Stop de VN bij het ontmantelen van geloofsvrijheid

Petitie aan: Elisabeth Tichy-Fisslberger - Voorzitter VN-Mensenrechtenraad

 

Stop de VN bij het ontmantelen van geloofsvrijheid

Stop de VN bij het ontmantelen van geloofsvrijheid

0500.000
  249.562
 
249.562 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Een Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties heeft een VN-rapport opgesteld, waarin de traditionele geloofsbeleving en opvattingen rond leven, huwelijk en biologisch geslacht worden aangevallen.

In dit rapport wordt door de opsteller, de Speciale Rapporteur voor Vrijheid van Religie of Overtuiging, Ahmed Shaheed, een controversiële agenda nagestreefd waarin abortus en LHBTQ-rechten zijn opgenomen. Deze agenda gaat lijnrecht in tegen de overtuigingen van geweldloze en gezagsgetrouwe religies en gelovigen. In zijn rapport beschuldigt hij religieuze instellingen en gelovigen van discriminatie.

Het VN-rapport roept de staat op om een grotere rol te gaan spelen in leerstellige kwesties, wanneer een religieuze instelling er “schadelijke discriminerende gendernormen” op nahoudt. De tekst bekritiseert zelfs gelovigen in Afrika, die zich verzetten tegen schoolboeken waarin homoseksualiteit wordt gepromoot.

Terwijl op dit moment 80% van de wereldbevolking sterk wordt beperkt in haar religieuze vrijheid, geeft de VN tijd – en een podium – aan een man die de “Vrijheid van Religie of Overtuiging” nog verder probeert de ondermijnen.

Teken daarom deze petitie en laat de VN-voorzitter van de Mensenrechtenraad en de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties weten dat zij Ahmed Shaheed moeten wegsturen.

0500.000
  249.562
 
249.562 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stuur Ahmed Shaheed naar huis

Petitie aan: Elisabeth Tichy-Fisslberger, VN-voorzitter Mensenrechtenraad
cc: Antonio Guterres, Secretaris-Generaal van de VN

Het rapport dat in februari 2020 is afgeleverd aan de Mensenrechtenraad baart ons grote zorgen. Dit rapport is geschreven door de heer Ahmed Shaheed, Speciaal Rapporteur voor de Vrijheid van Religie of Overtuiging.

Het mandaat van de heer Shaheed is gericht op het bevorderen van het recht op vrijheid van religie of overtuiging, een fundamenteel recht zoals erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld door de VN. Artikel 18 hiervan stelt:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en geloof…om zijn religie of overtuiging uit te dragen in het onderwijzen ervan, in de praktijk, in de eredienst en in de inachtneming van de geboden en voorschriften.”

In plaats van zich te richten op internationaal erkende schendingen van de religieuze vrijheid, kiest de Speciaal Rapporteur ervoor om te pleiten voor de controversiële beleidsdoelen die VN-mensenrechtencomités bepleiten wat betreft abortus, naast seksuele gerichtheid en ‘genderidentiteit’.

De Speciaal Rapporteur beschuldigt gelovigen van discriminatie als zij het niet eens zijn met: abortus, het herdefiniëren van het huwelijk en het ontmantelen van een biologisch onveranderlijk geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen. Hij doet dit door een verwrongen interpretatie van gender en gendergelijkheid.

Als gelovigen vinden wij het onverteerbaar dat iemand die zich dient bezig te houden met het beschermen van onze geloofsvrijheid, diezelfde vrijheid op deze manier ondermijnt.

Wij eisen daarom dat u de heer Ahmed Shaheed ontslaat als Speciaal Rapporteur voor Vrijheid van Religie of Overtuiging: zijn agenda is onverenigbaar met de religieuze vrijheid.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stuur Ahmed Shaheed naar huis

Petitie aan: Elisabeth Tichy-Fisslberger, VN-voorzitter Mensenrechtenraad
cc: Antonio Guterres, Secretaris-Generaal van de VN

Het rapport dat in februari 2020 is afgeleverd aan de Mensenrechtenraad baart ons grote zorgen. Dit rapport is geschreven door de heer Ahmed Shaheed, Speciaal Rapporteur voor de Vrijheid van Religie of Overtuiging.

Het mandaat van de heer Shaheed is gericht op het bevorderen van het recht op vrijheid van religie of overtuiging, een fundamenteel recht zoals erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld door de VN. Artikel 18 hiervan stelt:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en geloof…om zijn religie of overtuiging uit te dragen in het onderwijzen ervan, in de praktijk, in de eredienst en in de inachtneming van de geboden en voorschriften.”

In plaats van zich te richten op internationaal erkende schendingen van de religieuze vrijheid, kiest de Speciaal Rapporteur ervoor om te pleiten voor de controversiële beleidsdoelen die VN-mensenrechtencomités bepleiten wat betreft abortus, naast seksuele gerichtheid en ‘genderidentiteit’.

De Speciaal Rapporteur beschuldigt gelovigen van discriminatie als zij het niet eens zijn met: abortus, het herdefiniëren van het huwelijk en het ontmantelen van een biologisch onveranderlijk geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen. Hij doet dit door een verwrongen interpretatie van gender en gendergelijkheid.

Als gelovigen vinden wij het onverteerbaar dat iemand die zich dient bezig te houden met het beschermen van onze geloofsvrijheid, diezelfde vrijheid op deze manier ondermijnt.

Wij eisen daarom dat u de heer Ahmed Shaheed ontslaat als Speciaal Rapporteur voor Vrijheid van Religie of Overtuiging: zijn agenda is onverenigbaar met de religieuze vrijheid.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]