Tutorial

Handboek (suggesties): een petitie beginnen

Wat is een petitie?

De beste manier om je stem te laten horen is om de CitizenGO “Begin een petitie”-tool te gebruiken.

Je wilt iets veranderen, je wilt gehoord worden.

Door gebruik te maken van de “Begin een petitie”-tool, kun je, samen met duizenden anderen, de besluitvormer aanspreken die de macht heeft om te veranderen wat jij wilt veranderen.

CitizenGO biedt je de tool om je eigen petitie te maken en helpt je een veel breder publiek te bereiken. Je zult je petitie kunnen delen met honderden, duizenden of zelfs honderdduizenden mensen, die, als ze willen, deze zullen steunen, zich jouw verzoek eigen maken en van de geadresseerde eisen dat deze in beweging komt.

Met onze “Begin een petitie”-tool willen we, onder andere, een golf van veranderingen helpen opwekken om zo een betere samenleving te bouwen.

Hoe (en waarom) werkt een petitie op CitizenGO?

Hoe het werkt

De “Begin een petitie”-tool op CitizenGO is een erg krachtige tool om een petitie te lanceren, de verandering waarnaar je verlangt te bereiken en je stem hoorbaar te maken.

Om een petitie te starten hoef je slechts ons formulier in te vullen. Voor simpele instructies kun je deze gedetailleerde stap-voor-stap procedure volgen, die je zal helpen om je petitie aan te maken en te verspreiden:

Je hebt een idee… Je wilt iets veranderen, je stem laten horen.

  1. Je start je petitie door het formulier van de CitizenGO “Begin een petitie”-tool in te vullen.
  2. Je verspreidt de petitie met de middelen die wij je ter beschikking stellen en via jouw e-mail (eigen contacten) en sociale media. Afhankelijk van de aard van je petitie, stuurt CitizenGO een oproep tot actie (“action alert”) aan haar leden en vrienden, zodat je nog meer mensen bereikt en je petitie een grotere impact heeft.
  3. Je wordt actief door het versturen van een update over hoe het gaat met je petitie, zo mogelijk met nieuwe informatie of een aanvullende oproep tot handelen.


Waarom het werkt

Er schuilt kracht in aantallen. Het internet: door simpelweg een mail te sturen en te plaatsen op sociale media, ben je in staat een ontelbaar grote menigte te bereiken die je kunt vragen je petitie te steunen.

Politici, bedrijven, instituties en overheden… zijn zich alle bewust van de kracht en het bereik van online tools. Zij hechten veel waarde aan hun reputatie en zijn zich, met het oog op hun huidige en toekomstige posities, bewust van de gevolgen die zich zouden kunnen voordoen als zij een petitie negeren die ondersteund wordt door een voldoende groot aantal burgers.

Een simpele klacht of losse petitie is meestal niet erg effectief. De geadresseerde zou kunnen denken dat je de enige bent die klaagt, de enige die contact zoekt over dit specifieke probleem. Daarom zul je genegeerd worden.

Maar wat als dezelfde geadresseerde honderden of zelfs duizenden klachten of petities ontvangt over deze ene kwestie? En wat als ze dag na dag blijven binnenstromen? En wat als, bovenop de e-mails, hij ook nog honderden of zelfs duizenden telefoontjes ontvangt die hem vragen om nu in actie te komen om iets te veranderen? Zou hij dan in een positie verkeren waarin hij deze petities kan negeren? Zonder consequenties?

Beste praktijken. Het geheim van succes.

Het is duidelijk dat er geen garantie bestaat dat een bepaalde petitie een succes zal worden… maar er zijn een aantal ‘beste praktijken’ die je zou kunnen overwegen om de petitie te doen slagen. We zullen hier een paar aanwijzingen tonen die verder ontwikkeld zullen worden in de “Stap-voor-stap handleidingen voor het maken en verspreiden van petities”.

  • Dit is persoonlijk...

Je maakt een petitie, omdat je wilt dat er iets verandert. Jij bent degene die de petitie maakt, omdat het jouw wens is dat de verandering er komt. Schrijf je petitie dus op zo’n manier dat blijkt hoe belangrijk het is voor jou en voor iedereen dat je verzoek wordt ingewilligd. Een petitie waarin je je betrokkenheid uit is veel effectiever dan een simpele klacht over iets waar je tegen bent. Leg je hart erin...

  • Een specifieke en haalbare petitie… gericht aan de juiste individuen en instituties

Dat waar je om vraagt moet iets specifieks en haalbaars zijn (het moet geloofwaardig zijn dat je verzoek kan worden ingewilligd)... en de geadresseerde van je petitie moet de juiste zijn: hij of zij moet in de positie verkeren om iets te veranderen naar aanleiding van jouw petitie.

Als je vraagt om alle oorlog in de wereld te beëindigen… en je vraagt het aan de minister-president of de regering… ga je geen succes hebben. Punt uit.

Aan de andere kant: als je aan je burgemeester vraagt om een specifieke subsidie voor een lokale vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen te blijven steunen, zul je mogelijk succes hebben...

  • De manier om het te doen...

Wees specifiek en duidelijk. Dit is beter dan slim en mysterieus te klinken…

Geachte heer/mevrouw Burgemeester,

Laat alstublieft de financiële ondersteuning van de vereniging voor hulp aan zwangere vrouwen van (stad) intact.

Zij ondersteunen en adviseren jonge zwangere vrouwen op de juiste manier!

  • Het e-mailadres van de geadresseerde

We hebben het hier over online petities. Als je het e-mailadres van de geadresseerde opgeeft, zal deze automatisch direct een e-mail ontvangen wanneer er iemand tekent… Je kunt ook de handtekeningen downloaden en afdrukken, om ze persoonlijk af te leveren bij het kantoor van de geadresseerde of de institutie waaraan de petitie is gericht.

  • E-mail, het juiste middel om je petitie te verspreiden

E-mail is de meest gebruikte en geraadpleegde online tool wereldwijd. Binnen je contactenlijst, vol vrienden, familie en collega’s, zul je een aanzienlijk aantal mensen vinden die jouw petitie willen tekenen en delen.

  • Sociale media

Er schuilt kracht in aantallen. Dit is zo duidelijk en algemeen aanvaard dat het weinig uitleg behoeft… Sociale media (Twitter, Facebook, etc.) stellen je in staat om contact te zoeken met heel veel mensen tegelijk. En ook om hen in één handeling te vragen om je bij te vallen en je petitie te steunen. Bovendien kun je hen vragen om je petitie verder te verspreiden, zodat deze ‘viral’ gaat.

  • De media (pers)

Dit is een volgende sprong voorwaarts die we kunnen maken als het gaat om het verspreiden van de petitie en het creëren van aandacht, zodat je petitie zoveel weerklank vindt als nodig is om je doel te bereiken. Misschien kun je een aantal media of journalisten het ‘nieuws’ over je petitie toesturen.

Lees verder...

Stap-voor-stap handleiding voor het aanmaken van een petitie | Stap-voor-stap handleiding voor het verspreiden van een petitie | Veelgestelde vragen over petities (FAQ)