Stap-voor-stap handleiding voor het aanmaken van een petitie

Stap-voor-stap handleiding voor het aanmaken van een petitie
 
Dit is een handleiding voor het aanmaken van een petitie. Als je al zeker bent over hoe je te werk kunt gaan en over hoe je vooruitgang kunt brengen in je petitie, kun je deze stappen overslaan en meteen verder gaan naar het aanmaken van de petitie: Begin een petitie.
 
Als dit de eerste keer is dat je een petitie begint, of je wilt zeker zijn hoe je het op de best mogelijke manier kunt doen, neem dan een paar minuten de tijd om dit te lezen.
 
Denk eraan dat het aanmaken van een petitie slechts de eerste van drie fundamentele stappen is om tot een succes te komen:
 1. De petitie aanmaken
 2. De petitie verspreiden
 3. Handel om het resultaat van je petitie te bevorderen
Begin een petitie
 
Om een petitie te beginnen, vul je het formulier in dat verschijnt wanneer je klikt op de knop "Begin een petitie". We suggereren dat je eerst denkt aan het volgende:
 
Twee eerste stappen voordat je een petitie begint
 
1e Stap: Stel je doel vast
Bedenk voor jezelf. Het helpt om het volgende op te schrijven...
  • Wat wil ik bereiken (veranderen)? Is dit realistisch?
   Dit is jouw petitie.
  • Wie kan dat voor elkaar krijgen (veranderen wat ik wil dat er verandert)?
   Dat individu is degene aan wie je de petitie moet adresseren.
  • Wie kan dit wat schelen?
   Vertel een interessant verhaal... Het is duidelijk dat de aanleiding voor deze petitie belangrijk is voor jou, maar wie geeft hier nog meer om? Zijn dit genoeg mensen om jouw petitie doeltreffend te steunen of te helpen verspreiden? 
  • Schrijfeen korte tekst over je petitie, gericht aan degene aan wie je de petitie adresseert, waarin je duidelijk uitlegt wat het onderwerp van je petitie is en wat je precies van hem of haar verlangt. Wees kort en helder.
 
2e Stap: Verzamel en bewerk de informatie.
Voordat je begint met het aanmaken van je petitie, moet je enige informatie bij de hand hebben. Als je dit vast opschrijft, wordt het een stuk makkelijker om je petitie aan te maken.
 • Geadresseerde: Heb ik het e-mailadres van de geadresseerde van mijn petitie?
  Dit draagt bij aan het succes van je petitie.
 • Gegevens: Heb ik genoeg gegevens en informatie over het onderwerp en over de geadresseerde?
  De petitie wordt hier samenhangender en grondiger van. Wees je ervan bewust dat je meer van het probleem afweet dan anderen.
 
Als je deze twee stappen hebt genomen, kun je nu je petitie aanmaken.

 

Een petitie aanmaken

Vul het formulier in dat je aantreft onder de knop Begin een petitie form. Stel jezelf daarbij de volgende vragen. Gebruik de informatie die je bij de voorgaande stappen hebt verzameld.
 • Naam:
  Aan wie is de petitie gericht?
 • Geadresseerde: 
  Een individu dat de mogelijkheid heeft om hierover te beslissen...
 • Wat is het waar je om vraagt? | Titel van je petitie
  Dit is het eerste wat mensen gaan lezen. Wees precies, concreet en tegelijkertijd helder en beschrijvend. Gebruik zo mogelijk niet meer dan 100 tekens.
 • Waarom is dit belangrijk?
  Bedenk dat je de steun van anderen zoekt, omdat je anders je doel niet kunt bereiken. Vertel (degenen die je zouden willen steunen) kort waarom dit zo belangrijk voor je is en waarom zij het ook belangrijk zouden moeten vinden.
Dubbel-check het...en klik op de knop:
 
Als je eenmaal op de knop “Begin een petitie” hebt geklikt, moet je een formulier met je persoonlijke gegevens invullen: voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Als je al een bestaand account hebt bij CitizenGO.org, hoef je niet opnieuw je persoonlijke gegevens in te voeren. Je kunt je dan aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord.  

Gefeliciteerd! Je petitie is nu aangemaakt!
 
Je petitie staat klaar
 
Nu is het een kwestie van tekenen en delen! (Zie de Stap-voor-stap handleiding voor het verspreiden van een petitie)
Bepaal je doel: meer informatie

Je doel is om een geadresseerde te vinden die nu kan ingrijpen, zoals gevraagd in je petitie.
 
Je petitie moet haalbaar zijn en je geadresseerde de juiste persoon (een individu met de mogelijkheid om te beslissen omtrent het onderwerp van je petitie).
 
Je doel is niet om te klagen, om de persoon of institutie belachelijk te maken, of om de persoon zelf te overtuigen, of ongemakkelijk te maken, of terecht te wijzen... “Begin een petitie” is hier niet voor bedoeld.
Je doel is om met je petitie iets te veranderen, verdedigen of ondersteunen. Om effect te hebben.
 
Wat wil ik bereiken? Waar vraag ik om? Vraag iets waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat het kan worden veranderd./strong>

Je petitie moet zich richten op een haalbaar doel: de situatie die jij wilt veranderen, waar jij je voor in wilt zetten, kan veranderd worden; je kunt winnen.
 
Met jouw petitie is het niet mogelijk om een einde te maken aan oorlog, honger in de wereld, ziekte, abortus, of aanvallen op religieuze vrijheid of het natuurlijke gezin. Met één algemene petitie zal dit naar alle waarschijnlijkheid helaas niet haalbaar zijn.
 
Wat je zeker wel kunt doen, is specifieke ingrepen of initiatieven voorstellen die de situatie zouden kunnen verbeteren.
  
Je zou kunnen vragen (en bereiken) dat de overheid haar financiële steun aan een abortuskliniek bij jou in de buurt stopzet; je zou kunnen vragen (en bereiken) dat een aanstootgevende tentoonstelling in jouw stad wordt verwijderd; je zou kunnen vragen (en bereiken) dat er (specifieke) ondersteuning komt voor een lokale vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen…
 
Zo zijn er veel haalbare, specifieke dingen die je kunt vragen (en bereiken).
 
Aan wie vraag ik dit? Wie kan op mijn petitie reageren? Kies de juiste geadresseerde.

De geadresseerde (een individu) aan wie je de petitie adresseert moet diegene zijn die de gevraagde verandering kan doorvoeren (hij of zij moet er de macht, invloed of tools voor hebben) of, tenminste, moet deze persoon een duidelijke invloed hebben op de uiteindelijke besluitvormer.

Het is zinloos om te vragen om iets specifieks en haalbaars, als je het niet aan de juiste geadresseerde vraagt: degene die daadwerkelijk de gevraagde verandering tot stand kan brengen. Hieronder een paar voorbeelden…

De minister-president van je land gaat zich niet druk maken als de ondersteuning voor een lokale vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen is stopgezet. Dit is niet één van zijn prioriteiten.

De burgemeester, echter, zou zich wel druk moeten maken als hij een petitie over dit onderwerp zou ontvangen.

Advies: Adresseer je petitie aan een specifiek individu, met een voor- en een achternaam. Je wilt misschien dat een bedrijf, institutie of overheid iets doet of verandert; maar als het erop aankomt worden deze bedrijven, instituties en overheden bemand door individuen die concreet de beslissingen nemen. Echte mensen, met voor- en achternamen, zijn de besluitvormers. Dus richt je petitie niet aan de minister-president van Nederland, maar aan minister-president Mark Rutte. Richt haar niet aan de directeur van een bedrijf of institutie, maar aan de heer of mevrouw (naam). De geadresseerde zal zich zo meer aangesproken voelen.

Zijn anderen geïnteresseerd in of geven ze om het onderwerp van deze petitie? Wat kan gedaan worden om te zorgen dat het ze wat kan schelen?

De petitie zelf moet over iets gaan wat veel mensen aan het hart gaat… anders werkt het niet. Als je aan de directeur van het plaatselijke zwembad vraagt om de openingstijden te veranderen, zal dit waarschijnlijk weinig bijval opleveren...

Hoe belangrijk het onderwerp ook is voor jouzelf: je moet eerst vaststellen dat het ook belangrijk is voor anderen.

De sectie in het “Begin een petitie”-formulier: waarom is dit belangrijk?

Vergeet niet, al weet je alles van het onderwerp van je petitie en ben je erg geïnteresseerd in het vinden van een oplossing voor dit probleem: dat betekent niet dat anderen er ook van weten of er net zo geïnteresseerd in zijn.

Je moet je verhaal vertellen. Wat de details ook mogen zijn, je moet je hart erin leggen. Schrijf natuurlijk en rechttoe-rechtaan, alsof je iets (belangrijks) vertelt aan een vriend waarvan je steun verwacht.

Geef duidelijk de voors en tegens aan van het al of niet ondersteunen van dat waar je om vraagt.

Urgentie. In het algemeen kan datgene wat ons echt verontrust of zorgen baart niet wachten. Er moet nu iets veranderen! Schrijf met die urgentie in gedachten.

Houd het kort. Gebruik korte zinnen. Gebruik emoties en bijvoeglijk naamwoorden zonder te overdrijven.

Waarom is het belangrijk om een vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen te blijven steunen?
Omdat ze anders geen geld meer hebben om ondervoede kinderen te voeden…
Omdat ze goede raad geven aan ontelbare zwangere vrouwen die ondersteuning nodig hebben.

Verzamel en organiseer de nodige informatie: vervolg

Zorg dat je het e-mailadres van de geadresseerde achterhaalt. Als je het e-mailadres van de persoon aan wie je de petitie richt niet kunt vinden, zou je kunnen overwegen het e-mailadres van zijn of haar secretaresse, of iemand anders die in het kantoor werkt, te gebruiken. Ook kan het zijn dat er een algemeen e-mailadres voor het hele kantoor is waar je de petitie aan kunt sturen.

Als je alles geprobeerd hebt en je kunt nog steeds geen e-mailadres vinden, kun je ook overwegen om het bestand met alle handtekeningen te downloaden, af te drukken en persoonlijk op papier te bezorgen bij de geadresseerde van de petitie.

Onderzoek. Je hebt iets waar je om wilt vragen, een verhaal te vertellen… Verzamel dan een (redelijke) hoeveelheid informatie over dit onderwerp.

Het is niet hetzelfde om in je petitie te claimen dat als een subsidie voor de vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen wordt stopgezet, er minder moeders geholpen zullen worden… als om te zeggen dat, in het geval dat de subsidie wordt stopgezet, 400 moeders een abortus zullen overwegen omdat ze het niet konden redden zonder ondersteuning tijdens hun zwangerschap.

Hoe meer informatie, hoe beter.

De boodschap van je petitie

(Om toegang te krijgen tot dit deel van het formulier, moet je op de tab “Bewerken” klikken, die je zult kunnen zien wanneer je je petitie hebt aangemaakt.)

Dit is de tekst die je direct aan de geadresseerde zult richten om hem om zijn volledige aandacht te vragen. Als je dit zorgvuldig voorbereidt voordat je de petitie aanmaakt, zal de tekst waarschijnlijk veel effectiever zijn.

Deze tekst is de kern van je petitie. De andere teksten zijn slechts hulpstukken.

In deze tekst is het uiterst belangrijk om respectvol te blijven. Je zult ook moeten overwegen om formeler te schrijven en je petitie kracht bij te zetten met kernargumenten.

Als je wilt, kun je dit als basisopzet voor je tekst gebruiken:
 • Leg uit. Wees direct in hoe je het onderwerp presenteert… wees helder en objectief… en gebruik de informatie die je hebt verzameld tijdens je onderzoek.
 • Vraag. Wees specifiek en geef details, zonder aan duidelijkheid in te boeten. Vraag de geadresseerde om iets te doen.
 • Benadruk de voordelen. Leg uit wat de voordelen zijn, voor iedereen, die zouden volgen als je verzoek wordt ingewilligd. “Iedereen” is inclusief de geadresseerde (want als dit een politicus is, heeft hij de plicht om een belofte aan zijn kiezers te vervullen, of als het de directeur is van een bedrijf, kun je duidelijk maken dat hij de plicht heeft om zorg te dragen voor de noden van zijn klanten, enzovoort).
 • Benadruk de nadelen. Als de petitie genegeerd wordt... is dit slecht voor iedereen. Volg dezelfde argumentatie als bij het vorige punt (voordelen), maar wijs op de nadelen als er niet wordt geluisterd.
 • Spoor aan. Benadruk hoe urgent je petitie is. Als er een probleem is, een nood, heeft dit snel aandacht nodig... Vraag de geadresseerde nu te handelen, of geef zelfs een deadline aan.
 • Conclusie. Overweeg om vriendelijk te eindigen. Je zou bijvoorbeeld de geadresseerde bij voorbaat kunnen bedanken voor het serieus nemen van de in de petitie gestelde eisen.
 
“Begin een petitie”-tool: meer informatie
 
Hieronder volgt meer informatie die je zou kunnen helpen om je petitie tot een succes te maken.
 

Naam
De geadresseerde van je petitie. Eén individu. Zoals hiervoor al vaker gezegd is, in diverse secties van deze handleiding, is het beter om één individu te adresseren dan een functie/positie of een bedrijf. Niettemin is het belangrijk om de positie van deze persoon wel te noemen (omdat niet iedereen de naam direct zal herkennen). Bijvoorbeeld: je zou een petitie kunnen richten aan Mark Rutte, minister-president van Nederland, niet aan ‘de minister-president van Nederland’ zonder meer. Er zit een concrete persoon achter de positie.

De persoon moet zich op een positie bevinden van waaruit hij kan ingaan op je petitie. Het gevraagde moet binnen zijn verantwoordelijkheid vallen, zodat hij de verandering waarom gevraagd wordt zou kunnen doorvoeren. En het moet ook daadwerkelijk tot zijn of haar takenpakket behoren… De minister-president gaat over vele zaken, en heeft waarschijnlijk ook de autoriteit om hetgene te regelen waar je om vraagt, maar iemand anders zou wel eens geschikter kunnen zijn om de betreffende kwestie op te lossen. In plaats van een petitie aan de minister-president, zou je een andere minister kunnen overwegen, of een staatssecretaris binnen wiens portefeuille dit specifieke onderwerp valt.

Type zijn of haar naam direct in het eerste veld van het formulier en overweeg om ook zijn of haar functie of positie op te geven.

  
Voorbeeld: Mr Obama, President of the United States of America
 

Wat is het waar je om vraagt? | De titel van je petitie
Gebruik, indien mogelijk, niet meer dan honderd tekens.

Als het aankomt op het schrijven van je petitie (in dit geval de titel), richt je dan direct aan de geadresseerde van de petitie.

Voorbeeld: Neem publiekelijk stelling tegen abortus
Deze voorbeeldtitel bestaat uit minder dan 100 tekens, gebruikt actieve werkwoorden (neem stelling) en stelt duidelijk waar je om vraagt...

Waarom is dit belangrijk?
Waarom is dit belangrijk? (Stap 1) Nu hoef je enkel nog je eerder geschreven tekst te kopiëren en deze in het juiste veld van het formulier te plakken.

En als je de suggesties bij stap 1 hebt gevolgd, zul je de petitie al min of meer klaar hebben. Bruikbare onderdelen zou je moeten vinden onder de vraag: Wie kan dit wat schelen, wie geeft hier nog meer om?

Vergeet niet dat, hoewel je zelf goed geïnformeerd bent over het onderwerp en interesse hebt in de oplossing, het niet noodzakelijk zo is dat dit anderen ook bezighoudt.


Denk aan de volgende punten:

 • Vertel de mensen je verhaal (die mensen waarvan je denkt dat ze je petitie willen tekenen en ondersteunen).
 • Be brief, but also clear and passionate.
 • Wees kort, maar ook duidelijk en betrokken.
 • Maak de lezers van je petitie direct duidelijk dat je ze wilt vragen om je petitie te tekenen en ondersteunen.
 • Leg aan je publiek uit waarom het belangrijk is deze petitie te tekenen.
 • Vraag ze om nu direct te tekenen! Het is een urgente zaak die niet kan wachten.
 • Benadruk de voordelen (voor allen) als je verzoek door de geadresseerde wordt opgepakt.
 • Benadruk de mogelijke negatieve consequenties als je petitie door de geadresseerde genegeerd wordt.
 
Je persoonlijke gegevens

Als je klikt op de “Begin een petitie”-knop, moet je een formulier invullen met je persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Als je al een account hebt op CitizenGO.org, hoef je je enkel aan te melden met je gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

 
Bewerk je petitie 

Je hebt een petitie aangemaakt. Je bent misschien al begonnen met de verspreiding...

Je kunt je petitie op ieder moment inzien en bewerken (iets veranderen, updaten, verbeteren of toevoegen...).

Ga naar je petitie (voer je gebruikersnaam en wachtwoord in). Je zult in het grijs een aantal tabbladen zien. Klik op de tab “Bewerken” om bij het petitieformulier te komen en voer hier je bewerkingen door...

Opmerking: als je bent aangemeld bij CitizenGO.org (rechts bovenaan het scherm: “Aanmelden”) en je plaatst je muispijltje op je avatar (schermafbeelding), links van je gebruikersnaam, rechtsboven in het scherm, krijg je een menu met diverse opties te zien. Door te klikken op “Mijn petities” zul je worden doorgestuurd naar een pagina met al je lopende petities. Je kunt deze hier aanklikken om ze in te zien of te bewerken.
 
Het e-mailadres van de geadresseerde:

Wanneer iemand je petitie tekent (ter ondersteuning), zal de geadresseerde van je petitie een e-mail ontvangen. Persoonlijk. Dezelfde minuut nog. Misschien was je, toen je de petitie maakte, niet zeker van het e-mailadres van de geadresseerde. Als je het later alsnog hebt kunnen vinden, kun je altijd de petitie bewerken om deze informatie toe te voegen.

De boodschap van je petitie
Voer hier de petitietekst in, die je eerder hebt geschreven, en stuur deze naar de geadresseerde van je petitie.

Controleer of je: 1) het probleem duidelijk hebt benoemd, de situatie die je wilt veranderen en of je 2) de geadresseerde hebt gevraagd om te handelen en gevolg te geven aan je petitie (leg duidelijk uit wat het is dat je van hem verlangt).

Nu je de tekst klaar hebt (stap 2), kopieer en plak je ook deze tekst in het juiste veld van het formulier. Je kunt het formulier bereiken via de tab “Bewerken”.

Denk eraan dat het kan zijn dat de geadresseerde niet op de hoogte is van je probleem… In elk geval doe je er goed aan de aanwijzingen in deze handleiding op te volgen, vooral die in verband met de boodschap van je petitie in stap 2.

Dubbel-check je tekst en controleer of je: het kort hebt gehouden; je korte zinnen hebt gebruikt; en of je emoties en bijvoeglijk naamwoorden hebt gebruikt zonder te overdrijven.

Belangrijk. Op het moment dat je klaar bent met het bewerken van je petitie, moet je niet vergeten op de rode knop te klikken, zodat je wijzigingen ook worden opgeslagen:
 
Alles staat nu klaar, dus het is tijd om je petitie te gaan verspreiden: Stap-voor-stap handleiding voor het verspreiden van een petitie.