Maak een einde aan christenvervolging in Nigeria: #FreedomForSharibu

#FreedomForSharibu

 

Maak een einde aan christenvervolging in Nigeria: #FreedomForSharibu

Maak een einde aan christenvervolging in Nigeria: #FreedomForSharibu

0500.000
  232.391
 
232.391 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Duizenden christenen zijn gedood of ontvoerd door Boko Haram, de militante islamistische groepering die claimt een 'kalifaat' te hebben gesticht in het noorden van Nigeria.

Op een enorme schaal zijn christenen daarnaast het doelwit van islamitische nomaden, die honderden kerken hebben vernietigd en duizenden christenen hebben gedood.

Twaalf noordelijke staten hebben de islamitische wet (sharia) ingevoerd, en christenen worden hier regelmatig gediscrimineerd. Christelijke dorpen ontbreekt het vaak aan schoon drinkwater en gezondheidszorg. Daarnaast wordt christenen de toegang tot secundair en hoger onderwijs ontzegd.

In maart van dit jaar heeft Boko Haram in Dapchi 105 meisjes ontvoerd, die ze vroegen zich te bekeren tot de islam.

Leah Sharibu, een van de ontvoerde kinderen, weigerde haar geloof af te zweren, ondanks druk van haar vriendinnen. Boko Harum hield haar daarom in gevangenschap, terwijl ze de rest lieten gaan.

Dit is onaanvaardbaar. Daarom heeft CitizenGO Afrika een petitie geschreven.

Leah had kunnen worden vrijgelaten met de rest, maar wilde haar geloof niet verloochenen, vertelt haar moeder. Ze weigerde de islam te aanvaarden, ondanks de pogingen van klasgenoten om haar over te halen.

Leah vroeg haar vriendinnen om aan haar ouders te vragen voor haar te bidden, maar haar moeder kon verder niets over haar te weten komen, omdat op dat moment het leger alle vrijgelaten meisjes opriep zich te melden bij het ziekenhuis.

"Boko Haram heeft mijn dochter niet vrijgelaten, omdat ze weigerde haar geloof te verwerpen om moslim te worden", zegt de moeder.

Door deze moedige daad heeft Leah Sharibu nu zeker onze hulp verdiend, die we kunnen leveren door het tekenen van deze petitie aan de president van Nigeria, Muhammadu Buhari.

Deze liet op Twitter het volgende weten:

"Het is ontmoedigend dat één van de meisjes, Leah Sharibu, nog gevangen blijft (...) We zullen alles doen wat we kunnen om Leah veilig terug te halen (...) We zullen haar niet opgeven."

Moedgevende woorden, maar intussen is er nog geen nieuws over de jonge heldin of over de inspanningen om haar te redden. Dit is tergend, voor haar ouders en voor alle christenen in Nigeria en wereldwijd.

Naast Leah Sharibu, worden duizenden christenen afgeslacht en ontvoerd door Boko Haram en islamitische nomaden, omwille van hun geloof. Geen christen zou moeten worden vervolgd, gedicrimineerd of gedood enkel vanwege het belijden van het christelijk geloof.

Het is tijd om een einde te maken aan deze slachting van christenen! Het is genoeg geweest.

Help mee een einde te maken aan deze wantoestanden, door de petitie aan president Buhari te tekenen en verzoeken dat hij ingrijpt.

Bij voorbaat hartelijk dank!

0500.000
  232.391
 
232.391 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

#FreedomForSharibu

De terroristische groepering Boko Haram heeft in maart 100 meisjes vrijgelaten, maar de jonge Sharibu werd niet vrijgelaten vanwege haar geloof. Ze weigerde haar christelijk geloof af te zweren, toen de terroristen dat van haar eisten. Het valt te betreuren dat ze nu, maanden later, nog steeds in handen is van deze terroristische organisatie.

Duizenden Nigeriaanse christenen zijn gestorven omwille van hun geloof, dankzij deze zelfde groepering.

Geen enkele christen zou vervolgd, gediscrimineerd of gedood moeten worden, enkel vanwege het aanhangen van het christelijk geloof.

Wij, de ondergetekenden, roepen u op, president Buhari, om beslissend op te treden en een einde te maken aan de vervolging van onschuldige christenen in Nigeria – en om u in te zetten voor de vrijlating van Sharibu.

[Jouw naam]

#FreedomForSharibu

De terroristische groepering Boko Haram heeft in maart 100 meisjes vrijgelaten, maar de jonge Sharibu werd niet vrijgelaten vanwege haar geloof. Ze weigerde haar christelijk geloof af te zweren, toen de terroristen dat van haar eisten. Het valt te betreuren dat ze nu, maanden later, nog steeds in handen is van deze terroristische organisatie.

Duizenden Nigeriaanse christenen zijn gestorven omwille van hun geloof, dankzij deze zelfde groepering.

Geen enkele christen zou vervolgd, gediscrimineerd of gedood moeten worden, enkel vanwege het aanhangen van het christelijk geloof.

Wij, de ondergetekenden, roepen u op, president Buhari, om beslissend op te treden en een einde te maken aan de vervolging van onschuldige christenen in Nigeria – en om u in te zetten voor de vrijlating van Sharibu.

[Jouw naam]