119.099
 
119.099 have signed.

Update: Tot onze vreugde kunnen we melden dat Shagufta Kauser en Shafqat Masih inmiddels zijn vrijgesproken en vrijgelaten en dat ze Pakistan verlaten hebben. Ze zijn nu eindelijk veilig en vrij, al zullen ze ongetwijfeld voorlopig op hun hoede moeten blijven.


Na de vrijlating van Asia Bibi, is er nu iets ongelooflijks aan de hand: er zit opnieuw een Pakistaanse christin gevangen in dezelfde cel waarin ook Asia Bibi zat. Ook zij is ter dood veroordeeld na valse beschuldigingen van blasfemie.

Shagufta Kauser en haar gehandicapte man Shafqat Masih worden beschuldigd van het versturen van blasfemische tekstberichten aan een islamitische moellah. Dit ondanks het feit dat beiden analfabeet zijn. Niet alleen dat, maar de boodschappen waren geschreven in het Engels – een taal die geen van beide echtgenoten beheerst. Ook zijn ze niet onderwezen in het gebruik van het Latijnse alfabet.

Beiden hebben ze, gescheiden van elkaar, in de gevangenis gezeten sinds hun arrestatie in 2013 en ze wachten nu op de uitspraak in hun beroep tegen de doodstraf die het Hooggerechtshof van Lahore in 2014 uitsprak. Voor hun arrestatie woonden ze in Gojra, Punjab.

Het lijkt erop dat een kopie van Kausers identiteitskaart werd gestolen uit het archief van de kerk waar ze werkte. Vermoedelijk door een vriend van hun beschuldiger, die vervolgens een simkaart kocht op haar naam en de gewraakte berichten verstuurde. Dit zou gebeurd zijn naar aanleiding van een ruzie tussen de kinderen van het christelijk echtpaar en de kinderen van de beschudliger, acht maanden voordien.

De aanklagers hebben geen enkel hard bewijs kunnen overleggen om aan te tonen dat het echtpaar de tekstberichten heeft verzonden. Een simkaart die in de rechtszaal werd overhandigd bleek geen bewijzen te bevatten en de telefoon waarmee de berichten zijn verzonden is nog niet gevonden. Het enige bewijs is een bonnetje voor een simkaart, afkomstig van een lokale winkelier.

Na zijn arrestatie is Shafqat Masih op het politiebureau gemarteld totdat hij een bekentenis aflegde in de hoop dat zijn vrouw, die ook met marteling bedreigd werd, zou worden gespaard.

De advocaat van het echtpaar heeft de marteling veroordeeld en sprak bovendien zijn zorgen uit dat de rechter die de doodstraf oplegde dit deed na intimidatie door extremistische advocaten en islamitische leiders.

Zowel Shagufta Kauser als haar man lijden onder ernstige depressies. Ze zitten nu al zes jaar gescheiden van elkaar in verschillende gevangenissen gevangen. Een arts heeft recent in een rapport aangegeven dat de gezondheid van Shafqat Masih ernstig in gevaar is. Zijn rug is bedenkt met doorligwonden, aangezien hij niet kan lopen en de hele dag op het gevangenisbed moet liggen.

Het echtpaar heeft vier kinderen tussen de 9 en de 15, die verzorgd worden door een familielid en nu ook voor hun leven vrezen.

De Pakistaanse blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen en andere minderheden te vervolgen. De vrijlating van Asia Bibi heeft gezorgd voor extra ressentiment jegens christenen. Sinds de vrijlating van Asia Bibi is er nog extra ressentiment jegens christenen ontstaan, wat het moeilijker maakt om een eerlijke rechtsgang te laten geschieden.

Teken daarom nu deze petitie aan de Nederlandse en Belgische ministers van Buitenlandse Zaken!

0200.000
  119.099
 
119.099 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Overwinning!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan

Geachte ministers,

Een christelijk echtpaar in Pakistan hangt op dit moment de doodstraf boven het hoofd wegens politiek gemotiveerde beschuldigingen van blasfemie.

Shagufta Kauser en haar man Shafqat Masih wachten nu al vijf jaar op executie. Ze zijn aangeklaagd voor het verzenden van blasfemische tekstberichten, hoewel beiden ongeletterd zijn en de berichten in het Engels werden verzonden – een taal die zij niet beheersen. De aanklagers hebben geen hard bewijs kunnen overleggen, waardoor het echtpaar gekoppeld zou kunnen worden aan de telefoon van welke de betreffende tekstberichten werden verzonden.

Masih heeft een onmenselijke behandeling ontvangen. Hij werd gemarteld totdat hij een valse bekentenis aflegde en nu is zijn gezondheid ernstig in gevaar. Zijn handicap  hij is vanaf zijn middel verlamd  betekent dat hij het gevangenisbed niet kan verlaten en zijn rug is bedekt met doorligwonden. Zowel Masih als zijn vrouw lijden onder psychische problemen. Ze zijn nu al zes jaar van elkaar gescheiden en maken zich zorgen over hun kinderen.

De Pakistaanse blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen en andere minderheden te vervolgen. De vrijlating van Asia Bibi heeft gezorgd voor extra ressentiment jegens christenen.

Wij, de ondergetekenden, vragen u daarom alles te doen wat u kunt om op te komen voor deze onschuldig veroordeelden en u in te zetten voor hun vrijlating en veiligheid.

[Jouw naam]

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan

Geachte ministers,

Een christelijk echtpaar in Pakistan hangt op dit moment de doodstraf boven het hoofd wegens politiek gemotiveerde beschuldigingen van blasfemie.

Shagufta Kauser en haar man Shafqat Masih wachten nu al vijf jaar op executie. Ze zijn aangeklaagd voor het verzenden van blasfemische tekstberichten, hoewel beiden ongeletterd zijn en de berichten in het Engels werden verzonden – een taal die zij niet beheersen. De aanklagers hebben geen hard bewijs kunnen overleggen, waardoor het echtpaar gekoppeld zou kunnen worden aan de telefoon van welke de betreffende tekstberichten werden verzonden.

Masih heeft een onmenselijke behandeling ontvangen. Hij werd gemarteld totdat hij een valse bekentenis aflegde en nu is zijn gezondheid ernstig in gevaar. Zijn handicap  hij is vanaf zijn middel verlamd  betekent dat hij het gevangenisbed niet kan verlaten en zijn rug is bedekt met doorligwonden. Zowel Masih als zijn vrouw lijden onder psychische problemen. Ze zijn nu al zes jaar van elkaar gescheiden en maken zich zorgen over hun kinderen.

De Pakistaanse blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen en andere minderheden te vervolgen. De vrijlating van Asia Bibi heeft gezorgd voor extra ressentiment jegens christenen.

Wij, de ondergetekenden, vragen u daarom alles te doen wat u kunt om op te komen voor deze onschuldig veroordeelden en u in te zetten voor hun vrijlating en veiligheid.

[Jouw naam]