Wij, de boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen!

Petitie aan: de Minister van Landbouw - Natuur en Voedselkwaliteit - Carola Schouten:

 

Wij, de boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen!

05.000
  4.695
 
4.695 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.

Wij, de boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen!

Steun de boerinnen van Nederland! Wij, boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen! We moeten klaar zijn voor de toekomst. Maar welke toekomst? Wij, de dagelijkse boerin, de boerin die buitenshuis werkt of een eigen bedrijf heeft – we maken ons allemaal zorgen om onze boeren, om ons gezin, om ons bedrijf. Hoe ziet onze toekomst er uit? We worden geconfronteerd met problemen die ons het hoofd te boven groeien. We maken ons zorgen om de (geestelijke) gezondheid van de boeren. Om de voedselveiligheid in Nederland. Om de leefbaarheid van het platteland. Hebben we nog wel een toekomst? We roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in agrarische bedrijven. Geef de boerinnen overlevingskansen voor de toekomst! Teken deze petitie!

Deze petitie is aangemaakt door een burger of organisatie die niet verbonden is met CitizenGO. CitizenGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
Wij verwerken uw informatie volgens ons Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.Door te tekenen aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van CitizenGO en stem je ermee in af en toe e-mails te ontvangen over onze campagnes. Je kunt op elk moment uitschrijven.

Petitie aan: de Minister van Landbouw - Natuur en Voedselkwaliteit - Carola Schouten:

Wij, de boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen!

Wij, boerinnen van Nederland constateren dat het stikstofbeleid:

· Ons boerinnenhart verwart. We voelen ons verward. De zorgdruk binnen boerenfamilies is te groot doordat regelgeving is veranderd door het fosfaatbeleid en opnieuw dreigt te veranderen door het stikstofbeleid. 
·
 Ons boerinnenhart pijn laat lijden. Hartstochtelijke pijn. Door het stikstofbeleid worden bedrijfsinvesteringen stopgezet. Investeringen van ammoniakrechten, fosfaatrechten, vergunningsaanvragen gaat over veel geld. Op de steeds nieuwe, opeenstapeling van regels kun je niet op bouwen; hoelang zullen we deze geïnvesteerde rechten houden? Het stikstofbeleid heeft een negatief effect op boerengezinnen die hierdoor in grote onzekerheid leven en bang zijn dat zij hun bedrijf in de toekomst niet meer voort kunnen zetten.
· Ons boerinnenhart veel stress oplevert. Zeer veel stress, emotie en spanning brengt het met zich mee. Mede door opeenstapeling van regels en beperkingen. Dit leidt tot zeer grote onzekerheid en moedeloosheid.
· Ons boerinnenhart laat huilen. Het beleid zorgt dat vrijwel alle boerinnen waaronder zelfstandig onderneemsters, boerinnen die in maatschap een bedrijf runnen, meewerkend partners, boerinnen die een baan buitenshuis hebben en boerinnen die dit combineren zich niet alleen zorgen maken over het agrarisch bedrijf maar ook te maken krijgen met zware emotionele druk op henzelf en hun gezinsleden, waaronder partner én kinderen.
· Ons boerinnenhart in twijfel brengt. Zorgt een nieuwe reductie van de veestapel tot stikstofreductie? Opnieuw een reductie is onacceptabel. Opnieuw keuzes maken. Geen ziek dier, welk dier moet weg, welke kiest u? Dit is voor ons boerinnenhart psychisch onacceptabel.

Wij roepen de Minister op om bij verdere uitwerking van beleid rond stikstofreductie:
· Ervoor te zorgen dat politieke sturing op beleidswijziging voor de agrarische sector hand-in-hand gaat met een verdienmodel voor deze bedrijven zodat agrarische gezinnen aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen en ook toekomstperspectief hebben.
· Ervoor te zorgen dat nu, en op de langere termijn uitkoop of bedrijfsverplaatsing van agrarische bedrijven enkel-en-alleen gebeurt op basis van vrijwilligheid.
· Agrarische familiebedrijven niet verder uit te kleden. De bedrijven zoals die nu in Nederland bestaan, zijn door de eigenaren gekocht en betaald inclusief vergunningen en rechten. De overheid mag vergunde rechten en latente ruimte dus niet afnemen, ook niet bij intern salderen. Dit maakt investeren in duurzaamheid vrijwel onmogelijk terwijl duurzaamheidsinvesteringen broodnodig zijn. 
· Er rekening mee te houden dat ook bedrijven met multifunctionele landbouw die veel extra toegevoegde waarde hebben voor de samenleving zoals zorgboerderijen, kampeerboerderijen, educatieboerderijen, bedrijven met agrarisch natuurbeheer, allemaal in zwaar weer komen als beleidsregels hen opnieuw gaan beperken.
· Zorgvuldige besluiten te nemen in het stikstofdossier en daarbij rekening te houden met belangen, eigendomsrechten en het bieden van toekomstperspectief.

Boerinnen van Nederland

De organiserende krachten achter deze petitie zijn 4 boerinnen namelijk Helma Vermuë, Miranda Nolten en Willemien Koning, zij zijn tevens bestuursleden van Vrouw & Bedrijf van LTO-(Noord) en Kristel Vanhommerig van Netwerk Agrarische Vrouwen van LLTB. Met medewerking van ZLTO.

 

Met vriendelijke groet,
[Uw Naam]

Wij, de boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen!

Teken nu de petitie!

05.000
  4.695
 
4.695 Mensen hebben getekend. Help ons om 5.000 handtekeningen te bereiken.